Hylke, Ris og Tebstrup får luft under vingerne

Med projektet ’Luft under lokale vinger’ vil DGI Østjylland hjælpe Hylke, Ris og Tebstrup med fortsat at udnytte det potentiale, der er i den lokale natur, til at lave aktiviteter i naturen. Nye lokale ildsjæle skal være medvirkende til succes i klyngen af landsbyer.

Med 'Luft under lokale vinger' er der fokus på aktiviteter i naturen i klynger af landsbyer - eksempelvis Hylke, Ris og Tebstrup i Skanderborg Kommune Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Som en del af DGI Østjyllands projekt ’Luft under lokale vinger’ er Hylke, Ris og Tebstrup udvalgt af Skanderborg Kommune som en klynge af landsbyer med et særligt potentiale i at lave aktiviteter i naturen.

I Østjylland er der gode muligheder for at bruge naturen til blandt andet mountainbike, vandring og CrossGym, men alle muligheder for aktivitet i naturen skal tænkes ind.

”Undersøgelser viser, at folk rigtig gerne vil lave aktiviteter i naturen, men langt de fleste gør det alene. Med ’Luft under lokale vinger’ ønsker vi, at lokale ildsjæle vil udvikle aktiviteter i naturen, der opfylder de behov, der er i området, så de lokale i fællesskab kan være aktive,” siger Thomas Hviid Madsen, projektleder på ’Luft under lokale vinger’ ved DGI Østjylland.

Idéen med at vælge en klynge af landsbyer er at skabe udvikling med udgangspunkt i områdets og landsbyernes samlede ressourcer. Der er mulighed for at udvikle ét samlet tilbud, der forhåbentlig vil tiltrække mange af beboerne i landsbyerne frem for at hver enkelt landsby konkurrerer med de øvrige om at tiltrække deltagere. Aktiviteterne i naturen skal også være med til at højne lokalområdets attraktivitet.

Lokale ildsjæle skal inspirere

I Skanderborg Kommune er der ingen tvivl om, hvorfor klyngen med de tre landsbyer er valgt.

”Det er nogle stærke landsbyer, hvor der allerede er gang i mange ting. De forskellige foreninger vil og kan noget, så de kan helt sikkert løfte opgaven. Der er tale om naturnære områder, hvor der er meget erfaring med at bruge naturen til aktiviteter. Vi satser på, at folk vil inspirere hinanden til at bruge naturen på andre måder end man har været vant til,” lyder det fra Bente Lundsgaard Jensen fra Skanderborg Kommune.

”Der er masser af stier og markerede ruter i området, og her kunne der tænkes i, om disse kan bruges på nye og anderledes måder. Det kan også være, at lokale ildsjæle kan finde på nye faciliteter i naturen. Fællesskab er et nøgleord, og i netop fællesskab skal borgerne inspirere hinanden. Det giver et landsbysamarbejde og -sammenhold, som forhåbentlig ender ud i at kunne inspirere andre klynger rundt omkring i landet,” fortsætter hun.

’Luft under lokale vinger’ er et landdistriktsudviklingsprojekt, og derfor er aktiviteterne ikke forudbestemt. Lokale ildsjæle med lyst og motivation skal findes og være med til at drive de aktiviteter, som de brænder for, og som de mener, kan gøre en forskel for deres lokalområde.

Der er altså rig mulighed for at få indflydelse på sit eget lokalområde ved at engagere sig i projektet.

Thomas Hviid Madsen pointerer, at det ikke nødvendigvis er de nuværende foreningsledere, der skal engagere sig, men derimod er det nye ildsjæle, der skal på banen. De skal være med til at skabe et netværk af personer, der vil arbejde med aktiviteter i den lokale natur.

”Processen er vigtigere end selve produktet. Det handler om at de lokale ildsjæle skal motiveres til at udnytte potentialet for aktiviteter i naturen. De skal være med til at udvikle, skabe og realisere nye og flere aktiviteter i klyngen af landsbyer,” forklarer Thomas Hviid Madsen.

DGI kan hjælpe

DGI Østjyllands rolle er – ud over at administrere projektet – at hjælpe med at organisere og inddrage ildsjælene omkring udviklingen af stedbundne aktiviteter på nye måder.

Desuden er der mulighed for at få hjælp til kompetenceløftning i form af kurser samt håndgribelige og praktiske gøremål som eksempelvis produktion af flyers eller hjemmesideopbygning.

I løbet af vinteren – formentlig i januar eller februar – vil der blive indkaldt til et borgermøde i området, hvor interesserede kan høre mere om projektet.

Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter har finansieret ’Luft under lokale vinger’, der også afvikles i landsbyklynger i Syddjurs og Odder Kommune frem til efteråret 2017 som en del af DGI Østjyllands samarbejde med Rethink 2017.