Skødstrup Sportsforening samler frivilligheden i små bidder

Det kan være svært at skaffe frivillige. Det har de fleste foreninger oplevet. Derfor har Skødstrup Sportsforening uden for Aarhus startet et koncept under navnet Team Frivillig, hvor de deler det frivillige arbejde op i små bidder, så det er lettere at overskue. 20 personer har indtil videre meldt sig.

Skødstrup Sportsforening startede mod slutningen af 2014 et nyt koncept op under navnet Team Frivillig. Idéen med konceptet er at have et større fællesskab af frivillige kræfter på tværs af foreningen og det øvrige lokalsamfund, så det bliver lettere at afholde arrangementer og aktiviteter, hvor antallet af frivillige hænder har afgørende betydning.

”Vi startede Team Frivillig, fordi vi efterhånden havde meget svært ved at få folk nok til at hjælpe både i hovedforeningen og i afdelingerne. Derfor oprettede vi denne her gruppe af frivillige som en slags buffer, som vi kunne trække på til eksempelvis bankoshow, juletræsfest, klubdag og andet. De kunne lette presset lidt, tænkte vi,” udtaler Lene Colstrup Larsen, formand for Skødstrup Sportsforening.

Idéen er nemlig ikke, at de frivillige kræfter i Team Frivillig fremover skal stå for alt det frivillige arbejde i foreningen, så resten ’går fri’. Det er derimod, at man har en gruppe mennesker, som man kan bruge til korte og tidsafgrænsede opgaver i foreningen, fx at stå i indgangen en 2-3 timer til juletræsfesten.

”Meningen er ikke, at vi vil rykke armen af folk. Man må selvfølgelig gerne bidrage med flere timer, hvis man har lyst, men som udgangspunkt deler vi opgaverne op i så små bidder som muligt. Det skal være overskueligt. Vi tror på, at det kan få flere til at give et nap med,” fortæller Lene Colstrup Larsen.

God stemning

En af dem, der er hoppet med på vognen i Team Frivillig, er Britta Sørensen.

”Jeg har meldt mig, fordi jeg altid har nydt godt af de mange tilbud i foreningen med børnene, da de var små. Nu har jeg tid og overskud til at give noget tilbage,” siger hun.

Britta Sørensen har indtil videre hjulpet til ved tre arrangementer med så forskelligartede opgaver som salg af æbleskiver, uddeling af præmier og en tjans som barpersonale.

”Det er dejligt at kunne give en hånd med, når det passer ind, og så vælger man jo selv de opgaver til, man har lyst til at være med til at løse. Der er en rigtig god stemning og man føler sig som en del af teamet,” fortsætter hun.

Netop det sociale aspekt går godt i spænd med, hvad Lene Colstrup Larsen og resten af gruppen bag Team Frivillig prøver at lægge ned over konceptet. 

”Folk skal synes, at det er hyggeligt at mødes på tværs af foreningen og lokalsamfundet, og vi kan da også allerede se, at flere af medlemmerne har udvidet deres netværk. Langt de fleste af dem, der indtil videre har meldt sig, er nemlig ikke nogen af dem, der normaltvist hjælper til, når vi har brug for en hånd,” påpeger hun.

Plads til flere

Selvom Team Frivillig er kommet godt på vej med 20 medlemmer, er der stadig plads til flere. Skødstrup Sportsforening arbejder løbende på at få flere med via forskellige initiativer. De har flittigt uddelt flyers, reklameret med banner i hallen, opdateret med nyheder på foreningens hjemmeside og Facebook, fået omtale i lokalbladet og italesat tilbuddet ved arrangementer i byen. 

”Men vi har fundet ud af, at det, der virkelig giver pote, er den personlige dialog face-to-face. Det er svært at sige nej, hvis man bliver spurgt direkte, og så er det måske også mere håndgribeligt, hvis man får det forklaret. Derfor vil alle vores afdelinger her den nærmeste fremtid gå i dialog med især forældrene, der alligevel ofte sidder i hallen, om de ikke kunne tænke sig være med,” udtaler Lene Colstrup Larsen.

Hun håber, at Team Frivillig inden for en overskuelig tidshorisont kan komme op at tælle måske endda 50 medlemmer. På den måde bliver der lidt mindre pres på afdelingerne, så de også i højere grad kan koncentrere kræfterne om at lave nye aktiviteter til glæde for foreningens medlemmer.

Og eksisterende medlemmer og eventuelt interesserede kan godt begynde at glæde sig. Skødstrup Sportsforening har nemlig en Team Frivillig-dag i støbeskeen engang i efteråret, hvor alle holdets medlemmer inviteres ind i hallen til en dag med fokus på sjov og leg som en anerkendelse og tak for hjælpen.

Om Team Frivillig

Team Frivillig er et hold af frivillige under Skødstrup Sportsforening, der hjælper med konkrete og tidsbegrænsede opgaver i forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen.

Typisk skal man ikke sætte mere af end 1-2 timer en 2-3 gange om året for at være med, og man vælger selv ind på de opgaver, man finder interessante.

Man kan høre mere om Team Frivillig ved at kontakte Lene Colstrup Larsen på tlf. 2681 3093 eller lene.colstrup@gmail.com.