Ny østjysk tennisformand: "Mere begejstring skal skaffe flere tennisspillere"

Michael Elgaard er ny formand for DGI Østjylland Tennis. Han glæder sig til at hjælpe med at få flere østjyder til at gribe tennisketcheren.

Michael Elgaard mener, at begejstring og motivation er altafgørende i forhold til at skabe interesse for tennis. Foto: Privatfoto

Det bliver den 56-årige Michael Elgaard fra Risskov, der tiltræder posten som formand for DGI Østjylland Tennis efter Mogens Buhl Christensen, der efter en lang årrække har valgt at give faklen videre til nye kræfter. Sidstnævnte fortsætter dog sit arbejde i DGI Tennis, hvor han fortsat vil bidrage med sin viden og erfaring.

"Jeg vil hjælpe tennissporten med at få flere til at spille tennis – ikke bare i Østjylland, men i hele Danmark. For mig er tennis den bedste idrætsgren. Du får god motion, sammenhold og udfordringer, mens du oplever gejst, glæde og konkurrence. Jeg glæder mig til at tage fat," udtaler Michael Elgaard.

Han begyndte selv at spille i Risskov Tennisklub for omtrent 35 år siden efter at have dyrket badminton, bordtennis og karate. Med reference til sammenholdet var det faktisk nogle af hans venner, der fik ham i gang.

"Jeg blev lynhurtigt grebet af sporten, fordi den er hektisk, teknisk og fyldt med glæder," fortæller Michael Elgaard.

DGI Østjylland Tennis vil løfte kvaliteten i klubberne

Han håber, at hans begejstring for tennis kan smitte af på andre. Han mener nemlig, at tennissporten har brug for et motiveret løft. Derfor skal DGI Østjylland Tennis fremover i endnu højere grad arbejde med at forbedre kvaliteten i klubberne – med udgangspunkt i den, efter Michaels vurdering, altafgørende begejstring og motivation.

"Vi skal både have nye spillere – børn, unge og voksne – men vi skal også være bedre til at holde på dem, der allerede er i gang. Vi vil skabe mere begejstring med flere og bedre aktiviteter til glæde og gavn for klubberne, som eksempelvis tennis i skolen, åbent hus-arrangementer, træneruddannelser og klubudviklingsforløb," påpeger Michael Elgaard.

Han forventer at kunne trække på sine erfaringer som managementkonsulent, hvor han er vant til at gå forrest med ledelsesrådgivning til virksomheder og håndtering af vanskelige problemstillinger mellem mennesker, ligesom han kan trække på flere års erfaring som frivillig ildsjæl i Aarhus Golf Club.

"Klubberne kommer til at mærke en mere professionel men også motiveret indstilling til frivillighed, hvor der lægges stor vægt på forventningsafstemning. Det ord er jeg rigtig glad for. Det handler om at få tændt ilden i øjnene på bestyrelsesmedlemmerne og de frivillige rundt omkring i klubberne. Vi hjælper dem med at finde de rigtige ildsjæle, og får dem udviklet og motiveret," siger Michael Elgaard.

Den nye formand kender godt til livet som frivillig

Verdenen på den anden side kender han særdeles godt, da han tidligere selv har været næstformand og sponsoransvarlig hos Risskov Tennisklub, ligesom han også har siddet i bestyrelsen og flere udvalg i tre golfklubber.

Michael Elgaard har herudover også en træneruddannelse inden for både tennis og golf, og det sker ind i mellem stadigvæk, at han tager en trænertjans i hans tennisklub.

Michael Elgaard påbegyndte sit hverv som formand for DGI Østjylland Tennis i det tidlige efterår og er umiddelbart ikke valgt for nogen afgrænset tidsmæssig periode.