Bevægelse skaber sammenhold og trivsel hos Kristrup Børnehus

Tidligere i år blev Kristrup Børnehus i Randers DGI-certificeret. Bevægelse er blevet en naturlig del af hverdagen, og institutionslederen melder om mange positive effekter.

Kristrup Børnehus oplever en positiv forskel efter DGI-certificering. Foto: Simon Jeppesen

Der har sænket sig en usædvanlig ro over ”Regnbuen”, da vi besøger stuen midt under formiddagsmaden. Børnene sørger selv for at rydde op, tørre borde af og sætte stole op, når de er færdige. Ifølge institutionsleder hos Kristrup Børnehus Lise Bendtsen Poulsgaard forsøger de i børnehuset at give børnene lov til alt, hvad de kan bruge deres krop til. På den måde bliver bevægelse en naturlig del af hverdagen.

Det er okay at fejle

De fleste fejler engang imellem, og det er helt okay. I Kristrup Børnehus er de optagede af, at man som barn tør øve sig og fejle. Det giver en stor glæde, når man senere får oplevelsen af at mestre.

”Vi er meget optagede af, hvordan vi kan være med til at skubbe til det at mestre. Det er utroligt værdifuldt, at man som barn oplever, at det, man ikke kunne i går, det kan man i dag,” fortæller Lise Bendtsen Poulsgaard.

Hun uddyber, at det at turde fejle åbner en verden med mulighed for at tage ny læring til sig.

Bevægelse forebygger trivselsproblemer

Bevægelsesglæde fylder meget hos Kristrup Børnehus, der tror på, at aktiviteter med idræt, leg og bevægelse skaber større trivsel hos børnene.

”Vores daglige morgengymnastik gør en positiv forskel for trivslen. Vi oplever, at de børn, som har svært ved at komme ind i legen, har væsentlig nemmere ved det, når de har været en del af fællesskabet fra morgenstunden,” siger Lise Bendtsen Poulsgaard.

Allerede før børn når skolealderen, er de bevidste om, hvordan de klarer sig motorisk sammenlignet med andre. Fokus på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.

En legende tilgang

Det skal være sjovt at være barn. Det mantra forsøger de at efterleve i Kristrup Børnehus.

”Evnen til fantasi og kreativitet er ikke medfødt. Det er noget, man tilegner sig. Ved hele tiden at nytænke aktiviteter forsøger vi at viderebringe denne evne til børnene,” siger Lise Bendtsen Poulsgaard.

Hun oplever, at børnene bringer deres egen fantasi og nysgerrighed i spil, når det kommer til bevægelse, lege og samspillet med andre børn.

”Vi kan f.eks. finde på at lægge et puslespil i klatretårnet. Det gør, at børnene bevæger sig rundt på en ny måde,” fortæller Lise Bendtsen Poulsgaard.

DGI-certificeret børnehave

  • Trivsel og glæde gennem bevægelse, aktivitet, leg og sansning
  • Forløbet består af 5 moduler á 3 timer
  • To undervisere fra DGI Østjylland
  • Personalet tilegner sig færdigheder og konkrete idéer til at kunne udvikle og igangsætte aktiviteter for børnene

Personalet er glade for DGI-certificering

Pædagogerne i Kristrup Børnehus har fået et fælles sprog om bevægelse efter DGI-certificeringen. I stedet for at fokusere på enkelte aktiviteter som fodbold og rundbold, er der kommet større fokus på den legende tilgang.

”Jeg er blevet mere opmærksom på, hvilke færdigheder børnene har. De er på et niveau, hvor de skal have lov til at øve sig og udfolde sig fysisk, så i stedet for at sætte en fodboldkamp i gang, er det bedre, at de får lov til at lege med bolden,” siger Tina Kristensen, pædagog i Kristrup Børnehus.

Et større fokus på børnenes motoriske evner har været med til at skabe et stærkere fællesskab, som alle kan være en del af.