Pædagogisk idræt i hverdagen har skabt flere stjernestunder på Plejecenter Solbakken

Sengeøvelser, sang, stigegolf og støvlekast. Kreativ aktivering af beboerne på plejecenter i Randers har skabt fornyet smil og bevægelsesglæde.

”Motion, bevægelse og pædagogiske idræt er i dag begreber som personalet dagligt forholder sig til, i kontakten med plejecenterets beboere,” fortæller Claus Mester, der er centerleder på Plejecenter Solbakken i Randers.

Siden Solbakken sidste år blev Danmarks første DGI-certificerede plejehjem, har plejehjemmets personale haft fuld fokus på, hvordan de kan aktivere plejecentrets beboere mest muligt i hverdagen. En certificering som for alvor var med til at sætte en tyk streg under, at idræt og motion er for alle – også dem, der til dagligt er udfordret på deres fysiske formåen.

”De ansatte gør en kæmpe indsats for at skabe optimale rammer for bevægelse hos de ældre. Det kan for eksempel være i form af nogle lette øvelser i sengen, når plejepersonalet skal ind og hjælpe dem i tøjet. Det kan også være ved at motivere dem til at gå frem og tilbage et par gange med rullebordet ude på gangen. Alt bevægelse tæller.”

Hvad er et DGI-certificeret plejehjem?

DGI-certificerede plejehjem retter særlig fokus på:

  • Trivsel, glæde og fællesskab gennem bevægelse, aktivitet, leg og sansning
  • Pædagogisk idræt og bevægelse i hverdagssituationer
  • Målet er at skabe flere stjernestunder, det vil sige gode øjeblikke med smil og glæde, hos beboerne på plejehjemmet

For at blive et DGI-certificeret plejehjem:

  • Skal personalet tilegner sig færdigheder og konkrete idéer til at kunne udvikle og igangsætte aktiviteter for de ældre
  • Deltage i et forløb bestående af 5 moduler á 3 timer med to undervisere fra DGI Østjylland
  • Certifikatet vil løbende skulle fornyes i samarbejde med DGI, hvor der ligeledes løbende vil være sparring at hente

Vis mere Vis mindre

Fælles aktiviteter og samvær

Foruden den individuelle træning, har Plejecenter Solbakken ligeledes fokus på at engagere og motivere beboerne til at tage del i fællesaktiviteterne. Når beboerne er samlet til et af de større måltider eller til fællessang, benytter personalet derfor ofte lejligheden til at sætte gang i en række aktiviteter.

”Det kan være alt fra en gåtur til bowling, ballondans, brætspil eller støvlekast. Det handler om at beboerne får rørt sig, og gerne i fællesskab med andre. De der har lyst deltager så, hvilket heldigvis ofte er ret mange.”

Her håber Claus Mester, at den øgede fokus på bevægelse fra personalet side af samtidigt kan være med til at inspirere de ældre til selv at tage initiativ til nye aktiviteter. Her spiller faciliteterne dog en afgørende rolle, erkender han, hvortil plejecenteret derfor også har planer om at anlægge en krolf og petanquebane, som de ældre så kan benytte.

Flere stjernestunder og smil

Det var Plejecenter Solbakken selv, som tog initiativet og kontaktede DGI Østjylland sidste år med henblik på at få et samarbejde op at køre. Inspireret af lignende tiltag i skoler og daginstitutioner, ønskede Plejecenter Solbakken at udnytte det potentiale og de muligheder de så for at skabe et bedre velbefindende for beboerne på plejehjemmet. Et bedre velbefindende, som skulle hjælpe de ældre til at genfinde glæden ved motion og bevægelse.

Med fokus på trivsel og beboernes bevægelsesglæde, var målet at skabe flere stjernestunder og smil hos de ældre

Claus Mester - Centerleder Solbakken

Her er det også Claus Mesters indtryk, at både de ældre samt personalet taget rigtig godt imod det øgede fokus på bevægelse. Her mener han også at kunne tyde en positiv forandring i både humør og smilene hos de ældre, som følge af den øgede fokus på bevægelse og trivsel.

Succes på Solbakken vækker stor begejstring

Fatma Cetinkaya der er formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune, har tidligere rost Plejecenter Solbakken for at gå forrest i en forsøgsordning som Danmarks første DGI-certificerede plejehjem. Fatma Cetinkaya og Randers Kommune er dog langt fra ene om at glædes ved Solbakkens succes. Ligeså er begejstringen stor hvor DGI Østjylland, der i september med stolthed kunne forny Solbakkens DGI-certifikat:

”Vi har i DGI gennem flere år hjulpet skoler og institutioner med at blive DGI-certificerede. Noget vi har haft stor succes med. Derfor var vi spændte på, hvordan konceptet ville klare at blive overført til en noget ældre målgruppe,” fortæller Malene Bach, der er ansat som konsulent med ansvar for Sunde seniorer i DGI Østjylland. Malene Bach fortsætter:

”Heldigvis lader det til, at både beboere og medarbejdere på Solbakken har taget godt imod den øgede fokus på trivsel og bevægelse. Det lover godt for fremtiden, hvor forhåbentligt flere plejehjem og aktivitetscentre vil lade sig inspirere af Plejecenter Solbakken i Randers.”