Mandeholdet

Projektet Outdoor og Fællesskab for Mænd – eller Mandeholdet som det kaldes i folkemunde - har til formål at styrke ældre mænds (60+ år) fysiske og mentale sundhed i Hillerød Kommune for at forebygge mistrivsel og ensomhed.

Metoden er en unik kombination af motion, naturtræning og etablering af varige mandefællesskaber.

Helt konkret etableres der i 2020 mande gå-hold med start i Brohuset i Østervang og Frivilligcenteret i centrum samt et puls-hold på Hillerød Stadion.

I 2021 udvides med mande gå-hold andre steder i Hillerød Kommune. Både gå-hold og puls-hold bygger på DGI og Center for Sund Aldrings træningskoncept Hold Hjernen Frisk Naturtræning.

Som en del af projektet rekrutteres og uddannes 10 mænd i målgruppen til at blive medtrænere og ambassadører for projektet. Deres opgave er at understøtte  træningen, hjælpe til med rekrutteringen og ikke mindst at fastholdelse de mænd, der starter på holdene.

20200525_144122.jpg

Konsekvenser af ensomhed

Når der justeres for rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet, er ensomhed i Danmark årligt skyld i:

  • 770 ekstra dødsfald blandt personer, der er ensomme.
  • 19.000 ekstra somatiske indlæggelser.
  • 3.800 ekstra psykiatriske indlæggelser.
  • Ekstra omkostninger på 2,2 mia. kr. til behandling og pleje.

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport "Sygdomsbyrden i Danmark".

- I et velfærdssamfund har vi en særlig forpligtelse til at få fat i de ensomme ældre mænd, selvom det er en relativ svær målgruppe at nå og at aktivere.

Peter Bennett, projektleder DGI Nordsjælland