Start on the Street - FredagsBold

Hver fredag kl 16-18 hele året rundt afholdes der åben og gratis streetsoccer træning på multibanen ved beboerhuset Brohuset i hjertet af forebyggelsesområdet Kongevænget i Hillerød øst.

FredagsBold, som det populært kaldes, handler om konkurrence på lige vilkår, hvor alle følger de samme regler og deltagerne respektere hinandens styrker og svagheder. Det har skabt et fællesskab, som har inspireret flere af de unge fra boligområdet til at melde sig ind i både Hillerød Fodbold og andre foreninger i Hillerød. 

Foruden streetsoccer spilles der panna, og i projektperioden er der kommet streetdance på programmet. Der lægges også vægt på det fælles tredje hvor fællesspisning spiller en vigtig rolle. Fredags aktiviteterne har desuden skabt grobund for udflugter til Superligakamp i Farum Park, gåture i Gribskov ved Esrum Sø, Champions League aften i Brohuset og overnatningsevent for de ældste børn i ungdomsklubben Huset. Og på sigt arbejder man henimod udveksling af unge fra boligområdet med unge fra de andre boligområder i Start on the street projektet. Der er også skabt grobund for en ung-til-ung uddannelse, Streetmentor, hvor unge blev uddannet til at projektere, eksekvere og evaluere gadeidrætsprojekter for andre unge i nabolaget. De unge er bl.a. blevet benyttet som hjælpetrænere til FredagsBold.

Fredagsaktiviteterne fejres en gang om året med et gadeidrætsevent med fællesspisning, foreningsbårne aktiviteter og ekstra lang åbningstid.

Fredagsaktiviteterne arrangeres af  DGI Nordsjælland i samarbejde med ungdomsklubben Huset og beboerhuset Brohuset (boligselskabet DAB) og inddragelse af foreninger som Hillerød Fodbold, Copenhagen Pannahouse og VJC Dans.