Next Generation

Next Generation er et EU støttet uddannelsesforløb, som har til formål at introducere de unge til foreningsliv, frivillighed og dansk kultur.

Næste generation af unge med anden etnisk baggrund end dansk kan være med til at gøre verden til et bedre sted at være, hvis de griber chancen og bliver klogere og tænker smartere end generationen før dem. 

DGI har i samarbejde med koordinatorer i boligsocialeområder i Helsingør, Hillerød, Nivå og Farum arbejdet med de unges identitetsdannelse, udvikling og styrkelse af deres forståelse af dem selv. De er blevet kompetenceløftet i forhold til foreningsliv, frivillighed og forståelse af det demokratiske samfund omkring dem.

Målet var at berige deres begrebsverden og tilbyde rollemodeller blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk indenfor idræt, politik, erhverv og kultur, så de har nogen at spejle sig i. På den måde kan de på sigt bliver samfundsduelige forældre. De er på lige fod med alle andre.

De unges forhold til ligestilling og demokrati er under pres af gamle traditioner, og der er en kulturarv der skal brydes og en ny (den danske) der skal tilegnes for at integrationen kan få en varig effekt

Unge etniske minoritetskvinders forhold til ligestilling og demokrati er under pres af de gamle muslimske traditioner, og der er en kulturarv, som skal brydes for at integrationen kan få en varig effekt

Houda Bayoumi, pædagog med speciale i etniske minoritetspiger, Helsingør Kommune

Next Generations fem faser

Forløbet opdeles i følgende fem faser:

  1. Indledningsvis finder vi lokale kvindelige tovholdere, som står for rekrutteringen af de etniske minoritetspiger
  2. Rekruttering af etniske minoritetspiger, som kan være lokale rollemodeller
  3. De lokale rollemodeller rekrutterer andre etniske minoritetspiger i lokalområdet der uddannes i foreningsliv, frivillighed og deltager i danske kulturaktiviteter
  1. Evaluering internt i styregruppen, med tovholderne, de unge og deres familier
  2. Forankring af resultater og formidling af projektets succeser

Next Generation i dit nabolag

DGI kan hjælpe med at starte et Next Generation-forløb op i dit nabolag. Det kan ske hele året rundt. Et optimalt uddannelsesforløb har en varighed på tre til fire måneder. Vi skræddersyer en samlet pris til fra flere faktorer som målgruppens størrelse, forløbets varighed, valg af aktiviteter, DGI projektledelse, mm.

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om etniske minoritetskvinders idræts- og foreningsdeltagelse her:

Europa-Kommissionens logo.jpg

Next Generation Girls er udviklet i samarbejde med Europa Kommissionens Sportsenhed DG EAC

Du er også meget velkommen til at kontakte os for mere information.