Ny østjysk DGI-pulje skal få flere unge ind i foreningslivet

DGI Østjylland har over de næste fem år afsat knap en halv million kroner årligt til foreningsbaserede indsatser, der skal få flere unge ind i foreningslivet. Puljen 'Flere unge i foreningslivet' har særligt fokus på at få aktiveret helt nye samt tidligere medlemmer af idrætsforeningerne.

To ud af tre inaktive unge vil gerne være aktive. De vil gerne de klassiske idrætter, fx løb, fitness og badminton, og udviser også en præference for at være aktive udenfor. Foto: Anne Kring

Ønsker din forening at få flere unge med, skal du spidse ører nu. DGI Østjylland har netop frigivet lige i underkanten af 500.000 kr., som kan søges af medlemsforeninger med projekter, indsatser eller initiativer, der kan få flere unge ind i foreningslivet i 2019.

”De østjyske foreninger gør allerede en stor forskel med at tilbyde aktiviteter, som mange børn og unge er en del af. Det ændrer bare ikke på, at foreningslivet over en bred kam har svært ved at motivere de unge til at fortsætte eller starte med at dyrke nye idrætsaktiviteter,” udtaler Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland.

DGI Østjylland har fået mulighed for at støtte foreningsbaserede indsatser, der får flere unge ind i de østjyske foreninger. Der er afsat knap en halv million kroner om året i perioden fra 2019-2023 i en pulje under navnet Flere unge i foreningslivet.

”Hvis vi vil have flere nye, unge medlemmer ind i idrætsforeningerne, og holde på dem, der allerede er der, er vi nødt til at tænke anderledes. Derfor inviterer vi nu foreningerne til at eksperimentere med nye indsatser målrettet unge. Vi har store forventninger til, at foreningerne vil lege med,” fortæller Flemming Poulsen.

Mange inaktive unge vil gerne være aktive, men foreningerne skal tilbyde rammerne

Puljen er målrettet unge i alderen 13-24 år med særlig fokus på inaktive, senstartere og genstartere. Det vil sige både unge, der aldrig har været aktive i en idrætsforening, men også de unge, der er faldet fra. Puljens formål er at afprøve nye måder at tiltrække unge til foreningslivet, fx gennem fokus på anderledes aktiviteter, organisering eller kommunikation.

”Nutidens unge oplever et stærkt forventningspres om, at de skal præstere på alle arenaer. Mange klassiske foreninger bidrager til dette med en 'go pro or go home'-tankegang med træning 2-3 gange om ugen og kamp i weekenden. Foreningerne kan med fordel tænke anderledes i forhold til rammerne omkring idrætten – meget gerne sammen med de unge,” påpeger Flemming Poulsen.

31 procent af alle danske unge i dag midlertidigt inaktive, men de kan godt lokkes med.

”To ud af tre af de inaktive unge vil gerne være aktive, så for os og foreningerne handler det om at gøre det så nemt som muligt, og mindske kløften mellem intention og handling. De unge vil faktisk gerne de klassiske idrætter, fx løb, fitness og badminton, og udviser også en præference for at være aktive udenfor. De vil det bare ikke på den måde, som foreningerne udbyder aktiviteterne på,” siger Flemming Poulsen.

Ansøgninger behandles løbende allerede fra i dag

Flere unge i foreningslivet-puljen er åben for, at din forening selv eller i fællesskab med andre foreninger kan ansøge til større eller mindre indsatser, der får flere unge til at deltage i foreningslivet. Der kan ansøges om maks. 40.000 kr. pr. projekt, men det samme projekt kan ansøges i flere år.

”Der kan søges allerede fra i dag. Vi behandler ansøgninger løbende og med svar indenfor en måned. Vi uddeler midlerne årligt efter først-til-mølle-princippet på baggrund af en vurdering af hvert enkelt projekt,” udtaler Flemming Poulsen.

Det er kun medlemsforeninger under DGI Østjylland, der kan søge puljen.