Folkeskoleelever dyrker idræt med beboere på plejecenter

Elever fra 8. klasse på Rønde skole var en tur forbi Rønde Plejecenter. Igennem skolens nye idrætsvalgfag var eleverne ude i lokalsamfundet for at prøve kræfter med at være træner.

Her ses 8. klasseeleverne fra Rønde skole med deres diplomer efter at have fuldendt trænerforløbet, som er den del af deres nye idrætsvalgfag "Motion og sundhed". Foto: Casper Søegaard Larsen

Det er svært at agere træner, hvis man ikke har nogen erfaring. Men på Rønde Skole har 8. klasserne nu mulighed for at gøre noget ved dette. I et nyt valgfag, ”motion og sundhed,” kommer de ud af klasselokalet og ind i hallerne hos de lokale foreninger for at prøve at være træner. En gruppe elever greb udfordringen med ældremotion og tog turen til Rønde Plejecenter.

”Det har været super godt for eleverne. De var en lidt stille gruppe, som aldrig har prøvet trænergerning før. Det var helt vildt lærerigt, men også meget grænseoverskridende for dem at skulle træne ældre mennesker og rette på dem,” siger Casper Søegaard Larsen, underviser på Rønde Skole.

Plejecenter eller U11 fodbolddrenge

Hvad er trænerforløbet?

  • Trænerforløbet på Rønde skole strækker sig over 8 uger og er en del af skolens valgfag ”sundhed og motion”
  • Trænerforløbet er en blanding af teori og praksis. Herunder får eleverne teoretisk undervisning af instruktører fra DGI Østjylland, og skoleeleverne er selv ude for at undervise minimum tre gange
  • Eleverne prøver at undervise de mindre klasser på Rønde Skole, i sportsforeninger og andre institutioner
  • Trænerforløbet blev oprettet i samarbejde med DGI Østjylland i 2019

Skoleundervisningen i trænerforløbet er ens for alle elever, men stedet, hvor eleverne skal prøve kræfter med at undervise, skal de selv vælge. På den måde får eleverne ansvar, og de bliver kastet ud i selv at tage kontakten til de enkelte foreninger og institutioner.

”Det er ansvaret, som har betydet mest for eleverne. Det har været fedt for dem at mærke følelsen af at skabe en kontakt, men også at mærke, at de er bliver lyttet til,” siger Casper Søegaard Larsen.

Eleverne blomstrer

Erfaring er trænerforløbets kerne. Derfor var det også vigtigt, at eleverne fik fingrene i jorden, og at alle prøvede at stå i rollen som træner. Planlægningen af undervisningen skulle de selv stå for, og grupperne havde enkeltvist det fulde ansvar for at koble teorierne fra deres skoleundervisning med praksis. En prøvelse som udviklede eleverne både fagligt og personligt.

”Der er virkelig nogen, som blomstrer op og begynder at tro på egne evner. Jeg kan tydeligt se, at eleverne begynder at finde ud af, hvem de er som trænere, og hvordan de skal agere over for andre mennesker. Det havde de næsten ingen idé om, da de startede, og det er fantastisk at se, at der er sket så meget på kort tid,” siger Casper Søegaard Larsen.

En elev, der selv har mærket udviklingen, er Nana Dalkjær fra 8.b. Sammen med sin gruppe var hun ude for at træne U11-drenge hos TRIF Fodbold.

”Jeg er blevet mere ansvarsfuld, og jeg har lært en masse nyt. Vi synes, det var så fedt at træne U11-drenge igennem skolen, at vi nu er begyndt at træne U11-piger i foreningen. Det er virkelig fedt at kunne give sin viden og evner videre til andre, som også kan bruge det,” siger Nana Dalkjær.

Et samarbejde med DGI Østjylland

Initiativet til det nye valgfag blev søsat af Rønde Skole, der herefter tog kontakt til DGI Østjylland. Ønsket om et samarbejde blev hurtigt stablet på benene, og det viste sig at være en succes.

”DGI Østjylland har været rigtig gode til at rammesætte, hvad eleverne skulle kunne, og det har været et utroligt spændende samarbejde. Det er et godt materiale, som jeg vil anbefale til andre. Jeg synes virkelig, at det har været positivt at have DGI inde omkring det her, og det er også noget, som vi vil benytte de næste mange år,” siger Casper Søegaard Larsen.