Gør foreningen grønnere

Vil I gerne gøre jeres forening mere klimavenlig? Få gode råd fra Roskilde Golfklub, som er en af Danmarks førende golfklubber på klima- og miljøområdet.

I ved helt sikkert, hvor meget det kræver af ledelse, personale, instruktører og så videre at drive en forening. Men ved I også, hvor meget det kræver af miljøet? Og har I tænkt på, hvordan I kan gøre jeres forening mere miljøvenlig?

”Som idrætsforeninger har vi en stor mulighed for at gøre noget godt for klimaet, samtidig med at vi gør noget godt for folkesundheden og for glæden ved at dyrke idræt. Vi har en mulighed for at gøre små indsatser, der til sammen har stor betydning.” siger afdelingsleder for Idræt og Motion i DGI Nordsjælland, Martin Olsson.

De seneste år har Roskilde Golfklub arbejdet aktivt med deres natur- og miljøpolitik. De har været nomineret til flere priser og også vundet et par stykker, blandt andet Roskilde Kommunes Klimapris.

Daglig leder i Roskilde Golfklub, Anders Schnack, anbefaler, at man danner en lille klimagruppe i foreningen. Den kan bestå af mange forskellige typer af mennesker. Fælles for gruppens medlemmer skal blot være interessen for at lave miljø- og klimaarbejde i foreningen.

Fire gode råd

  • Dan en klimagruppe.
  • Start med de små ting.
  • Sæt realistiske mål.
  • Sørg for, at alle kender til arbejdet.

Kom godt fra start

Når I har samlet en klimagruppe, er det tid til at smøge ærmerne op og gå i gang med miljøindsatsen. Det kan være svært at overskue, hvor det er bedst at begynde. Derfor mener Anders Schnack, at det kan være fint at starte arbejdet med at lede efter inspiration andetsteds.

Det kan eksempelvis være nye love, politiske tiltag eller måske et nyt fokus på en konkret miljømæssig udfordring.

Roskilde Golfklub har fundet inspiration i FN’s Verdensmål og arbejder aktivt med 12 ud af de i alt 17 verdensmål. Det betyder, at alt arbejde forankres i et af verdensmålene, og der er udarbejdet en handlingsplan for klubbens arbejde med hvert enkelt verdensmål.

Der kan være mange måder at tilgå arbejdet på, men det vigtigste er, at I vælger den metode, som er nemmest tilgængelig for jeres forening.

Identificer problemerne

De klimaudfordringer, I har, kan i høj grad afhænge af hvilken type af forening, I er.

Er I for eksempel en håndbold- eller gymnastikforening, kan det måske være, at strømforbruget inde i hallen er lidt for højt.

Det kan også være, at I er en fodboldklub, der bruger rigtig meget brændstof på at komme rundt til forskellige stævner og turneringer.

Problemernes karakter kan variere, lige såvel som problemernes størrelse kan det. Der findes også miljøproblemer, som kan gå på tværs af foreningstyper.

I Roskilde Golfklub har man blandt andet arbejdet meget med at ændre medlemmernes transportvaner. I stedet for at køre i hver sin bil hen til golfklubben, arbejder foreningen nu med at få medlemmerne til at cykle eller køre sammen til golf.

Først når I ved, hvilke udfordringer jeres forening har, kan I begynde at løse dem.

2016-05 JB match 01.JPG

Lav en handlingsplan

Hvad kan I gøre for at mindske strømforbruget i håndboldhallen eller gymnastiksalen?

Hvordan kan I sørge for, at fodboldspillerne kan komme til og fra stævne på en grønnere måde?

Man kan arbejde med at løse problemerne på mange måder.

Det kan for eksempel være, at man gerne vil arbejde med adfærdsdesign og hænger et skilt over stikkontakten i hallen, hvor man minder medlemmerne om at huske at slukke lyset.

Det kan også være, at man undersøger mulighederne for kollektiv transport i forbindelse med stævner.

Roskilde Golfklub har arbejdet med en belønningsmetode for at få folk til at benytte sig af grønnere transportformer. Medlemmerne kan få et klippekort til restauranten. Et klip betyder, at medlemmet er cyklet til golf. For hver 10. klip, det vil sige hver 10. cykeltur, får medlemmet en gratis fadøl i restauranten.

Udbred kendskabet

Ifølge Anders Schnack er det vigtigt at udbrede kendskabet til det arbejde, som klimagruppen laver i klubben. Jo flere medlemmer, der kender til arbejdet og måske endda synes, at det er spændende, desto nemmere bliver det at få folk til at hjælpe med det frivillige arbejde, der kan være forbundet med klimaindsatsen.

Det kan også være en fordel at udbrede kendskabet til indsatsen uden for klubben. Det kan give god omtale i lokalpressen, hvilket kan være godt, når man eksempelvis skal søge en pulje eller et tilskud til foreningen.

Miljø- og naturarbejde giver en del goodwill, som vi ellers ikke ville få

Anders Schnack

Roskilde Golfklub arbejder med at udbrede kendskabet til klimaarbejdet både internt og eksternt. De er meget aktive på deres hjemmeside og deler flittigt nyheder og billeder, der har med arbejdet at gøre. De sørger også for, at klimagruppen holder møde med foreningens andre udvalg, så medlemmerne også kan få information ad den vej.

Eksternt har de allieret sig med blandt andre Dansk Golf Union (DGU). DGU og Roskilde Golfklub kan bruge hinanden gensidigt som sparringspartner, og DGU kan trække på Roskilde Golfklubs erfaringer, når de underviser andre golfklubber i miljø- og naturarbejde.

Sæt realistiske mål

Det er usandsynligt, at jeres forening bliver helt grøn på en enkelt dag. Derfor anbefaler Anders Schnack, at man sætter små delmål, som er realistiske og overkommelige.  

Små delmål er gode pejlemærker for, at I rent faktisk opnår noget og gør en forskel. De forhindrer, at I kører træt i en drøm, der virker helt uden for rækkevidde.

Det kan være fint at have en stor ambitiøs plan, man gerne vil følge, men hvis den går til spilde, fordi den er for uoverskuelig, så er man ikke nået langt. Derfor er det en god ide at starte i det små og arbejde sig frem lidt efter lidt.

”Om bevægelse siger vi, at ”Alt tæller”, og det er fristende at sige det samme om klimatiltagene” siger Martin Olsson fra DGI Nordsjælland.