BMI fortsætter succesen med en foreningsudvikler

1. februar 2019 ansatte Beder-Malling Idrætsforening en foreningsudvikler. Det har vist sig som en kæmpe katalysator for foreningen og lokalområdet. I samarbejde med DGI fortsætter Christine Winding-Lauritzen som BMI’s foreningsudvikler de kommende tre år.

Christine Winding-Lauritzen glæder sig til at fortsætte som foreningsudvikler i BMI. Foto: Anders Korsager Nielsen

En bevilling på 300.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje var det finansielle startskud for Beder-Malling Idrætsforenings vision om at have en foreningsudvikler. På under et år har foreningsudvikleren været med til understøtte en masse nye tiltag, og den positive udvikling i BMI medførte en plads i finalen til Danskernes Idrætspris den 4. januar 2020.

Fællesansættelse mellem forening og DGI

Nu fortsætter arbejdet i yderligere tre år i samarbejde med DGI Østjylland, der finansierer halvdelen af stillingen. Finansieringen sker med midler fra landsorganisationen i DGI, hvor der er afsat 25 mio. kr. til at få flere børn og unge engageret i foreningslivet. Heraf er en pose penge blevet prioriteret til at afprøve fælles ansættelser i flerstrengede aarhusianske idrætsforeninger.

I DGI Østjylland ser man frem til samarbejdet med BMI.

"Vi har nu indgået konkrete samarbejdsaftaler om foreningsudviklere i to flerstrengede idrætsforeninger i Aarhus-området. Vi håber, at de konkrete erfaringer fra BMI og TMG kan anvendes i hele Danmark og dermed gør, at vi når visionen om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Som erfaringerne fra BMI viser, er en foreningsudvikler ikke en modsætning til den normale frivillighed, men en katalysator der gør det nemmere at rekruttere og fastholde engagementet hos de frivillige. For eksempel ved at understøtte etableringen af et fællesskab for unge trænere, og ved at foreningsudvikleren har et samlet overblik over foreningens aktiviteter, opgaveløsning og kommunikation,” udtaler Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland.

Fortsætte den positive udvikling

Jørn Riis, formand for BMI, ser også frem til samarbejdet:

"Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling i BMI, og vi er derfor glade for, at vi har kunne lave en aftale om medfinansiering fra DGI Østjylland. På den måde kan vi fortsat forfølge vores ambition om at øge aktivitetsniveauet og medlemstallet for især børn og unge i alderen 0-25 år,” siger Jørn Riis, og fortsætter:

”Samtidig har det også været vigtig for BMI, at foreningens bestyrelser, frivillige og Christine har et endnu stærkere fundament for at udvikle foreningen. Det sker blandt andet ved, at Christine bliver en del af DGI Østjyllands organisation og alle de idræts- og foreningsfagligheder, der er samlet hos dem. Der vil således blive endnu kortere fra tanke til handling i forhold til udvikling af nye aktiviteter, kommunikationen samt etablering af et miljø for unge trænere og instruktører".

Foreningsudvikler Christine Winding-Lauritzen er formelt ansat i DGI Østjylland pr. 1. januar 2020, men vil stadig arbejde med udgangspunkt i Egelund Idrætscenter.

”Jeg glæder mig helt vildt til at kunne arbejde videre med alle de fantastiske mennesker i og omkring BMI. Vi har så mange interessante ting i gang, men der har hele tiden været en usikkerhed om, hvor lang tid vi har kunne fortsætte arbejdet. Med en treårig aftale er den usikkerhed væk, og vi kan fokusere på at få realiseret alle vores drømme om BMI,” siger Christine Winding-Lauritzen.