Bliv medlem

DGI Nordsjælland arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder.

Medlemsforening i DGI Nordsjælland

For at blive optaget som medlemsforening skal I indsende foreningens godkendte vedtægter sammen med ansøgningsblanketten.
Indsend ansøgningsblanketten og forenings vedtægter til: nordsjaelland@dgi.dk

Hvad skal vedtægter indeholde?

Vedtægterne er de regler, som gælder for foreningen. Foreningens spilleregler og styreredskab er nedskrevet i vedtægterne. Det er kun foreningens generalforsamling, som kan beslutte, at vedtægterne skal ændres. I denne foreningsguide finder I inspiration og svar til "Hvad skal vedtægter indeholde?", herunder også krav til vedtægter.

Forsikringsordning

Alle foreninger i DGI er omfattet af en forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, idrætsrejseforsikring, retshjælpsforsikring og psykologisk krisehjælp. Sådan dækker Idrættens Forsikringer.

Foreningsledelse

Hvordan lægger I taktikken i jeres forening? Her finder du inspiration og svar, der vil gøre det nemmere og sjovere for dig, som foreningsleder, at sparke bolden i nettet.
Find kurser med inspiration til foreningsarbejdet.

Kontingent i 2018 koster årligt

Beløb pr. aktivitet/idræt i foreningen 400 kr.
Beløb pr. medlem i foreningen 5 kr.
Max. beløb 5.500 kr.