Støttemuligheder for økonomisk trængte medlemmer

Se, hvilke muligheder der er for støtte til medlemmer med en trang økonomi.

Den økonomiske krise betyder, at mange forældre desværre vælger deres børns idrætsdeltagelse fra.

Hele 59 procent af de adspurgte med en trang økonomi har valgt deres barns fritidsinteresser fra indenfor de seneste tre måneder. Det viser Egmont Rapporten 2022.

Hvis din forening er opmærksom på de børn, der er i farezonen for at forlade, eller allerede har forladt foreningen på grund af dårlig økonomi, så kan I gøre noget ved det.

Der findes flere puljer, hvor din forening kan få kontingent-, udstyrs- og/eller turneringsstøtte.