15 seje frivillige indstillet til Årets Ildsjæl 2019: Her er navnene

Når DGI Østjylland for kun 2. gang uddeler prisen som Årets Ildsjæl 2019, skal vinderen findes blandt 15 seje frivillige, der alle på hver sin måde gør en forskel for deres forening.

Alle frivillige fortjener masser af anerkendelse og et stort skulderklap, men snart kan en østjysk frivillig se frem til at kalde sig Årets Ildjæl 2019. Foto: Torben Meyer

Når DGI Østjylland afholder årsmøde torsdag den 28. marts i DGI-huset i Aarhus, kårer landsdelsforeningen Årets Ildsjæl 2019 blandt de mange østjyske frivillige trænere, instruktører og ledere, der hver dag gør en forskel i deres lokale forening.

"Nogle har været frivillige i en menneskealder, mens andre endnu har knap så mange år på bagen. Fælles for alle de indstillede kandidater er det dog, at de gør en markant indsats. Det fortjener stor anerkendelse," udtaler Lars Mandrup, næstformand hos DGI Østjylland.

Prisen er sat i verden for at fremhæve den store indsats, som tusindvis af frivillige ledere, trænere, instruktører og andre ildsjæle i foreningslivet gør for at få skabe mulighed for, at østjyderne kan dyrke idræt i et lokalt fællesskab.

Vinderen af Årets Ildsjæl 2019 modtager et gavekort på 5.000 kr. til foreningen og udpeges af et panel nedsat af DGI Østjyllands bestyrelse.

Kriterier for valg af Årets Ildsjæl 2019

 • Personen har ydet en særlig indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et større arrangement
 • Personen har på anden vis ydet en ekstraordinær indsats til gavn for foreningslivet generelt og/eller en bestemt idræt i foreningen
 • Personen skal arbejde frivilligt og må ikke være ansat
 • Personen skal arbejde frivilligt i en af DGI Østjyllands medlemsforeninger

15 seje østjyder: Hvem er indstillet og for hvad?


Benny Larsen, DGI Østjylland Svømning

 • Mangeårig primusmotor for planlægningen, tilrettelæggelsen og afviklingen af svømmestævner i DGI Østjylland Svømning
 • Lagt utrolige mængder tid, arbejdskraft og ikke mindst hjerteblod
 • Udover at være drivkraft, fungerer han selv som overdommer ved de fleste af svømmestævnerne
 • Påtænker at trække sig fra denne post, så har påtaget sig opgaven med at få uddannet flere overdommere til at overtage

Birna Ballisager, Harlev IK Basketball + Skovby Sportsklub + BørnbasketFonden

 • Træner for ikke mindre end fem hold i Harlev IK Basketball – nano (børnebasket), U9, U13, U15 og U17 – stort set alle klubbens børne- og ungdomshold
 • Sidder også med i bestyrelsen og forsøger sideløbende at uddanne nogle af klubbens unge spillere til trænere
 • Træner for et hold ungdomsspillere i Skovby Sportsklub
 • Kører forløb for BørneBasketFonden i Hadsten – ansvarlig for tre forskellige skoler, hvor hun underviser børn alderen 9-12 år med målsætning om at få flere til at spille basketball
 • Involveret i DGI Basketball ved at være coach på forskellige camps for børn og unge
 • Speciel forkærlighed for at arbejde med børn og unge, fordi hun kan være med til at flytte dem
 • Har arbejdet med børn, der ellers er svære at rumme i foreningslivet, fx en spastisk lammet dreng, som havde lægerne egentlig havde dømt ude

Hans Jørgen Riis, Folkenetværket

 • Formand for en unik forening – formentlig den eneste af sin slags i Danmark
 • Sørger for, at flere medlemmer er blevet/bliver uddannet som instruktører og naturtrænere eller tager på førstehjælpskursus
 • Ansvarlig for, at der årligt afholdes et seminar, hvor foreningens gamle og nye tiltag diskuteres
 • Deltager selv som inspirator og aktivt medlem i flere af ugens tiltag i foreningen
 • Drivkraften bag, at der i foreningen er kommet forskellige aktiviteter flere steder i lokalområderne på alle ugens dage
 • Går rigtig langt for at inkludere alle i foreningens aktiviteter – følges gerne med en KOL-borger, der kun kan gå cirka 200 m i et meget langsomt tempo, selvom de øvrige deltagere typisk går 3-5 km
 • Er generelt en ildsjæl, der altid er imødekommende og meget gerne samarbejder

Henrik Andersen, Romalt IF Fodbold

 • Har i flere år været frivillig fodboldtræner, hvor force og interesseområde har været at profilere pigefodbolden
 • Mestrer den svære balancegang mellem at være meget ambitiøs samtidig med, at han kærer sig om den enkelte spillers ve og vel samt holdets og klubbens trivsel
 • Siger aldrig nej til at hjælpe, så mange i klubben driver 'rovdrift' på ham
 • Har sammen med sin trænermakker leveret flotte resultater for klubbens U18 pigehold, som har vundet Jysk Mesterskab tre år i træk
 • Ejer den rette klubånd og påvirker andre med denne holdning – alle klubbens spilleres ve og vel ligger ham meget på sinde, og han vil gå langt for den enkelte spiller
 • Klubbens ildsjæl i forhold til årlig afholdelse af DGI Fodboldskole

Jakob N. Bentsen, eSport Odder

 • Formand for eSport Odder og en solid frontfigur
 • Underviser/træner et hold unge drenge i alderen 9-14 år hver uge
 • Styr på IT-sikkerhed og hjælper med at holde foreningens computere sikre og up-to-date
 • Medvirkende til at medlemmerne stadigvæk strømmer til eSport Odder
 • Bidrager med rigtig mange timers frivilligt arbejde og spreder god energi i foreningen

Jan Christiansen, Tranbjerg Løber

 • Påtog sig opgaven med at være formand og være med til at starte Tranbjerg Løber for seks år siden
 • En utrættelig dynamo, der arrangerer alt fra ture om Brabrand Sø med hjemmebagte fastelavnsboller til kvindeløb for alle løbeglade kvinder i Tranbjerg
 • Står for planlægningen af al klubbens træning – både i klub og løbeskole, og er samtidig driver på klubbens tre store events; kvindeløbet, Tranbjerg Løbet og 6-timers løbet
 • Er limen, der binder tingene sammen, den der tager den store tørn og samtidig formår at udvikle klubben og tage initiativer
 • Hans store viden om løb og hans store kærlighed for sporten, er med til at fastholde løbere og inspirere nye til at komme i gang
 • Viser, at alle kan være med og er god til at tage hånd om både de nye løbere og dem, der har været fra starten
 • Påtager sig mange (for mange) opgaver og er med til at sætte masser af nye skibe i søen

Jens Jensen, Skovbakken Basketball

 • Drivkraft bag en fremragende udvikling af Skovbakken Basketball, fx træningen af U17-holdet, som han har trænet i 11 år, der er blandt de bedste i landet
 • Sidder i klubbens bestyrelse, hvor han har ansvaret for ungdomsafdelingens udvikling
 • Sikrer, at der er trænere, træningstider, camps, rekruttering af medlemmer osv.
 • Unik foregangsmand for fællesskabet i foreningen – yder altid en uegennyttig indsats og sætter standarden for alle andre i foreningen
 • Bidrager til udviklingen af dansk basketball gennem deltagelse i møder og lovgivende forsamlinger i Danmarks Basketball Forbund

Kaj Rasmussen, Auning Motions Klub

 • Hovedaktør bag opstart af powerwalk i klubben, hvor han uddelte foldere til alle husstande i byen
 • Medansvarlig for opstart af løbeskole
 • Er i perioder instruktør 2-3 gange om ugen
 • Står for indkøb af klubtøj, skaffer sponsorer m.v.

Majken Vange, TMG Badminton

 • Sidder med i TMG's badmintonbestyrelse på 2. år
 • Bevidst omkring hvordan oplevelser, glæden ved spillet og fællesskabet påvirker og skaber en badmintonklub
 • Sørger blandt andet for NatminTon for alle ungdomsspillere, klubmesterskaber, ansættelse af ungdomstrænere, forældrekorps, igangsætning af ungdomsudvalg, begynderturnering i klubben og meget, meget mere
 • Fik verdens bedste damedouble (Christina Pedersen & Kamilla Rytter Juhl) til Mårslet for at lave træning for områdets børn, og spille opvisningskamp mod Aarhus’ borgmester og den lokale brugsuddeler

Malene Tang Stærk, Hadsten Håndbold

 • En super ildsjæl og et vigtigt aktiv for Hadsten Håndbold
 • Primusmotor for flere børne hold, blandt andre U6 og U10
 • Meget arbejdsom, og hendes store iver smitter af på hele foreningen
 • Børneafdelingen er vokset meget de seneste sæsoner – ikke mindst takket være Malene, hendes væsen og hendes hjælpere
 • Lykkes med at aktivere mange forældre i de frivillige opgaver
 • Ansvarlig for Håndboldfitness og det nyopstartede Five-a-Side-håndbold for voksne

Sanne Pedersen, Lystrup IF Fodbold

 • Har de sidste par år været foregangskvinde fra at vende frivilligheden og fodbolden i klubben
 • Startede i rollen, som frivillighedskoordinator i klubben og er herefter blevet formand
 • Skabt et bæredygtigt koncept med fokus på en trænerfølordning for de unge
 • Med stort engagement og struktureret overblik har hun skabt en frivillighedskultur, som er helt unik
 • Skabt en synlighed omkring bestyrelsen, som har skabt en kortere vej mellem medlemmer, aktiviteter og bestyrelsen
 • Er ofte at finde i klubhuset og har altid en finger på pulsen

Susanne Grimm Jensen, SMIFF Fodbold

 • Været formand siden foråret 2014 med stor arbejdsindsats og naturlig synlighed i klubben
 • Meget kompetent formand, som både driver en stor afdeling og investerer i afdelingens og foreningens fortsatte udvikling
 • Meget aktiv omkring Kraftcenter Korshøj og Korshøjskolen gennem forskellige arbejdsgrupper
 • Deltaget i DBU's kommunefodboldmøder i Randers og arrangeret klubudviklingskursus og førstehjælpskursus
 • Imødekommende, lyttende og dialogsøgende adfærd uafhængig af, om det er drift, udvikling eller uoverensstemmelser, der er på dagsordenen
 • Fremhæves som en hurtig problemknuser af klubbens trænere

Søren Gam, AGF Basketball

 • Skabt et hold med 36 spillere (og venteliste), som troligt kommer til de 2-3 ugentlige træninger
 • Initiativtager til søgning af midler fra DGI og Danmarks Basketball Forbund med flot tilsagn om økonomisk støtte til udvikling og etablering af børnebasket
 • Arrangerer fredagsstævner og events, og har sammen med en anden genoprettet klubbens ungdomsudvalg
 • Meget engagereret og deler glædeligt ud af sin store viden – både til spillere og andre trænere

Team Buhl: Mogens Buhl Christensen og Ilse Buhl Christensen, Grenaa Badminton Klub + Grenaa Tennisklub + Norddjurs Idrætsråd

 • Begge har været involveret i det frivillige arbejde i Grenaa Badmintonklub og Grenaa Tennisklub siden 1970erne
 • Mogens har siddet i ledelsen i Grenaa Badmintonklub i cirka 25 år
 • Altid har de gået forrest i de utallige arrangementer, de har sat i værk – i bestyrelseslokalet, på banen, bag rattet, i køkkenet m.v.
 • Mogens har været formand i DGI Østjylland Tennis, Grenaa Samvirkende Idrætsforeninger og nu Norddjurs Idrætsråd
 • Ungdommen har altid særligt haft deres interesse og har det også den dag i dag