Østjysk DGI-undersøgelse afslører: Foreningerne prioriterer flere medlemmer og flere frivillige i 2019

En ny medlemsforeningsundersøgelse foretaget af DGI Østjylland viser, at de østjyske foreninger i 2019 prioriterer at få flere medlemmer og flere frivillige. Den viser også, at foreningernes vigtigste opgave ifølge dem selv er at give børn, unge og voksne gode oplevelser med idræt og fællesskab.

Ifølge en ny medlemsforeningsundersøgelse fra DGI Østjylland er de østjyske idrætsforeninger blandt andet på udkig efter flere medlemmer og flere frivillige. Foto: Lars Holm

Hvis du helt fejlagtigt har fået den tanke, at den lokale idrætsforening gør, som den altid har gjort, og ikke har mod på at forny sig, kan du godt tro om igen. Der er nemlig masser af energi, vilje og dynamik i det østjyske foreningsliv. Dette bekræftes af en ny undersøgelse fra DGI Østjylland, som har stillet deres medlemsforeninger en række spørgsmål om nutiden og fremtiden.

”Det skader aldrig at spørge til, hvad der optager vores medlemsforeninger. Heldigvis er foreningerne optagede af de emner, der optager os og som vi prioriterer ressourcer til. Først og fremmest at blive flere i foreningslivet,” udtaler Flemming Poulsen, direktør hos DGI Østjylland.

Undersøgelsen viser, at foreningernes vigtigste prioriteringer for 2019 er at blive flere medlemmer. Det svarer 61 procent af respondenterne nemlig tommelfinger op til. 50 procent vil gerne have flere frivillige, mens 37 procent har fokus på arbejdet med faciliteter. 35 procent ønsker at opstarte nye aktiviteter.

”Det hele hænger sammen. Ofte ser vi, at opstart af nye aktiviteter leder til både flere medlemmer og flere frivillige, men der skal være nogen, der tager teten, og så skal der være plads. I Aarhus Kommune er der foreninger, der simpelthen ikke kan blive flere, fordi der er facilitetsmangel. Det er en udfordring vi løbende drøfter med kommunen,” fortæller Flemming Poulsen.

Det er langt sværere for foreningerne at trænge igennem med deres tilbud i dag end for bare fem år siden

Flemming Poulsen, direktør hos DGI Østjylland

Foreningerne mener, at gode oplevelser og fællesskab er vigtigere end selve aktiviteten

DGI Østjylland spurgte i undersøgelsen også ind til foreningernes vigtigste opgaver ifølge dem selv. Her svarer 74 procent, at det først og fremmest er at give børn, unge og voksne gode oplevelser med idræt og fællesskab. Dernæst svarer 63 procent, at det er at tilbyde idrætsaktiviteter og -undervisning.

”Det er jo interessant, at den gode oplevelse og fællesskabet faktisk vægtes højere end selve aktiviteten. Men det er jo dét, som foreningslivet kan, og som man i de fleste tilfælde ikke får, hvis man dyrker idræt i kommercielt regi. Her får man aktiviteten, men i fitnesscentret har fællesskabet svære vilkår,” fortæller Flemming Poulsen.

På tredjepladsen over foreningernes vigtigste opgaver angiver de selv, at det netop er at styrke fællesskabet i lokalsamfundet, hvilket 55 procent har svaret. Dette stemmer godt overens med, at foreningerne ofte bærer et stort ansvar for den samfundsmæssige udvikling i deres lokalområde.

”Især i de små samfund i landområderne har foreningerne enormt stor betydning for lokalbefolkningen og den fortsatte udvikling af samfundet. Det gælder dog også i de bynære områder, hvor der er befolkningstilvækst. Her er foreningerne i lige så stor udstrækning essentielle i forhold til at skabe sammenhængskraft,” siger Flemming Poulsen.

Foreningerne ser det som en udfordring at få flere med i fællesskabet

Det hele er dog ikke kun fryd og gammen. Foreningerne har også en række udfordringer, som pudsigt nok falder fuldstændig sammen med de områder, hvor de ønsker at prioritere og blive bedre – flere medlemmer, flere frivillige og flere/bedre faciliteter.

”Det er helt klassisk, at foreningerne ser det som en stor udfordring at skaffe frivillige. Vi ser imidlertid, at de foreninger, som lægger en klar strategi og arbejder proaktivt på forkant faktisk lykkes rigtig godt med at få frivillige. Folk vil nemlig gerne. De skal bare spørges på den rigtige måde,” påpeger Flemming Poulsen.

Emner som økonomi, drift, marketing og kommunikation er også noget, som foreningslivet har udfordringer med. Derfor er det også muligt at købe hjælp i større eller mindre grad til disse opgaver gennem DGI Østjylland.

”Det er langt sværere for foreningerne at trænge igennem med deres tilbud i dag end for bare fem år siden. Der stilles store krav til foreningernes kommunikation, som er afgørende i forhold til at få flere med. Derfor er det selvfølgelig et område, vi arbejder med sammen med foreningerne,” udtaler Flemming Poulsen.

Værd at fremhæve fra DGI Østjyllands medlemsforeningsundersøgelse

Top 5: Foreningernes vigtigste opgaver ifølge foreningerne selv

 1. At give børn, unge og voksne gode oplevelser med idræt 74%
 2. At tilbyde idrætsaktiviteter/-undervisning 63%
 3. At styrke fællesskabet i lokalsamfundet 55%
 4. At bidrage til lokalsamfundets udvikling og liv 46%
 5. At styrke sundheden i lokalsamfundet 42%

Top 10: Foreningernes vigtigste prioriteringer for deres arbejde det kommende år

 1. Flere medlemmer 61%
 2. Flere frivillige 50%
 3. Faciliteter 37%
 4. Nye aktiviteter 35%
 5. Ledelse og udvikling 29%
 6. Kommunikation 25%
 7. Nye målgrupper 22%
 8. Drift og administration 21%
 9. Økonomi 20%
 10. Nye samarbejdspartnere 10%

Hvor mange foreninger ønsker at starte nye aktiviteter eller gøre særlige indsatser målrettet forskellige målgrupper

 1. Ungdomskultur: 82
 2. Sundhed, forebyggelse og hensynstagende tilbud: 49
 3. Inklusion af sårbare målgrupper: 49
 4. Samarbejde med skoler og institutioner: 46
 5. Børn og unges lige adgang til idræt: 39
 6. Senioridræt: 38
 7. Esport: 36
 8. Foreningsfitness: 32
 9. Gadeidræt: 30
 10. Outdoor: 29
 11. Floorball: 12

Fakta om DGI Østjyllands medlemsforeningsundersøgelse

 • Gennemført i januar 2019 via mail til alle formænd og afdelingsformænd
 • Modtaget 311 besvarelser = 24 procent af alle formænd og afdelingsformænd har svaret
 • Foreningerne, der har svaret, er ligeligt fordelt mellem små, mellem og store foreninger målt på medlemstal
 • 56 procent af besvarelserne er fra enstrengede foreninger, mens 44 procent er fra flerstrengede
 • De største idrætter blandt besvarelserne er gymnastik, fodbold, fitness, håndbold, tennis, svømning, løb og senioridræt
 • 38 procent af besvarelserne er fra foreninger Aarhus Kommune