Fire landsbyer får luft under vingerne

Landsbyklynger vil få hjælp af DGI Østjylland til at udnytte potentialet i den lokale natur til aktiviteter i projektet ’Luft under lokale vinger’. Frivillige fra flere foreninger i Hundslund, Ørting, Falling og Gylling er interesseret i at udvikle lokalområdet.

Naturen i landsbyklyngen Hundslund, Ørting, Falling og Gylling indbyder til mange forskellige aktiviteter Foto: Lars Rønbøg

Som en klynge af landsbyer i Odder Kommune med et særligt potentiale i at lave aktiviteter i naturen er Hundslund, Ørting, Falling og Gylling valgt. Det sker som et led i DGI Østjyllands projekt ’Luft under lokale vinger’.

I Østjylland er der gode muligheder for at bruge naturen til aktivitet, men der er ikke mange foreninger, der gør det. Et væld af forskellige aktiviteter er mulige, blandt andet mountainbike, vandring og fitness i naturen, men alle alternativer skal tænkes ind.

”Undersøgelser viser, at folk rigtig gerne vil lave aktiviteter i naturen, men langt de fleste gør det alene. Med ’Luft under lokale vinger’ ønsker vi, at lokale ildsjæle vil udvikle aktiviteter i naturen, der opfylder de behov, der er i området, så de lokale i fællesskab kan være aktive. Det handler om at skabe et mødested,” siger Thomas Hviid Madsen, projektleder på ’Luft under lokale vinger’ ved DGI Østjylland.

Inspiration i fællesskab

Med udgangspunkt i områdets og landsbyernes samlede ressourcer skal der skabes udvikling i landsbyklyngen. Der er mulighed for at udvikle ét samlet tilbud, der forhåbentlig vil tiltrække mange af beboerne i landsbyerne frem for, at hver enkelt landsby konkurrerer med de øvrige om at tiltrække deltagere.

Et nøgleord i projektet er fællesskab. Det er i fællesskab, at borgerne skal inspirere hinanden, så et landsbysamarbejde og –sammenhold opstår. I sidste ende skulle det gerne være med til at inspirere andre klynger rundt i landet.

Blandt de involverede foreninger i landsbyklyngen i Odder Kommune er ØFUG, Ørting-Falling Ungdoms- og Gymnastikforening.

”Vi ønsker at støtte op om projektet og være med til at skabe nye aktiviteter for borgerne i lokalområdet, så foreningerne oplever medlemsstigning og borgerne oplever glæden ved foreningsidræt,” forklarer Peter Nieman fra ØFUG.

Nye frivillige

Aktiviteterne i ’Luft under lokale vinger’ er ikke forudbestemt, da der er tale om et landdistriktsudviklingsprojekt. Lokale ildsjæle med lyst og motivation til at drive aktiviteterne skal findes.

”De nye aktiviteter vil vi gerne facilitere under vores vinger, men vi har ikke nok frivillige kræfter til at stå for det. Derfor vil vi samarbejde med øvrige foreninger for at finde nye frivillige, der vil tage aktiv del i projektet. Der skal nye frivillige til at stå for opstarten, før det kan lykkes,” fastslår Peter Nieman.

Det er altså muligt at få indflydelse på lokalområdet, der består af et landskab med potentiale til alle lave mange forskellige aktiviteter. Fjord, hav, bakker, skov og det åbne landskab, der findes i landsbyklyngen, indbyder både de udøvere, der ønsker høj puls, og dem, der bruger naturen til at koble fra.

Netværk af ildsjæle

De nye ildsjæle skal være med til at skabe et netværk af personer, der vil arbejde med aktiviteter i den lokale natur. Med et informationsmøde i hver landsby til januar vil Thomas Hviid Madsen præsentere projektet nærmere, og der bliver rig mulighed for at drøfte idéer med de øvrige deltagere.

Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter har finansieret ’Luft under lokale vinger’, der også afvikles i landsbyklynger i Syddjurs og Skanderborg Kommune frem til efteråret 2017 som en del af DGI Østjyllands samarbejde med Rethink 2017.