Fuglebakken KFUM vil kickstarte foreningsdeltagelsen for børn og unge

Fuglebakken KFUM har netop fået 30.000 kr. af DGI Østjylland til en ny indsats, der skal få flere børn og unge til deltage i foreningslivet. Klubben ønsker at etablere et ungdomsudvalg og et ungeråd, der blandt andet skal sikre alt det praktiske arbejde og sørge for en god dialog fra ung til ung.

En ny indsats med etablering af ungdomsudvalg og ungeråd skal hjælpe til at få flere børn og unge ind i foreningslivet hos Fuglebakken KFUM. Foto: Palle Peter Skov

Hos Fuglebakken KFUM er de ikke blege for selv at indrømme, at de har tabt mange medlemmer de senere år af forskellige årsager. De er til gengæld heller ikke bange for at tage arbejdshandskerne på for at ændre på dette faktum, og det må man sige, at klubben gør med en ny indsats, der skal kickstarte foreningsdeltagelsen for lokale børn og unge.

Læs også: Ny tech-klub fra Randers modtager østjysk DGI-støtte som de første

”Vi ønsker at fastholde vores børn og unge i klubben, og ikke mindst rekruttere nye, ved etablere et ungdomsudvalg og ungeråd. Udvalget skal sikre, at forældre, trænere og vores aktive børne- og ungdomsmedlemmer tager del i at udvikle klubben efter de ønsker og behov, der måtte være. Og så skal de stå for alle de praktiske opgaver omkring vores børne- og ungdomshold,” udtaler Jesper Christensen, formand.

Ungerådet kommer udelukkende til at bestå af unge med tilknytning til Fuglebakken KFUM. Det skal sikre, at lokale børn og unge får kendskab til klubbens aktiviteter ved at forestå forskellige arrangementer for både medlemmer og ikke-medlemmer, og så skal rådet give klubben viden om de unges idéer og tanker.

Kunstgræsbanen har været en udfordrende modspiller – nu bliver den en vigtig medspiller

Både ungdomsudvalget og ungerådet skal være etableret og funktionsdygtigt senest fra foråret 2020, hvor klubbens kommende kunstgræsbane står klar. Den spiller nemlig en central placering i det dalende medlemstal, som Fuglebakken KFUM har oplevet.

”Når kommunen lukker græsbanerne fra oktober til april, har de ressourcestærke forældre hjulpet deres børn til andre klubber, der har aktivitet hele året – ofte fodboldklubber med kunstgræsbaner. Det har betydet, at de tilbageblevne børn og unge uden de samme ressourcer, ikke har haft spillere nok til et hold og derfor forsvinder ud af foreningslivet,” fortæller Jesper Christensen.

Efter flere års arbejde har Fuglebakken KFUM nu fået tilsagn fra Aarhus Kommune om etablering af en kunstgræsbane, så klubben kan tilbyde fodbold hele året og dermed langt bedre motivere de lokale børn og unge til at blive ved med at snøre støvlerne.

”Det er vores klare overbevisning, at deltagelse i et foreningsfællesskab er med til at udvikle empati, solidaritet og respekt for hinanden på tværs af sociale og etniske skel. Det er meget vigtigt i et område som vores, der rummer omkring 8.000 børn og unge, hvoraf mange kommer fra Frydenlund, Møllevang, Trillegården og Bispehaven,” påpeger Jesper Christensen.

Lokalområdets børn og unge skal have de bedste muligheder for at komme i Fuglebakken KFUM

Fuglebakken KFUM har allerede nu lagt en plan, som i første omgang går ud på at tilknytte de ressourcepersoner, der skal stå for igangsætningen af ungdomsudvalget og ungerådet. Herudover involverer klubben som altid også alle relevante samarbejdspartnere fra lokalområdet.

”På længere sigt arbejder vi hen i mod at tilknytte en fast medarbejder, der skal sikre, at børn og unge i vores område får de bedste muligheder for at dyrke idræt og deltage i foreningslivet i Fuglebakken KFUM. Vi er nu kommet denne drøm et skridt nærmere,” siger Jesper Christensen.

Fuglebakken KFUM smider selv 8.000 kr. i indsatsen, som kommer oveni i de 30.000 kr. fra DGI Østjylland, der under navnet ’Flere unge i foreningslivet’ i 2019 har afsat en pulje på 500.000 kr. til at støtte lokale initiativer, der kan få flere unge ind i foreningsfællesskabet.

Kort om DGI Østjyllands pulje for at få flere unge ind i foreningslivet

DGI har i de kommende år særligt fokus børn og unge. Idrætsforeningerne gør allerede en stor forskel og lykkes med at tilbyde aktiviteter, som mange børn og unge er en del af.

Det ændrer desværre ikke på, at foreningslivet over en bred kam til stadighed har svært ved at motivere de unge til at fortsætte med at dyrke idræt, når de når 12-13-års alderen, ligesom der i disse år er der meget få nystartere.

Hvis der skal flere nye, unge medlemmer i idrætsforeningerne, skal der tænkes anderledes. Derfor inviterer DGI nu foreningerne til at eksperimentere med nye indsatser målrettet unge.

DGI Østjylland udbyder i denne forbindelse en ansøgningspulje under navnet Flere unge i foreningslivet til foreningsbaserede indsatser målrettet at få flere unge i foreningslivet – med særligt fokus på inaktive, senstartere og genstartere i alderen 13-24 år.

Puljen er åben for, at din forening selv eller i fællesskab med andre foreninger kan ansøge til større eller mindre indsatser, der får flere unge til at deltage i foreningslivet.

Puljen er på cirka 500.000 kr. årligt fra 2019-2023.