HEI Badminton fik ny hjemmeside på en uge

Det var en presset formand for HEI Badminton, der henvendte sig til DGI Østjylland. Foreningens hjemmeside var tæt på at lukke ned grundet teknisk forældelse, og de skulle derfor modernisere foreningens hjemmeside i en fart.

HEI Badminton's nye moderne hjemmeside

HEI Badminton havde længe haft et ønske om en mere moderne og brugervenlig hjemmeside, men fik først gjort noget ved det, da den tekniske forældelse indhentede dem. Efter en dialog med DGI Østjyllands kommunikationskonsulent kunne de se de mange fordele ved at gøre brug af DGI’s tilbud, som både matchede foreningens behov og økonomiske ramme.

Mange foreninger vil på et tidspunkt møde en mail fra deres udbyder, som fortæller dem, at deres hjemmeside er teknisk forældet. Dertil er det også ved at gå op for flere foreninger, at de har brug for en brugervenlig hjemmeside med mindst mulig vedligehold og færrest omkostninger.

Lise Sinius Abildgaard, kommunikationskonsulent hos DGI Østjylland

DGI Østjylland oplever lige nu en stigende interesse fra foreninger, som ønsker at modernisere deres hjemmesider. Derfor har de i den seneste tid leveret nye hjemmesider til flere forskellige foreninger, som et led i deres nye satsning om at hjælpe foreninger med kommunikation og markedsføring. 

Foreningens hjemmeside skal ikke være en tung og omfattende opgave: Gør det let for jer selv.

En forening drives af frivillige ressourcer og derfor skal det ikke være en tung og omfattende opgave at drive foreningens hjemmeside, men det er desværre ofte tilfældet. Hos mange foreninger er det ofte også kun en person, som sidder med ansvaret, og det kan hurtigt blive skrøbeligt for foreningen.

Det forekom naturligt for os at spørge DGI til råds om hjælp til en ny hjemmeside, da de har et stort kendskab til HEI Badminton. Vi havde et ønske om en hjemmeside, der kan gøre det frivillige arbejde overskueligt og nemt, og det har vi fået nu.

Kim Skettrup, formand HEI Badminton

Arbejdet med en ny hjemmeside til en forening kan tage flere uger afhængigt af ønsker og behov, men i tilfældet med HEI Badminton tog det kun 7 dage. Dette skyldes både, at foreningen havde en stram deadline og det faktum, at DGI Østjylland havde frie tøjler i forhold til design og layout.

”Processen afhænger fuldstændig af foreningens interesse i projektet. Hvis der er mange holdninger til layout og samtidigt et ønske om at omskrive tekster og indsætte nye billeder, så vil det automatisk tage længere tid. Men vi kan altså sagtens levere på kort tid,” udtaler Lise Sinius Abildgaard.

Skal en forening have en hjemmeside?

Der findes flere foreninger, som vælger kun at have en Facebookside, men her er mulighederne begrænsede, da det kan være svært at opstille holdoversigt, oplysninger om indbetalinger osv. Dertil viser undersøgelser, at 56 procent af forbrugerne ikke stoler på en, hvis man ikke har en hjemmeside, og samtidig søger cirka 97 procent efter produkter eller servicer på nettet inden de køber eller tilmelder sig. HEI Badminton var da heller ikke i tvivl om, at de fortsat ønskede at have en hjemmeside.

”Det er vigtigt for os at have en hjemmeside, da det letter kommunikation og administration og er afgørende for, at det eksisterende administrative setup kan fungere. Vores forventninger til fremtiden er en god og stabil hjemmeside med mulighed for hjælp til drift og udvikling for de mennesker, som kommer til at have ansvar for HEI Badminton,” fortæller Kim Skettrup.

Foreninger, der har en moderne og brugervenlig hjemmeside, kan undgå mange spørgsmål om holdudbud, træningstidspunkter, kontingent og kontakt, da det hele er tilgængeligt på hjemmesiden.

Med en hjemmeside har foreningen et talerør, som ingen kan røre ved. På Facebook er der flere, der kan blande sig i debatten og kommentere på indholdet. Vi anbefaler altid, at en forening har en hjemmeside og at der er 2-3 personer, som står for opdatering og vedligehold. Ellers bliver det for skrøbeligt.

Lise Sinius Abildgaard, kommunikationskonsulent hos DGI Østjylland

Fordele ved en hjemmeside

  • I når ud til flere mennesker
  • Det handler om at vise foreningen frem, og her er I tilgængelige og online hele tiden
  • I kan nemt opdatere foreningens oplysninger
  • I kan lave pressemeddelelser med nyt om foreningen og derved drive trafik til hjemmesiden
  • På en hjemmeside har I jeres helt egen platform og er dermed mindre afhængige af andres beslutninger. Hvis I kun har en facebookgruppe, kan Facebook i princippet lave ændringer på måden grupper fungerer på - og det kan få betydning for jeres fællesskab. 
  • 97% søger efter produkter eller servicer på nettet inden de køber eller tilmelder sig.
  • 56% af forbrugerne stoler ikke på dig, hvis du ikke har en hjemmeside.
  • I kan undgå mange spørgsmål om holdudbud, træningstidspunkter, kontingent og kontakt, da I oplyser det hele på hjemmesiden