Digital Dannelse og Leg

Et praksisnært kompetenceløft til SFO-personale støttet af TrygFonden.

Igennem det seneste årti, er der sket en kæmpe stigning i danske børn og unges brug af digitale medier og en verden af spændende muligheder åbner sig i en tidlig alder. På internettet, sociale medier og i spil suges børn og unge ind i en fængende verden, der kan inspirere og lære os meget, men også en verden forbundet med udfordringer og faldgruber for børn og unges ofte ukritiske brug.

Pædagoger spiller en vigtig rolle i at give børn og unge mulighederne for at blive digitalt dannede. Derfor er der brug for at klæde alle pædagoger fagligt på til at kunne bruge digitale medier kreativt i den pædagogiske hverdagspraksis.

Hvis børn og unge ikke klædes tilstrækkeligt på, til at begå sig sikkert og sundt på digitale medier, lige såvel som i den fysisk-sociale verden, så risikere det at medføre en øget social ulighed, for de i forvejen udsatte.

I stigende grad er den fysiske leg også under et stort pres og sammenlignet med tidligere generationer, foregår meget leg i dag som online gaming, hvor børn og unge sidder alene og spiller.

Formål med Digital Dannelse og Leg

Med et kompetenceløft i Digital Dannelse og Leg for det pædagogiske personale sikres kompetencer og viden til at støtte børn i deres adfærd på nettet og til at understøtte sunde fællesskaber og kulturer dér.

Personalet får viden om børnenes spiladfærd, sociale medieplatforme og de væsentlige problemstillinger som følger med fake news, algoritmer, likes og `fear of missing out (FOMO). Samtidigt klædes de på til at forstå, hvordan spil og online universer kan være katalysator for nye sunde, aktive og fysisk fællesskabende aktiviteter i SFO-tiden.

Fokus på tre ting

  • Personalet skal kunne støtte og guide børn og unge til at skabe en sund digital adfærd og bæredygtige onlinefællesskaber.
  • At give personalet viden om onlineuniverser, for at kunne skabe fællesskabsopbyggende aktiviteter og leg med udgangspunkt heri.
  • At give personale og ledelse kompetencer til at tage stilling til SFO´ens onlinepolitik, ud fra forskningsbaseret viden.

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger