Åbent brev: Vi elsker naturen i Aarhus - uden hegn og forbud

DGI og en række foreninger og samarbejdspartnere opfordrer Aarhus Kommune til at inddrage alle interessenter i udviklingen af Marselisborg Skovene. Ellers kan det få enorme konsekvenser.

Sådan ser det ud ved et skovgræsningsprojekt i Nordjylland. Lignende hegn og forbud er på vej i Marselisborg Skovene. Privatfoto.

DGI, Aarhus MTBRidestier Aarhus Syd, Aarhus Trailbuilders, ASKA - Islænderklubben Aarhus Syd og Aarhus 1900 MTB er dybt bekymrede.

Bekymrede over den politiske beslutning i Aarhus Kommune om at hegne en stor del af Marselisborg Skovene i det sydlige Aarhus ind for at gøre plads til vilde dyr, da det reducerer borgernes adgang til skovene.

Kolossale konsekvenser

Det vil få kolossale konsekvenser for friluftslivet i skovene. Aarhusianerne elsker at bevæge sig i de bynære skove. Det gælder både til fods, til hest, på cykel og med hunden i snor. Det har vi meget aktuelt set under corona-krisen, hvor mange får et skud frisk luft, god motion og et tiltrængt afbræk fra isolationen derhjemme ved at bevæge sig ud i naturen.

Det er ikke en ny tendens, at naturen bliver benyttet som arena for aarhusianernes fritidsliv. De seneste års data påviser en stor stigning i benyttelsen af skoven til løb, cykling, ridning, gang og mange andre aktiviteter. Både på egen hånd og i de mange foreninger, som har naturen i Aarhus-skovene som deres primære lokalitet.  

Vi støtter op om bedre natur og større biodiversitet, men det skal foregå i balance med muligheden for et bæredygtigt friluftsliv. Særligt i så bynært et skovområde som Marselisborg Skovene. Derfor er vi stærkt bekymrede for den ændring, der er vedtaget, og de store konsekvenser og indskrænkninger, som det vil betyde for borgernes muligheder for at nyde de kommunale skove i Aarhus Kommune.

IMG_7487.jpg (1)

Her er teksten fra skovgræsningsprojektet i Nordjylland. Privatfoto.

Begrænse borgernes adgang

Hegning med udsættelse af vilde dyr vil i vores optik kraftigt begrænse borgernes adgang. Vi ser det som en uforståelig beslutning, som vil have alvorlige konsekvenser for skovens gæster og den færden, der allerede nu har pladsproblemer.

Vi undrer og bekymrer os over mange elementer:

  • Er der evidens for, at indhegning og udsættelse af vilde dyr kan foregå under så sikre forhold, at eksempelvis børn fortsat frit kan lege og færdes alene i det indhegnede område?
  • Beslutningen om vilde dyr bag hegn forudsætter, at alle ved, hvordan man færdes sammen med vilde dyr. Det er en urealistisk tanke, så hvordan kan det undgås, at børn og voksne bliver væk fra naturen på grund af de mange restriktioner? 
  • Når et område er hegnet ind, og der opsættes advarselsskilte, har vi som mennesker en form for forbehold for at besøge området. Med udsætning af vilde dyr kommer der mange advarsler på skiltene. Er det meningen at ekskludere medborgere fra at færdes sikkert og frit i den bynære natur?
  • Hvorfor bliver naturen et bedre sted at være ved at sætte hegn op omkring vilde dyr, så mange borgere ikke kan opleve og få indsigt i naturen?
  • Indhegning og udsætning af vilde dyr i Aarhus-skovene er uforeneligt med mange af de friluftsaktiviteter, der får tusindvis af børn, unge og voksne ud i naturen. Hvordan gavner det natursynet og folkesundheden, at man bliver holdt ude af skovene?

Fælles løsning

Vi elsker vores skov og den natur, den indeholder. Der er plads til os alle sammen, men det kræver en plan, hvor vi går sammen og udvikler Marselisborg Skovene på bedste vis. Alle interessenter skal inddrages i denne proces. Vi behøver ikke at gå på kompromis med biodiversiteten.

Så kære Aarhus Kommune. Lad os sammen skabe bedre og mere natur i vore bynære skove, og lad os gøre det så fantastisk, at vi kan invitere alle borgere i alle aldre ud i den natur, vi alle elsker - uden hegn og forbud. Lad os sammen skabe et helt unikt og moderne stykke natur, hvor der er plads til både natur og borgernes friluftsliv. Det vil aarhusianerne sætte pris på.

Dette brev er skrevet af Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, Niels Holm fra Aarhus MTB, Mette Thorndahl fra Ridestier Aarhus Syd, Thomas Kofoed fra Aarhus Trailbuilders, Pernille Vilholm Ibsen fra ASKA - Islænderklubben Aarhus Syd og Jakob Holm fra Aarhus 1900 MTB.