Østjyske foreninger på vej mod DM i Foreningsudvikling

Lørdag den 30. september kårer DGI tre vindere af DM i Foreningsudvikling 2017, mens et nyt felt af foreninger er klar i startblokken til næste sæson.

Flemming Mølgaard fra DGI Østjylland mener, at alle foreningerne vinder ved at deltage i DM i Foreningsudvikling. Her ses han på sidste års konference sammen med den tidligere formand for AGF Gymnastik, Tine Karlshøj, der sammen med AGF Gymnastik var blandt vinderne i 2014-2015 udgaven. Foto: Adam Hatting

Seks østjyske foreninger – fem fra Aarhus og en fra Skanderborg – er med den sidste lørdag i september, når idrætsforeninger fra hele landet mødes til konference på Ollerup Gymnastikhøjskole for at kåre tre danmarksmestre i foreningsudvikling.

"DM i Foreningsudvikling sætter turbo på udviklingen i de foreninger, som er med i mesterskabet. De får flere medlemmer, flere frivillige og en del udvikler også nye aktiviteter. Mange DM-foreninger bliver også langt mere synlige i lokalområdet," udtaler Hanne Lene Haugaard, medlem af DGI's hovedbestyrelse og formand for DM i foreningsudvikling.

"Vi kårer tre vindere, men i virkeligheden er det en gevinst for alle lokalområder, hvor en forening investerer kræfter i at være med. Det kommer borgerne til gavn, når en forening i deres område er parat til at gribe nye tendenser og til at udvikle deres organisering," påpeger hun videre.

Det er meningsfuldt, når foreningerne selv driver forandringerne

Forskning viser, at DM i Foreningsudvikling skaber mening hos hver enkelt forening, fordi foreningen selv driver forandringerne.

Fra DGI Østjylland er Beder-Malling Idrætsforening, IK Skovbakken Håndbold og Todbjerg-Mejlby Idrætsforening med i årets finale. Alle foreningerne har siden september sidste år arbejdet med at udvikle ledelse, samarbejde, kommunikation og aktiviteter i deres forening.

En jury med blandt andre Søren Møller, formand for DGI, Finn Kristensen, formand for Dansk Skoleidræt, og Preben Staun, bestyrelsesmedlem i Ældresagen, har vurderet DM-foreningernes indsats og fundet frem til de tre vindere.

Nye foreninger klar i startblokken til næste år

Solbjerg Idrætsforening, Stjær Boldklub og Aarhus Studenternes Volleyballforening også med på konferencen. De er med, fordi de stiller op til næste års mesterskab, DM i Foreningsudvikling 2017-18, som de østjyske repræsentanter, og varmer op med inspiration til udviklingsforløbet med oplæg og input fra konferencen.

”Det er altid glædeligt, at foreninger vil investere kræfter i at deltage i DM i Foreningsudvikling. Uanset om de vinder eller ej næste år, er jeg sikker på, at det kommer deres lokalområde til gavn,” fortæller Flemming Mølgaard, foreningskonsulent hos DGI Østjylland.

Om DM i Foreningsudvikling

DM i Foreningsudvikling 2016-17 er 7. udgave af mesterskabet, som er arrangeret af DGI. Undervejs har flere end 150 foreninger været med.

DGI kårer ikke en, men tre vindere, fordi landets idrætsforeninger er meget forskellige, både hvad angår størrelse, geografi, idrætsgrene og organisering.

Hvad er idrætsforeningernes udfordringer?

Manpower er den største udfordring i danske idrætsforeninger. Det viser resultater fra en spørgeskemaundersøgelse af 3.600 idrætsforeningers tilstand og syn på fremtiden.

De største udfordringer set med foreningsformænds øjne er:

  • 38% - Rekruttering og fastholdelse af frivillige i bestyrelse og udvalg
  • 36% - Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
  • 36% - Rekruttering og fastholdelse af trænere og instruktører
  • 21% - Adgangen til faciliteter
  • 20% - Foreningens økonomiske situation
  • 18% - Rekruttering og fastholdelse af dommere og officials
  • 17% - Antallet af love, bestemmelser og regulativer
  • 11% - Lokal konkurrence fra kommercielle idrætsudbydere
  • 7% - Ændringer i områdets befolkningssammensætning

Kilde: SDU's undersøgelse 'Idrætsforeningernes sande tilstand', foråret 2016