Gåbus styrker sammenholdet på U8-pigefodboldhold i Galten

Forældre til fodboldpiger melder om en helt særlig klubkultur efter succes med fællestransport.

Arkivfoto: Der arbejdes på mere end blot fællesskabet. Her øves teknikken på fodboldbanen. Foto: Frank Brahe

Når pigerne på U6-U8-holdet hver mandag skal til fodboldtræning i Galten FS, foregår det i samlet flok. Ledsaget af forældrene til en af pigerne, en tjans der går på skift, går pigerne sammen fra Skovbyskolens SFO og ned til Galtens FS´s træningsanlæg, hvor pigerne er fælles om både transport, omklædning samt ikke mindst fodbolden.

Gåbus er en stor hjælp for forældrene

Gåbussen, som konceptet hedder, startede sidste år. Her tog forældrene til en af pigerne på holdet initiativ til at finde en fælles løsning på de udfordringer, som flere af forældrene havde oplevet. Udfordringer relateret til, at de alle hver især skulle hente og bringe pigerne i SFO´en for efterfølgende at køre dem direkte videre til fodbold.

Det var ofte et større puslespil at få til at gå op, alt imens arbejde og dagens øvrige gøremål skulle passes, fortæller Anders Daniel Thomsen, der er far til en af pigerne, og som sidenhen har overtaget tovholderrollen for gåbussen:

”Vi så ingen grund til, at samtlige forældre skulle smide alt de havde i hænderne, og nogle endda tage tidligere fri fra arbejde for at følge pigerne til fodbold. Særligt ikke når pigerne alligevel er samlet i SFO´en op til træningen,” fortæller Anders Daniel Thomsen.

I forældregruppen var der derfor bred opbakning til at finde en fælles transportløsning mellem SFO’en og træningsanlægget.  Løsningen blev, at forældrene på tur skiftes til at gå de godt 500 meter mellem Skovbyskolen og Galten FS´s træningsanlæg sammen med pigerne, så de nu kun skal sørge for at afhente pigerne efter træning.

Særlig klubkultur blandt spillere og trænere

Forældrene er dog langt fra de eneste, som har fået noget ud af gåbussen. Initiativet er således kommet også kommet både pigerne samt deres trænere til gode, fortæller Anders Daniel Thomsen:

”Sammenholdet blandt pigerne er styrket, fordi de er sammen både før, under og efter træning. Flere af pigerne er så glade for ordningen, at de fortæller deres venner, at de ikke bare går til fodbold, men også til gåbus.”

Anders Daniel Thomsen

Anders fortsætter:

”Trænerne har ligeledes været gode til at møde pigerne i omklædningsrummet før og efter træning, hvilket giver dem mulighed for at skabe en anden relation til pigerne. Gåbussen bidrager altså til at skabe en helt særlig klubkultur på holdet, hvor det sociale fællesskab rækker ud over selve fodbolden.”

Håber at inspirere andre

Anders fortæller videre, hvordan initiativet fra begyndelsen har mødt stor opbakning - også fra SFO´en. Ansatte fra SFO´en hjælper nemlig med at samle pigerne kort før afgang, så de alle er klar, når en af forældrene kommer for at følge dem til træning.

”Indtil videre har det været en ubetinget succes. Vi håber derfor på, at projektet kan være med til at inspirere klubber og forældre andre steder til at indføre lignende tiltag. Fra både forældrene og børnenes side af har vi ikke haft andet end gode erfaringer med gåbussen, som vi på det kraftigste kan anbefale andre at prøve af,” afslutter Anders Daniel Thomsen.