Nyt tilbud fra DGI skal forbedre trivslen i foreningerne

Mange foreninger har hold, som inkluderer børn med særlige behov, men ikke alle trænere har de nødvendige værktøjer til at håndtere dem. Det skal et nyt tilbud fra DGI og Psykiatrifonden rette op på.

'Boost Trivslen' er et nyt tilbud, der skal sætte fokus på trivslen blandt børn og unge i foreningslivet. Foto: Bo Nymann

Det kræver fokus på trivslen, hvis børn skal sætte værdier som glæde og fællesskab i forbindelse med deres idrætsaktivitet. Desværre oplever tre ud af ti foreningsmedlemmer mellem 9-16 år at have haft oplevelser med mistrivsel. 22 procent har haft oplevelser med selv at blive drillet og 29 procent har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor fællesskabet.

Det kan være svært at se, når børn og unge har ondt i selvværdet og ikke trives. DGI og Psykiatrifonden er derfor gået sammen om at øge trivslen blandt børn og unge i foreningslivet ved at opkvalificere trænere og ledere gennem et workshopforløb, der hedder ’Boost Trivslen’. Her får trænere og instruktører en række værktøjer, der skal hjælpe dem med at give trivslen et boost i foreningen.

”Det vigtigste i forhold til at fastholde børn og unge i foreningslivet er, at foreningen får skabt et positivt og rummeligt fællesskab, som alle kan være en del af. Det materiale, som vi har udarbejdet i samarbejde med Psykiatrifonden, giver foreningerne mulighed for at stille skarpt på trivslen og værdierne i foreningen,” siger Morten Graff, projektleder på ’Boost Trivslen’.

’Boost Trivslen’ giver trænere og instruktører en række brugbare redskaber, så de kan gå direkte hjem og begynde at styrke trivslen på det hold, de træner.

Boost Trivslen gav nye redskaber og viden i Thorsø Tungelund IF

Hos Thorsø Tungelund IF tog Rebecca Hartzack initiativ til at få ’Boost Trivslen’ ud til foreningen. Hun søgte Favrskov Kommune om midler til et forløb, og fik pengene bevilget. Rebecca er selv instruktør i foreningen og oplevede forældre, der satte krav til hende, som hun ikke kunne imødekomme.

”Jeg er lige startet op som instruktør og allerede anden gang til træning, var der en masse forældre der henvendte sig til mig og sagde, at deres barn havde særlige behov. Det var alt fra ADHD til Asperger. Men jeg er ikke uddannet psykolog eller pædagog, så jeg tænkte, hvordan skal jeg tackle det her, hvis alle børn på mit hold har individuelle behov,” siger Rebecca Hartzack.

En af de andre deltagere på kurset var Janni Lauritsen, som også er instruktør i foreningen. Hun er ikke i tvivl om, at forløbet har givet en række værktøjer, som har gjort træningen nemmere.

”Det var rigtig rart at få inspiration og gode værktøjer til træningen. Jeg synes, der kan være situationer, der er svære at håndtere. Det betyder meget, at jeg nu har nogle redskaber til, hvordan jeg reagerer overfor børn med særlige behov, og hvordan jeg skaber et tillidsbånd mellem dem og mig,” fortæller Janni Lauritsen.

Hun anbefaler derfor også ’Boost Trivslen’ til andre.

”Det er helt klart til fordel for alle instruktører at få noget information og nogle værktøjer til, hvordan man håndterer børn, som ikke trives i foreningen, og hvordan man håndterer situationer, så børnene får en oplevelse af, at de er en stor del af fællesskabet,” siger Janni Lauritsen.

Trænere får redskaber til at håndtere børn og unge, der har det svært

Forløbet varer 10 timer, og her kommer en instruktør fra DGI ud til foreningen og underviser bestyrelsesmedlemmer og instruktører om trivsel. Her bliver der fyldt i værktøjskassen, så man bagefter har nye redskaber til at håndtere børn og unge, der har det svært.

”Workshopforløbet er primært rettet imod trænere, men der afvikles et indledende møde med bestyrelsen, hvor der sættes fokus på, hvordan de understøtter trænernes arbejde med trivsel,” siger Morten Graff.

Derudover vælger foreningen minimum to ambassadører for trivsel, som skal sikre foreningens fokus på trivsel blandt alle børn og unge.

Hvad indeholder ’Boost Trivslen’?

  • Faglig viden om sårbare børn og unge
  • Indsigt i, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd kan blive påvirket af mistrivsel
  • Redskaber til at identificere, italesætte og håndtere bekymring og mistrivsel
  • Inspiration til at skabe rum for gode betingelser for at deltage i idræt
  • Værktøjer til at gennemføre inkluderende træning, der understøtter trivsel
  • Guide i at skabe succesoplevelser, øget selvværd og oplevet inklusion
  • Tips til at få bedre samarbejde og dialog med forældre og børn