Kom med på udeholdet

Kom med på udeholdet har til formål at introducere børn og unge med særlige behov til foreningslivet med udgangspunkt i aktiviteter i naturen.

I Kom med på udeholdet sætter vi fokus på:

 • At skabe et trygt miljø for målgruppen med struktur, overskuelighed og forudsigelighed i aktiviteterne
 • Fællesskab og inklusion samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber
 • Empatiske og anerkendende instruktører fra lokale outdoor foreninger, som møder børnene i øjenhøjde med overskud og en grundlæggende viden om psykosociale faktorer
 • En tovholder med grundlæggende viden om de psykosociale faktorer hos målgruppen

Mit barn har efter forløbet valgt at gå til rollespil. Nu glæder hun sig til hver onsdag og kommer træt hjem. Træt men glad, og med smil og god energi.

Forælder til deltager på Kom med på udeholdet

Hvordan foregår det?

Forløbet opdeles i seks faser:

 1. Indledningsvis finder vi den rette ressource til tovholderrollen, identificerer de lokale outdoor foreninger og rekrutterer deltagere (hertil kommer en informationsdag for foreningerne, hvor de klædes på til arbejdet med målgruppen)
 2. En introduktion til outdoor foreningerne i deltagernes trygge rammer
 3. Foreningsbesøg i outdoor foreningerne
 4. En afsluttende aktivitetscamp arrangeret af deltagerne i samarbejde med outdoor foreningerne for familie, skole, venner eller andre interessenter
 5. Evaluering
 6. Forankring af resultater og formidling af projektets succeser

Hvem er målgruppen?

Kom med på udeholdet henvender sig til børn og unge i alderen 10-15 år med særlige psykosociale behov. I tidligere forløb har vi skabt gode resultater for børn med:

 • Autisme eller ADHD
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Taktile udfordringer (sanser)
 • Svært ved sociale relationer

Hvor og hvornår foregår det?

Forløbet gennemføres som udgangspunkt i tæt partnerskab med en kommune. Vi anbefaler, at forløbets varighed planlægges ud fra de aktuelle outdoor aktiviteters sæson og årstid. Et optimalt forløb har en varighed på minimum seks måneder og kan vare op til et år.

Hvad koster det?

Vi skræddersyer en samlet pris til jer ud fra flere faktorer:

 • Målgruppens størrelse
 • Forløbets varighed
 • Antallet af involverede outdoor foreninger
 • Valg af tovholder
 • DGI projektledelse

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om vores erfaringer med Kom med på udeholdet i folderen ’rapport til Friluftsrådet’, som du finder her på siden.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger