Hoods on ski

Hoods on ski med undertitlen 'boligområde på ski' har til formål at introducere dansk vinter udeliv for etniske minoritetsbørn. Idrætsgrenen ski bruges som værktøj til at opnå målet.

Hoods on Ski er unikt. Det introducerer vinter udeliv for børn og unge fra boligsociale områder i Farum og Værløse, som ikke i øjeblikket er en del af dansk foreningsliv og fællesskab.

Det er notorisk, at den målgruppe holder sig indendørs i vinterhalvåret og derfor afskærer sig fra en vigtig del af dansk kultur, foreningsliv og fællesskab.

Skiløb er også en stor fællesskabsskabende aktivitet på ungdomsuddannelser, som målgruppen kan inkluderes i. Projektet skal uddanne unge fra boligområderne til Ski Mentorer, der kan tage børn, andre unge og forældre fra boligområderne ud i den danske vintersæson via skiløb og foreningsfælleskab.

Etniske minoritetsbørn har ingen kultur eller tradition for at dyrke det danske vinter udeliv. Det betyder, at de afskærer sig selv fra oplevelser og dansk kultur i en stor del af året. Det er noget, det her projekt gør op med, så integrationen, idræt og bevægelse også kan foregå i vinterhalvåret

Khalil Ahmed, SSP leder i Furesø kommune med afghansk flygtninge baggrund og opvokset i det boligsociale område Værebroparken.

Hoods on skis faser

Forløbet opdeles i fem faser:

  1. Vi finder 10-15 lokale unge, som gennemgår Ski Mentor uddannelsen
  2. Ski Mentorerne undervises i skiløb på Vallåsen og CopenHill
  3. Ski Mentorerne tager på en workshop uge i Åre i Sverige, hvor skiløb forfines og Ski Mentor uddannelsen fuldføres
  4. Ski Mentorerne arrangerer endages skiture med den lokale skiklub for børn, andre unge og froældre i boligområderne
  5. Forankring af resultater og formidling af projektets succeser

Hoods on skis målgruppe

Ski Mentor-uddannelsen henvender sig til etniske minoritetsunge i alderen 16-24 år typisk fra boligsociale områder, kommunale væresteder eller ungdomsklubber i kommunen. Deltagerne til Ski Mentorernes skiture er alle børn, unge og voksne fra boligområdet.

Hoods on ski: Hvor og hvornår?

Opstart af forløb kan ske hele året rundt (der kan trænes på CopenHill). Et optimalt uddannelsesforløb har en varighed på tre til fire måneder.

Hvad koster Hoods on ski?

Vi skræddersyer en samlet pris til jer ud fra flere faktorer:

  • Målgruppens størrelse
  • Forløbets varighed
  • Skiklubbens deltagelse
  • Valg af skiinstruktører
  • DGI projektledelse

Hoods on ski er udviklet af DGI i samskabelse med Skiklubben Hareskov og SSP Furesø kommune.

For mere information om Hoods on Ski

Anne Gram Nielsen, Projektleder og formand for Skiklubben Hareskovs Handicap udvalg.

Telefon: 23 72 91 07

Mail: annegramnielsen@gmail.com

Du er også meget velkommen til at kontakte os hos DGI Nordsjælland for mere information.

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger