Sabros yngste får mere bevægelse

De yngste børn i Sabro kan se frem til at få mere bevægelse ind i dagligdagen, når de fremover møder ind hos dagplejen eller i vuggestuen. 11 dagplejere og 3 vuggestuer i Aarhus-forstaden er således netop blevet DGI-certificeret i idræt, leg og bevægelse.

"Vi har de senere år set en tendens til, at flere børn er overvægtige eller bevægelsesmæssigt passive, når de starter i pasningsordning, og derfor har brug for motorisk understøttelse. Derfor vil vi gerne sætte fokus på området."

"Det er vigtigt at skabe lysten og glæden til at bevæge sig så tidligt i livet som muligt, så det bliver en naturlig del af børnenes opvækst. På den måde bliver det en vane", udtaler Helene Højland, pædagogisk leder i Sabro Dagpleje, om baggrunden for at kaste sig ud i en bevægelsescertificering under DGI.

At valget netop faldt på en certificering under DGI, var ikke nogen tilfældighed. DGI’s koncept bygger nemlig på, at de voksne har ansvaret for at tage afsæt i det enkelte barn og dettes motoriske færdigheder. Herudover veksler certificeringsforløbet også mellem teori og praksis hjemme i eget hus eller institution.

"Vi kunne godt lide tanken om, at dagplejerne og vuggestuerne skulle lære at bruge de rammer, de allerede råder over i form af legepladser, haver, bygninger, rekvisitter osv. til at skabe mere bevægelse. Vi skal ikke nødvendigvis ud at købe en masse nyt udstyr. Vi kan sagtens bruge de rammer, vi allerede har, hvis vi tænker det anderledes", fortæller Helene Højland.

Taget godt imod
Både dagplejere og medarbejderne i vuggestuerne har taget godt imod initiativet med at få mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen. Nogle havde dog en lille skepsis til at starte med, men den forsvandt hurtigt, da først forløbet satte i gang.

"Allerede efter første uddannelsesforløb var der vild begejstring. Medarbejderne kom hjem med nogle redskaber og en viden, de kunne prøve af med det samme, og det gjorde alle faktisk med stor iver. Bare det, at de fik et forum til at idéudveksle med hinanden på området gav rigtig meget", påpeger Helene Højland.

Bevægelse smitter af
Som en del af certificeringsforløbet fik dagplejerne også lov til at låne den lokale gymnastiksal en gang om ugen, hvor hver legestuegruppe efter tur havde ansvar for at arrangere bevægelseslege for de andre. Også dette har været en succes.

"Man kan tydeligt se forskel fra før. Børnene elsker, at de voksne nu i langt højere grad bevæger sig sammen med dem. Det smitter af på børnene, som får større lyst til at bevæge sig og mestre forskellige øvelser selv. Det giver en stolthed, når de rykker sig, og det giver mod på mere. De kan sagtens mærke det", fortæller Helene Højland.

Også på hjemmebanen hjemme hos dagplejerne og i institutionerne i vuggestuerne, kan Helene Højland se, at certificeringsforløbet har sat sine spor.

"Når jeg kommer på besøg, kan jeg jo se, at man eksempelvis har bygget små motorikbaner eller på anden måde fordret, at rammerne for bevægelse er bedre. Det er måske blevet okay at løbe på gangen, hvis vi alle gør det på samme tidspunkt på dagen. Meget er anderledes i forhold til før. De skal have stor ros for at tænke det ind", udtaler hun.

Italesættes fortsat
Nu er udfordringen så at holde kog i gryden, så Sabros yngste også i fremtiden kommer til at have en mere aktiv hverdag sammen med deres voksne. Derfor fortsætter legestuegrupperne med at have tid i gymnastiksalen, ligesom de eksempelvis kan låne udlånskasser med små bevægelsesrekvisitter.

"I starten vil vi naturligvis italesætte bevægelse som et fast punkt på vores møder og tilsyn. Hvordan får vi bolde med i vores lege? Hvordan kan vi bruge skoven til foråret? Hvordan får vi en legekasse med på tur under barnevognen? På et tidspunkt bliver det en automatisme for os", pointerer Helene Højland.

Står det til hende, er det imidlertid ikke kun byens yngste børn, der skal have glæde af mere idræt, leg og bevægelse i hverdagen. De lidt større børn i børnehaverne skal også have en DGI-certificering.

"Min drøm er da helt klart, at børnehaverne følger efter inden for et par år. Nu skal vi lige evaluere det her og se, hvilken effekt det har på lidt længere sigt, men det er bare så vigtigt, at vores børn får en god motorisk opvækst med mulighed for udfoldelse. Vi skal have skabt den her glæde, så det forstætter op gennem skolen og over i idrætsforeningen", slutter Helene Højland.