MTB Randers: DGI-medlemskab var naturligt første skridt

Før 2013 var der mange små grupperinger, der kørte mountainbike i Randers. For at få bedre sammenhold og kørselsforhold blev grupperingerne til en klub, der hurtigt blev medlem af DGI Østjylland.


I efteråret 2013 startede MTB Randers som en MTB-klub, der var opstået på baggrund af mange mindre MTB-fællesskaber. Den nye klub skulle være med til at sikre blandt andet gode kørselsforhold i Randers.

Hurtigt fik klubben flere end 100 medlemmer, og projektgruppen – der senere blev bestyrelsen – mærkede, at kvantiteten betød lettere samarbejde med blandt andre kommunen.

"Inden for bygrænsen var der ingen mountainbikespor, da vi startede, og en af ambitionerne med den nye klub var at ændre på det. Vi fik en god dialog med Randers Kommune, som har gjort, at vi nu har fire steder inden for bygrænsen med opmærkede spor," fortæller Frank Rasmussen, bestyrelsesmedlem i MTB Randers.

Projektgruppen bag MTB Randers lavede en strategi for, hvad de gerne ville med klubben, og gik i gang med at forberede en masse, som kunne stå klar, da klubben blev præsenteret.

Hjemmeside, Facebook-side, træningsture og klubtøj var blandt de ting, der var klar fra start, og randrusianerne kunne dermed se, hvad de ville få ud af et medlemskab hos byens nye MTB-klub.

Medlemskab af DGI Østjylland giver sparring, udvikling og forsikring

Fra start meldte klubben sig ind som medlem hos DGI Østjylland. For projektgruppen føltes det som et helt naturligt første skridt.

"Først og fremmest er der mulighed for at få meget og god sparring hos DGI Østjylland, hvor konsulenterne besidder mange gode kompetencer. Derudover har vi særligt brugt medlemskabet i forbindelse med vores mange frivillige, som har været dækket af forsikringen, så de ikke hæfter personligt, hvis nogen kommer til skade under træningerne," siger Frank Rasmussen.

"Vi har en rigtig god dialog med DGI Østjylland om forskellige aktiviteter, og vi føler, at vi i selskab med konsulenterne kan få nogle gode idéer til at udvikle mountainbikesporten og -aktiviteterne i lokalområdet," slutter han.

Fakta om MTB Randers

MTB Randers byder på et væld af sociale arrangementer, som klubbens mange medlemmer deltager i.

Udover fællestræninger er der løb både uden for og internt i klubben, der høster stor opbakning fra medlemmer i alle aldre. Klubbens medlemmer spænder således fra børn, der lige er startet i skole til personer omkring pensionsalderen.

Selvom MTB Randers endnu ikke har eksisteret i fire år, er det en velfungerende forening med medlemsfremgang. Klubbens arbejde er heller ikke gået ubemærket hen i Cykeldanmark.

I 2015 blev MTB Randers 'Årets Cykelklub' ved Danish Bike Award, mens de året efter blev kåret som 'Årets Forening' af DGI Østjylland.