Aarhus Havsvømning og Vinterbadeklub Aarhus Ø bygger bro

Samarbejde på tværs af foreninger kan gøre introduktionen til nye aktiviteter lettere og mere tryg for deltagerne. Nogle gange handler det om at gøre noget, man ikke har prøvet før og det gælder både for deltagere og klubber.

Havnebadet på Aarhus Ø byder på ideelle muligheder for introduktion til havsvømning.

Hos Aarhus Havsvømning og Vinterbadeklub Aarhus Ø er de lykkes med bygge bro mellem deres aktiviteter og inspirere medlemmer til at gøre noget, de ikke har prøvet før. Med støtte fra Jeg Gør Det og Lokale og Anlægsfonden har de to foreninger fået midler og ressourcer til at kunne tilbyde vinterbadere en introduktion til havsvømning. Spørger du medlemmerne, har brobygningen gjort overgangen fra vinterbadning til havsvømning til en tryg og hyggelig oplevelse.

Om kampagnen

Jeg Gør Det-kvindekampagnen har til formål at øge bevægelsesglæden og idrætsdeltagelsen blandt yngre kvinder gennem en kampagne med fokus på positivt krops- og idrætsbillede og forbedrede tilbud i idrætsforeninger i Aarhus Kommune. Målgruppen for kampagnen er kvinder i alderen 16-40 år.

Det handler om at turde gøre det 

Vinterbadning er blevet en populær aktivitet blandt mange østjyder. Men for mange er tanken om også at bruge havet til svømning fjern. Med seks ugers træning og introduktion til sikkerhed, teknikker og udstyr bliver deltagerne forberedt på at svømme i havet. Dermed er barriererne brudt ned og flere vinterbadere tør pludselig bruge havet til motion og bevægelse. 

”Jeg startede med at dyrke vinterbadning for nogle år siden, og har kigget lidt til havsvømning i noget tid. Der er flere steder, hvor man kan dyrke det på egen hånd, men jeg havde ikke lyst til at gøre det uden vejledning. Så da badeklubben tilbød det her forløb, tænkte jeg, at nu gør jeg det. Det er dejligt, at det er et sted, jeg kender og hvor jeg er vant til at komme. Det gør, at det er meget trygt,” fortæller Trine Dahl, deltager fra Vinterbadeklub Aarhus Ø.

Træningen foregår primært i Havnebadets 50-meter bassin, hvor Vinterbadeklub Aarhus Ø holder til og det er Aarhus Havsvømning, som stiller med instruktører og udstyr. 

Foreningerne skaber trygge rammer for deltagerne

”Der er en tryghed for mig i at kunne svømme i bassinet under overvågning og sammen med andre. Det kan til tider være en kold oplevelse, så det at kunne komme op i en varm sauna og få varmen, er rigtig rart. Det er med til at gøre den samlede oplevelse rigtig god,” fortæller Stine Bilde Jensen, medlem hos Vinterbadeklub Aarhus Ø.

Det er ikke kun faciliteternes komfort, der er afgørende for medlemmerne.

”For mig har det betydet noget, at der var andre fra klubben med og at vi gjorde det sammen. Det gør det sjovere og gør noget virkelig positivt for fællesskabet i vinterbadeklubben. Ofte er vinterbadning jo ikke noget man nødvendigvis gør sammen med mange andre, men det har virkelig været en god oplevelse at svømme sammen med andre fra klubben,” fortæller Trine Dahl.

Deltagerne hjælpes med overgangen fra vinterbadning til havsvømning

For mange er havsvømning en ukendt idræt at springe ud i. Derfor er det vigtigt at sænke indgangsbarriererne, så flest mulige finder glæde ved at dyrke idrætten.

”Vi har alle set, hvordan vinterbadning har oplevet en vækst de seneste år og hvordan flere har fået øjnene op forskellige vandaktiviteter. Hele ideen bag vores samarbejde er at sænke barriererne for havsvømning og give vinterbaderne mulighederne for også at bruge vandet til en aktivitet om sommeren. Vores sæson begynder, når vinterbaderne stopper, og derfor er det oplagt at lade vinterbaderne blive introduceret til havsvømning tidligt på sæsonen og under trygge og vante forhold. Dermed får de forhåbentlig appetit på at svømme i åbent vand indtil vinterbadesæsonen begynder igen,” fortæller Jacob Erdmann, formand i Aarhus Havsvømning.

Formålet med at gøre overgangen lettere er, at selv deltagere, der ikke er vant til at svømme, får modet til at deltage og dyrke svømning i åbent hav. Dette giver genklang hos deltagerne.

”Jeg har været afsted nogle gange efterhånden, og jeg er ved at vænne mig til det. Det har helt klart gjort overgangen nemmere for mig,” fortæller Trine Dahl.

Nære relationer skaber nemmere tilvænning

Udover de trygge rammer, lykkes foreningerne med at skabe en nær relation mellem deltager og træner.

”Det er rart at komme hernede i klubben og blive instrueret i havsvømning. Som ny skal man vænne sig til at svømme under andre forhold, end dem man kender fra svømmehallen. Det har været godt at starte i Havnebadets bassin og at have en dialog med trænerne omkring sikkerhed og svømmeteknikker, inden vi bliver kastet ud på åbent vand,” fortæller Stine Bilde Jensen.

”Jeg har selv tidligere dyrket svømning indendørs, men det at svømme i hav kræver noget andet. Derfor er det rart at have nogle dygtige trænere, som kan hjælpe med træningen. Det har også været virkelig hyggeligt og en fin måde at lære andre vinterbadere at kende på,” fortsætter Stine Bilde Jensen.

Det sidste træningsforløb har været afholdt, og selvom vinterbadesæsonen er gået på hæld, fortsætter de modige havsvømmere på åbent vand. Og hos Aarhus Havsvømning ser man frem sommeren og til at tage imod både nuværende og nye medlemmer, mens vinterbaderne holder sommerpause.