Ny kampagne skal gøre flere yngre kvinder aktive i Aarhus

Salling Fondene har netop bevilliget 2,6 mio. kr. til en ny kampagne fra DGI Østjylland, der har til formål at aktivere flere yngre aarhusianske kvinder med idræt. Yngre kvinder er i dag en af de mindst aktive befolkningsgrupper på trods af, at der findes masser af tilbud.

Med en ny kommunikationskampagne ønsker DGI Østjylland at få flere yngre kvinder til at trække i idrætstøjet med inspiration fra en engelsk kampagne. Foto: Bevæg dig for livet - Fodbold

Yngre kvinder i Aarhus skal have mere sved på panden. Det mener de i hvert fald hos DGI Østjylland, som ser en bekymrende udvikling i, at netop yngre kvinder fra gymnasiepiger til småbørnsmødre er blandt de mindst idrætsaktive af alle.

Derfor sparker DGI Østjylland efter sommerferien gang i et ambitiøst projekt, der skal få flere kvinder til at trække i idrætstøjet.

”Der er et stort sundhedsmæssigt potentiale med at gøre yngre kvinder mere aktive. Vi ved, at der er øget mistrivsel med stress og depression blandt yngre kvinder kombineret med stigende kropsforskrækkelse og utilfredshed med egen krop blandt de helt unge piger. Fysisk aktivitet fremmer både fysisk og mental sundhed, og mange inaktive kvinder ønsker faktisk at blive mere aktive,” siger Anne Marie Aebeloe, formand for DGI Østjylland Udvikling.

Problemstillingen er den samme i flere andre europæiske lande og kampagnen er kraftigt inspireret af Sport Englands kampagne, This Girl Can, der har haft succes med at aktivere flere kvinder på den anden side af Nordsøen. Den aarhusianske udgave bliver udviklet og testet med henblik på udbredelse til hele landet.

Tiltaget er støttet af Salling Fondene, som har bevilliget mere end 2,6 mio. kr. til initiativet.

”Kampagnen taler ind i en spændende og vigtig problemstilling. Hos Salling Fondene arbejder vi for at gøre hverdagen bedre. Vi vil derfor gerne bidrage til mere bevægelsesglæde blandt kvinderne i Aarhus, og så håber vi, at kampagnen får så stor succes, at den kan udbredes til hele landet,” siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Lokale kick off-events i idrætsforeningerne på centrale steder i Aarhus bliver en del af initiativet. Dermed får de aarhusianske foreninger et helt særligt udstillingsvindue for deres mange aktiviteter overfor kvinderne, der forhåbentligt bliver motivererede til at blive mere aktive.

Positive kropsbilleder og attraktive idrætstilbud i foreninger

Kampagnen har allerede sikret sig interessetilkendegivelser fra en række aarhusianske foreninger, der ønsker at støtte – både store foreninger med de traditionelle, kendte idrætter og mindre foreninger med de idrætter, der fylder lidt mindre.

”Alle foreninger i Aarhus inviteres til efteråret til en fælles konference, hvor de får inspiration fra den succesfulde engelske kampagne, og de bedste erfaringer og idéer fra andre foreninger til at gøre flere kvinder aktive. Samtidigt får de mulighed for at udvikle nye og flere aktiviteter for kvinder gennem kurser og foreningsudviklingsforløb,” siger Anne Marie Aebeloe.

I starten af 2020 igangsættes en større kommunikationskampagne, der herefter løber over det meste af året. Navnet på kampagnen offentliggøres først, når den lanceres.

Kampagnen har fokus på at vise positive billeder af helt almindelige kvinder, og deres glæde og motivation for at bevæge sig. Den foldes ud både i bybilledet i Aarhus og ikke mindst med en engagerende kampagne på sociale medier.

Udover donationen fra Købmand Herman Sallings Fond gennemføres kampagnen af DGI Østjylland med yderligere medfinansiering fra Aarhus Kommune samt Lokale- og Anlægsfonden, og i samarbejde med aarhusianske idrætsforeninger, brandbureauet PRAVDA samt konsulent- og forskningsenheden i Region Midtjylland, DEFACTUM.

Fakta om yngre kvinders stigende inaktivitet

Idrættens Analyseinstituts gentagne undersøgelser, Danskernes motions- og sportsvaner, viser, at idrætsdeltagelsen varierer mellem kønnene og op gennem aldersgrupperne.

Når undersøgelserne fra 2011 og 2016 sammenlignes, ses der en forstærket forskydning mellem kønnene i de yngre aldersgrupper.

I 2011 var de 16-19 årige kvinder mindre aktive end de alderstilsvarende mænd, men allerede i 20-års alderen var kønsforskellen udlignet.

Resultaterne fra 2016 viser derimod, at idrætsdeltagelsen generelt er faldet i de yngre voksengrupper, men særligt hos kvinder op til 40-års alderen er idrætsdeltagelse nu betydeligt lavere end mænds.

De seneste resultater peger på, at forskydningen i idrætsdeltagelse mellem kønnene nu strækker sig over flere aldersgrupper, og at kvinder mellem 16-40 år er blandt de mindst aktive i den danske befolkning.

Denne forskydning i aktivitetsniveau mellem kønnene ses ligeledes i Den Nationale Sundhedsprofil 2013, hvor det på landsbasis er 36 procent af mændene og blot 23 procent af kvinderne, som dyrker hård til mellemhård aktivitet i fritiden. Denne andel er højere hos mænd på tværs af alle alderskategorier.

I forhold til at dyrke sin idræt i en forening, halter kvinderne igen efter mændene med en lavere deltagelse i foreningsidræt og færre kvindelige medlemmer. Dette kan muligvis pege på, at foreningernes tilbud i mindre grad tiltaler kvinder end mænd.

Endeligt viser data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017, at andelen af kvinder med dårligt mentalt helbred og højt stressniveau er stigende siden 2013, markant højere end hos mænd og at andelen er særligt høj blandt de yngre kvinder mellem 16-44 år.

Blandt de helt unge piger i teenagealderen viser en undersøgelse, at 37,1 procent oplever at være stressede ofte eller hver dag, og en nyere spørgeskemaundersøgelse af VIVE viser, at 67 procent af pigerne mellem 16-20 år er utilfredse med deres vægt, og at drenge i højere grad end piger vurderer deres krop positivt.

Vis mere Vis mindre