DGI Østjylland reagerer på Aarhus Kommunes visioner for idræts- og foreningslivet

Bestyrelsen i DGI Østjylland har lavet to høringssvar på baggrund af kommunens nye visioner, strategier og temaplaner.

DGI Østjylland kommenterer blandt andet på temaplanen "Et grønnere Aarhus med mere blåt". Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Først har bestyrelsen for DGI Østjylland kommenteret på Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik 2022-25 samt de medfølgende facilitets-  og outdoorstrategier, og nu afleverer de også input til temaplanen ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”.

Sports- og fritidspolitik 2022-25, facilitetsstrategi for sports- og fritidsområdet samt outdoorstrategi

I DGI Østjyllands høringssvar til politikken, de afledte strategier og konkrete indsatser, er der grundlæggende stor tilfredshed med ambitionsniveauet og indhold samt ikke mindst, at der nu tages fat på facilitets- samt outdoorområdet. DGI foreslår endvidere, at kommunen også laver en bevægelsesstrategi for børn og unge.

Det undrer dog, at visionsaftalen mellem Aarhus Kommune, Danmarks Idrætsforbund og DGI ikke er mere tydelig i udkastene.

Sports- og fritidspolitikken 2022-2025
I sports- og fritidspolitikken peger DGI Østjylland på, at visionerne bør konkretiseres. Det gælder både målbare visioner og flere konkrete handlinger. Samtidig kan kommunen også være mere præcise på samarbejdet med fritidslivet og nævner også udfordringerne med idrætsfaciliteter, der ikke alene løses af en facilitetsstrategi.

Facilitetsstrategi for sports- og fritidsområdet
DGI har et ønske om, at der fokuseres endnu mere på udfordringerne med byudvikling og -fortætning. ”Byplanlægningen skal sikre rum og rammer til et lokalt aktivt foreningsliv – både for børn, unge, voksne og seniorer” lyder det blandt andet, hvilket kræver mere finansiering af og gode beslutningsprocesser om faciliteter.

Outdoorstrategi
”Forhåbentlig kan outdoorstrategien hjælpe på en fælles tilgang og ikke mindst fælles formidling af outdoormulighederne” er en af kommentarerne. Der peges på, at strategien har ”meget fokus på at skabe sammenhæng mellem faciliteterne og ikke så meget på frivilligheden og fællesskaberne, hvilket er en farlig kurs.” Der er store roser til de seks pilotprojekter i strategien, men der suppleres også med et par relevante forslag til listen.

Læs hele høringssvaret til sports- og fritidspolitikken 2022-25, facilitetsstrategien for sports- og fritidsområdet samt outdoorstrategien.

Temaplanen ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”

DGI Østjylland pointerer i høringssvaret, at de havde håbet, at ”idræts- og fritidslivet havde stået endnu klarere frem i temaplanen”. Håbet er, at Aarhus Kommune vil lade sig inspirere af andre kommuner i forhold til arbejdet med outdoor i et helhedsperspektiv som eksempelvis i Silkeborg Kommune. Samtidig er det vigtigt, at der ikke skelnes hårdt mellem friluftsområder og idrætsanlæg, da det særligt på outdoorområdet tit er overlappende.

Læs hele høringssvaret til temaplanen ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”.