Aarhus 1900 køber kommunikationshjælp hos DGI Østjylland

Aarhus 1900 er online med deres nye hjemmeside. Samtidig har de fået hjælp til andre kommunikationsopgaver, som led i et nyt outdoor træningskoncept.

TryDay ved Aarhus 1900 PULS - det nye outdoor træningskoncept - hvor der var mulighed for at prøve de forskellige aktiviteter. Foto: Lise Sinius

En rapport fra Idrættens Analyseinstitut slår fast, at naturen er den mest populære arena for idrætsaktivitet blandt voksne. Dette fik Aarhus 1900 til at satse mere på outdoor aktiviteter og et nyt træningskoncept - Aarhus 1900 PULS. Et træningsfællesskab der går på tværs af afdelingerne, som udbyder 20 ugentlige aktiviteter i ét kontingent. Men hvad med markedsføring af konceptet?

Hjælpen har været exceptionel og lærerig. Vi har fundet veje til nye metoder at promovere vores forening og det nye PULS-koncept på samt en masse sparring, som vi ikke havde kunnet være foruden.

Christian Bakkegaard, koordinator for Aarhus 1900 PULS

Kommunikation, kanaler, kampgejst og en kommunikationskonsulent

Det stod hurtigt klart, at der var brug for konsulentressourcer i forhold til kommunikation og markedsføring, hvis PULS konceptet skulle leve. DGI Østjyllands kommunikationskonsulent kom med ombord, og der blev brainstormet på de forskellige markedsføringstiltag, hvor tanken om en ny hjemmeside til hovedforeningen blev luftet. Den og mange andre idéer blev realiseret, hvilket betyder, at Aarhus 1900 og PULS konceptet i dag har en moderne kommunikation.

Følgende kommunikationsopgaver er løst for Aarhus 1900

  • Ny hjemmeside i Wordpress
  • Oprettelse af Facebookside
  • Opsætning af Facebook annoncering
  • Oprettelse af Instagramprofil
  • Generel sparring til sociale medier
  • Eventmarkedsføring i forhold til TryDay
  • Udarbejdelse af pressemeddelelse
  • Grafisk opsætning af flyers og beachflag
  • Video og billeder til hjemmeside og Facebook
  • Oplæring i forhold til fremtidig varetagelse af kommunikation

Hjælp til kommunikation: Få budskaberne ud og gør hverdagen nemmere

Aarhus 1900 har fået hjælp til både små og store kommunikationsopgaver i forbindelse med opstarten af PULS konceptet.

Mange foreninger står med en kommunikation, der skal opdateres. Det bliver i stigende grad en nødvendighed for at konkurrere mod de private aktører og for at vedholde folks interesse for at dyrke idræt i forening.

Lise Sinius Abildgaard, kommunikationskonsulent hos DGI Østjylland

Et nyt koncept fra DGI Østjylland: ’Køb kommunikation’

Aarhus 1900 faldt lige ned i et nyt koncept som DGI Østjylland har sat i søen. De har ansat en kommunikationsmedarbejder, som i dag arbejder med at hjælpe foreninger med diverse kommunikationsløsninger.

”Det er ikke en selvfølge, at børn, unge og voksne søger til den lokale idrætsforening efter idræts- og motionstilbud. Derfor er foreningerne nødt til at være mere kommunikative, hvis de fortsat vil eksistere om 5-10-15 år. DGI Østjylland har afsat økonomiske ressourcer, så det ikke bliver dyrt for foreningerne at købe kommunikationshjælp," udtaler Hans Jørgen Hvidtved, bestyrelsesformand i DGI Østjylland

'Køb kommunikation'

Udgangspunktet er en timepris på 400 kr. plus moms, men DGI Østjylland er altid i dialog med jeres forening i forhold til at forventningsafstemme, så behov og ønsker afdækkes. Derfor vil der ofte også være tale om et samlet tilbud, som rummer en eller flere kommunikationsopgaver.