Hvordan kan DGI Østjylland hjælpe med kommunikation?

Ikke alle foreninger har styr på annoncering på Facebook, eventkommunikation eller hvilke medier de skal vælge. Men nu er der hjælp at hente fra DGI Østjylland, og intet emne er for stort eller småt.

DGI Østjylland hjælper din forening med kommunikationsopgaverne, og giver jer tips og tricks til markedsføring.

Det handler om at få løst foreningens udfordringer, når det kommer til kommunikation og markedsføring. Langt de fleste foreninger har ikke ressourcer, hænder, kompetencer eller tid til at kommunikere professionelt, men det er en nødvendighed ifølge kommunikationskonsulent Lise Sinius fra DGI Østjylland.

Sabro IF Fodbold får Facebookside til at reklamere for deres fodboldskole

Sabro IF Fodbold har fået oprettet en Facebookside, som blandt andet skal være med til at få fyldt deres fodboldskoler op til sommer. Dertil skal siden markedsføre Sabro IF Fodbold, som indtil nu kun har haft lukkede Facebook-grupper.

Mange foreninger befinder sig på Facebook, men med lukkede grupper, som nye medlemmer eller tilflyttere til byen har svært ved at finde. En Facebookside er et markedsføringsredskab, hvor opslag og begivenheder skaber interesse til foreningen.

Lise Sinius, kommunikationskonsulent DGI Østjylland

Facebooksiden for Sabro IF Fodbold har nu fået så mange følgere, at der også er fundet en ung mand i fodboldklubben, som har lyst til at være ansvarlig for de sociale medier. Her giver DGI Østjylland oplæring og sparring, så man som kommunikationsfrivillig er klædt godt på.

Hørning PULS søger et stærkt PR- og kommunikationsteam 

”Vi er lige nu i gang med at hjælpe Hørning PULS, som har et ønske om at finde frivillige til at løfte kommunikationsopgaverne i foreningen. Her kører vi en kampagne på Facebook, hvor vi slår på, at de frivillige får mulighed for uddannelse og kurser i kommunikation. Og det kunne godt lokke et par stykker mere med på vognen,” udtaler Lise Sinius.

Værktøjer, tips og tricks og alt godt fra kommunikationspuljen

DGI Østjylland vil gerne give foreningerne de bedste forudsætninger for at skabe en stærk kommunikation. Udgangspunktet er en uforpligtende snak, og herefter tilpasser de en kommunikationsløsning, som foreningen betaler for.

For os er det lige så vigtigt at løse opgaven, som at gøre de frivillige i stand til at løfte den næste opgave selv.

Lise Sinius, kommunikationskonsulent DGI Østjylland

'Køb kommunikation'

Udgangspunktet er en timepris på 400 kr. plus moms, men DGI Østjylland er altid i dialog med jeres forening i forhold til at forventningsafstemme, så behov og ønsker afdækkes. Derfor vil der ofte også være tale om et samlet tilbud, som rummer en eller flere kommunikationsopgaver.