Nyt DGI-projekt hjælper mennesker med stress, angst og depression

TrygFonden har bevilliget mere end 2 mio. kr. til et nyt DGI-projekt, der har som mål at hjælpe mennesker med stress, angst og depression til et bedre liv via motion i naturen.

Linn Trentel Busch, forrest med de grønne ærmer, er en af idéudviklerne bag et nyt projekt, der skal gøre det lettere for folk med stress, angst og depression at komme tilbage til en normal hverdag via motion i naturen i deres lokale idrætsforening. Foto: Bent Nielsen

Under navnet 'Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening' vil DGI Østjylland gøre det lettere for folk med stress, angst og depression at komme tilbage til en normal og styrket hverdag ved at engagere dem på motionshold i lokale idrætsforeninger.

"Studier viser, at symptomer mindskes, ressourcer øges og det almene velbefindende bedres ved fysisk aktivitet. Naturen mindsker stresshormonproduktion, skaber en skøn ro og øger sansepåvirkningen i en positiv retning. Derfor giver det god mening at kombinere motion og natur," udtaler Linn Trentel Busch, programansvarlig for sundhed hos DGI Østjylland.

Hun er en af idéudviklerne bag det nye projekt, som også har fællesskab som en helt afgørende dimension. Fællesskabet findes i denne sammenhæng i en af grundpillerne i det danske samfund; idrætsforeningen.

"At være en del af et forpligtende foreningsfællesskab, og ikke bare være patient i et behandlerforhold, øger menneskets selvfølelse, meningsfuldhed og øger chancerne for en varig bæredygtighed i forhold til at være fysisk aktiv. Derfor spiller foreningslivet en stor og vigtig rolle," fortæller Linn Trentel Busch.

Naturtræningsprojekt engagerer folk med ondt i livet med andre motionister

Der er ikke tale om specielle motionshold for målgruppen. Tværtimod har 'Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening' stor fokus på netop at engagere folk med ondt i livet på hold, der er åbne for alle motionister, som gerne vil træne i det fri.

"Der er tale om almindelige foreningshold for alle, hvor undervisningen blot tager hensyn til folk, der har det svært. Det skaber tryghed for både deltager og instruktør, at man tager visse forholdsregler," påpeger Linn Trentel Busch.

I første omgang er planen at involvere otte foreninger i fire østjyske kommuner – Favrskov, Odder, Syddjurs og Aarhus – som skal tilbyde naturtræning mindst en gang ugentligt. Herefter uddannes mindst 16 instruktører – to fra hver forening – til at varetage træningen.

"Vores håb er, at mindst små 100 personer med stress, angst eller depression deltager på et af de lokale motionshold. Halvdelen af disse skal gerne have oplevet en positiv ændring i trivsel målt efter kvalitative interviews," siger Linn Trentel Busch.

Deltagende foreninger skal udvikle sig mod nye og sårbare målgrupper

En anden dimension i projektet er, at de deltagende foreninger også oplever, at de har fået udviklet deres foreningstilbud, styrket samarbejdet med deres lokale kommune og ikke mindst fået nye medlemmer fra nye målgrupper.

"Vi håber, at alle otte foreninger oplever, at de får nye og brugbare redskaber til at modtage og fastholde mennesker, der har stress, angst eller depression. Der er nemlig meget at hente for begge parter, hvis vi åbner foreningslivet op mod denne målgruppe," fortæller Linn Trentel Busch.

"Og så har vi også en stor forhåbning om at udvikle og støtte op om en brobygning mellem forening og kommune, så borgerne henvises og udsluses fra aktivitetstilbud i kommunalt regi til at være aktive på et foreningshold," pointerer hun.

Skal din forening være med?

Foreninger, der vil høre mere om projektet, eller har interesse i at deltage, er meget velkomne til at tage kontakt til Linn Trentel Busch fra DGI Østjylland på tlf. 4272 1322 eller linn.trentel.busch@dgi.dk for mere information.

Projektet udføres i tæt samarbejde med Psykiatrifonden, som skal hjælpe med at kvalificere konceptet til målgruppen, samt forskerenheden Mindhood under Aarhus Universitet, som står for dataindsamling, afvikling af workshops og evaluering af de mange forløb.

Hvis 'Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening' afstedkommer positive resultater, har DGI Østjylland allerede gjort sig tanker om ansøge om muligheden for at udbrede konceptet til hele landet i 2019 med involvering af landsorganisationen.

Fakta om ’Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening’

Projektet iværksættes med støtte fra TrygFonden, Psykiatrifonden, Aarhus Universitet og DGI Østjylland.

Projektet afvikles i første omgang i fire kommuner – Favrskov, Odder, Syddjurs og Aarhus – med deltagelse af otte lokale idrætsforeninger.

Projektet har følgende målsætninger:

  • Uddannelse af mindst 16 instruktører – to fra hver idrætsforening
  • Mindst 96 personer med stress, angst eller depression deltager i tilbuddet
  • Minimum 50 procent af deltagerne oplever en positiv ændring i deres trivsel
  • Mindst 60 procent af deltagerne bliver opmærksomme på tilbuddet gennem kommunale brobyggernetværk
  • Alle otte foreninger oplever at have fået nye og brugbare redskabet til at modtage og fastholde mennesker med stress, angst eller depression
  • Bygge bro mellem forening og kommune, så borgere overgår til foreningstilbud, når de færdige med deres kommunale aktivitetstilbud/behandlingsforløb

Projektet afvikles fra 1. januar 2018 – 30. marts 2019.

Projektet er en videreudvikling af ’Ud i naturen – Ind i livet’, som ligeledes var støttet af TrygFonden. Dette projekt omhandlede træning i naturen for mennesker med kroniske somatiske sygdomme.