Tennissamarbejde i praksis - SLTU/DGI skumtennisstævner

Siden efteråret 2016 har SLTU og DGI afløst tidligere års parallelle skumtennisstævner med et samarbejde baseret på at udbyde fælles stævner igennem efteråret og vinteren. Kimen til samarbejdet blev lagt på en række møder i vinteren 2016 og fra oktober gik det løs med de fælles stævner. Man må sige, at det har været en stor succes, idet der har været over 1000 deltagere på de i alt 26 afholdte stævner rundt omkring på Sjælland.

SLTU/DGI skumtennisstævne i Greve. Billeder: DGI, Søren Malmose

Dialog og fælles mål

Fra starten blev der nedsat en arbejdsgruppe med Martin Olsson og Johannes Klentz Jørgensen fra DGI og Jesper S. Schou og Daniel M. Nielsen (siden 2017: Frederik Hausner Petersen) fra SLTU, hvor målet og rammerne for samarbejdet blev lagt fast. Konkret var ønsket, at glæden ved at spille tennis og glæden ved fællesskabet skulle være de bærende værdier i stævnerne. Samtidig skulle udbredelsen og tilgængeligheden af skumtennisstævner på Sjælland øges, ligesom der skulle være plads til en frivillig indsats i de klubber, som gerne ville stå for afholdelse af stævner.

Læring og udvikling er centralt

En meget synlig gevinst ved samarbejdet for spillere og forældre er, at der nu kun er ét sted man tilmelder sig til skumtennisstævner, der er en fælles online oversigt over stævnerne gennem hele sæsonen, og stævneformat og regler er ensartede. For at sikre løbende læring udsendes online evaluering efter alle stævner, og arbejdsgruppen mødes et par gange om året for at drøfte erfaringer og evalueringer samt lægge nye mål for samarbejdet.

Derfor er der også flere nye tiltag undervejs til stævnerne 2017/2018. Der spilles pulje/pulje system med henblik på at give flest mulige jævnbyrdige kampe, og stævnerne søges afviklet i blokke, så alle spillere mødes samlet. Sidstnævnte giver også mulighed for at give fælles instruktioner til spillere og forældre, at starte med en fælles opvarmning, og at afviklingen af kampene ligger i et mere veldefineret tidsrum. Ligeledes vil der blive afholdt et seminar for gamle og nye stævneledere, så de kan trække på hinandens erfaringer og få sparring til, hvordan stævnerne afvikles bedst muligt. Der vil stadig være præmier og diplomer - og dermed vindere og tabere - og oplevelsen er, at spillerne også er indforstået med dette. Desværre er der nogle forældre, som har svært ved at ”være i situationen”, hvor deres små poder måske taber en tæt kamp eller føler sig snydt på en afgørende bold. Dette er en naturlig del af gamet, og der vil være øget fokus på at formidle dette til forældregruppen og i øvrigt undgå uhensigtsmæssig indblanding over for spillere og stævneledere.

Samarbejde sætter gang i udviklingen

Både fra SLTU og DGI har der været stor tilfredshed med de fælles skumtennisstævner. Erfaringen viser, at hvis man sætter sig ned og taler ligeværdigt sammen og arbejder frem mod konkrete fælles mål, så kan samarbejdet lykkes og give et betydeligt løft inden for tennisområdet. Det handler om at bringe de forskellige kompetencer i spil og at finde kompromisser, som alle er tilfredse med. Og så huske på, at det arbejde, som lægges i organisationer, klubber og blandt frivillige helt overordnet handler om at skabe muligheder for at få gode tennisoplevelser for alle.