Mørke IF lægger staven i hånden på de lokale skoler

234 lokale børn har de seneste uger svunget staven. Floorball er en mindre sportsgren, men både de lokale skoler og foreningen er ikke i tvivl: Floorball giver plads til alle.

Sveden drypper af de ivrige børn. De spæner rundt i hallen efter en lille uskyldig bold, som er omdrejningspunktet for floorballsporten. En sport, som langt fra er den største i Danmark, men som i øjeblikket oplever en markant vækst i antallet af medlemmer. Det har de fået øjnene op for hos Mørke Idrætsforening, som for nylig inviterede fem skoler i og omkring Mørke til at deltage i Den Åbne Skole.

I uge 43 til uge 49 løb Den Åbne Skole af stablen på fem lokale skoler heriblandt Feldballe friskole, Ugelbølle friskole, Mørke skole, Rønde skole og Ådalsskolen. Samarbejdet er skabt mellem Mørke Idrætsforening og Syddjurs Kommune, hvor kommunen har bevilliget en pose penge til at få initiativet igennem. Den Åbne Skole er et tiltag udbudt af Børne- og Undervisningsministeriet, som skal fremme trivsel og læring i skolen.

Mørke IF tog kontakt til DGI Østjylland, som var behjælpelig med ansøgningen til Syddjurs Kommune og det efterfølgende samarbejde mellem Mørke IF og skolerne. Foreningen søgte kulturpuljen i Syddjurs kommune med ønske om at give børn og unge i kommunen et aktivt tilbud, som inkluderede alle.

Mange stifter kun bekendtskab med floorball i idrætstimerne i skolen. Men på trods af den manglende opmærksomhed omkring nichesporten oplever foreninger som Mørke IF, at mange børn og unge har succesoplevelser til floorball, fordi niveauet på banen grundlæggende er ens for alle. Børnene kan se sig selv i en vigtig rolle på banen, når udfordringer og aktivitetsniveau til hverdag ikke kommer til udtryk.

I alt nåede 234 elever fra 3.-4. klasse igennem to undervisningstimer af instruktører fra DGI Østjylland.

Forening og skoler har stor glæde af hinanden 

Per Bendsen er bestyrelsesmedlem i Mørke IF Floorball, og han oplever stor tilfredshed med resultatet efter samarbejdet med Syddjurs Kommune.

”Lokale skoler har haft besøg af en floorballinstruktør, og det hele har været arrangeret af DGI Østjylland. Med to besøg på hver skole har de små klasser prøvet kræfter med floorball. Formålet har været at skabe glæde hos børnene og vække interesse for sporten. Forløbet har haft en mærkbar effekt, og vi oplever flere fyldte hold i foreningen,” udtaler Per Bendsen.

Allerede ugen efter forløbet stod ni børn klar til floorballtræning i Mørke IF. Men det er ikke kun foreningen, som har haft en positiv effekt af Den Åbne Skole. De lokale skoler jubler også over muligheden for at introducere nichesporten til eleverne i idrætstimerne.

”Initiativet startede i Mørke IF, som har en aktiv floorballafdeling også for børn. Vi takkede selvfølgelig ja til tilbuddet, og har været meget glade for undervisningen. Floorball er fedt, fordi alle starter fra scratch. Jeg har tænkt mig at bruge det efterfølgende i idrætstimerne, fordi effekten af sporten er positivt, også på dem som måske ikke plejer at være motiveret i undervisningen,” siger Niels Ginge, som er idrætslærer på Ådalsskolen.

Mangel på teknik er en positiv fællesnævner

For mange elever var det første gang, de havde staven i hånden. Den manglende teknik er en fællesnævner, som kan forbedre kvaliteten af fællesskabet og læringen både i idrætstimerne og i klasselokalet. Den utrygge ramme i idrætshallen styrker sammenholdet mellem eleverne. Effekten af undervisningen er måske ikke tydelig i hverdagen, men når eleverne går i hallen og svinger staven sammen, er de alle lige.

”Det har været et godt projekt på den facon, at eleverne allerede er blevet udfordret i mange år på de klassiske idrætsgrene. Der er altid nogle, som er bedre end andre, og de kommer op og skændes. Floorball sætter niveauet ligeligt, og kan dermed udvikle sig til et fællesskab fremfor en konkurrence,” slutter Niels Ginge.