Skovbakkeskolen i Odder certificeres i bevægelse

Fredag den 14. oktober certificeres Skovbakkeskolen i Odder som DGI Profilskole. Det betyder, at skolen i endnu højere grad gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af elevernes hverdag.

Bevægelse er ikke bare noget, man afsætter tid til på skemaet. Det skal indgå i alle fag på alle tider af dagen, hvis det står til Skovbakkeskolen. Foto: Bent Nielsen

På fredag markeres kulminationen på et langt uddannelsesforløb for lærerne på Skovbakkeskolen. Her certificeres skolen nemlig som DGI Profilskole, så den blåstemples som idræts-, lege- og bevægelsesskole med en topuddannet personalegruppe, der kan bruge både inde- og uderum til at aktivere eleverne fysik i undervisningstiden.

"Vi har valgt at blive certificeret, fordi mere bevægelse i skoledagen hænger helt naturligt sammen med skolereformen. Derfor synes vi, at alle vores lærer skulle have værktøjer til at skabe mere bevægelse," udtaler Jette Nauntofte, skoleleder på Skovbakkeskolen.

Og det er lige netop en stor værktøjskasse, man som skole får, når man vælger at blive DGI Profilskole. Med masser af input til, hvordan man kan bruge de eksisterende rammer på skolen – både indendørs og udendørs – til at skabe mere bevægelse i hverdagen – også gerne lidt alternativt og anderledes.

"Bevægelse er ikke bare noget, man afsætter tid til på skemaet. Det skal indgå i alle fag på alle tider af dagen. Fagdidaktisk er det jo rigtig fint, hvis man kan inddrage bevægelse i selve undervisningen eller som mindbreaker op ad eftermiddagen, når eleverne er trætte. Vores lærere har fået en masse gode redskaber og ekstra fokus på området," fortæller Jette Nauntofte.

Alle er med

Hun er ganske godt tilfreds med det output, der er kommet til følge. Både lærer og personale har nemlig taget rigtig positivt imod den mere bevægelse i skoledagen.

"Selvom lærerne har mange ting at forholde sig til, har alle har været på med stort engagement, og det er dejligt at se, at der er masser af aktivitet i skolegården blandt vores børn. Man kan virkelig opleve, hvordan den bliver udnyttet til forskellige boldspil og bevægelseslege, selvom pladsen er trang," påpeger Jette Nauntofte.

Nu er udfordringen at fortsætte de gode takter fremover, så al læringen og initiativerne ikke ’bare’ løber ud i sandet, når det bliver hverdag. Det er de imidlertid fuldt ud opmærksomme på på Skovebakkeskolen.

"Vi har nogle bevægelsesvejledere blandt lærerne, som holder gang inspirationen overfor de andre lærere. Herudover har vi forskellige steder på skolen, hvor man kan hente konkrete materialer om at skabe mere bevægelse, hvis man lige står og mangler lidt input," siger Jette Nauntofte.

Stor festdag

Til fredagens certificering sættes skolen på den anden ende i tidsrummet fra kl. 12.30-14.00, hvor der samtidig er rejsegilde for den nye Skovbakkeskole. Den gamle skole fra 19050erne kunne ikke længere følge med tiden krav til en moderne skole og står således til nedrivning, når den nye er klar til brug til skoleåret 2017-2018.

Ved arrangementet vil der blandt andet være taler fra Jette Nauntofte samt Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune. Skovbakkeskolens certificeringsbevis overrækkes af Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland, der også siger et par ord.

Fakta om Skovebakkeskolen certificeringsforløb

Forløbet på Skovbakkeskolen har:

  • Skabt udgangspunkt for glæde og begejstring til at bevæge sig
  • Fremmet lyst, mod og vilje hos børn til at bruge kroppen til leg og bevægelse, og derigennem få en bedre motorik
  • Gjort skolen til medskaber for børnenes fundament for livslang fysisk aktivitet
  • Givet de voksne rollemodeller værktøjer til en målrettet indsats omkring idræt og bevægelse, der stimulerer både den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling
  • Haft fokus på "Skolen i skoven", "Lege- og aktivitetsudvikling" og "Sæt skolen i bevægelse"

Om DGI’s profilskolekoncept

Det er DGI og Dansk Skoleidræt, der står bag konceptet.

DGI Profilskoler gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag. Og profilskoler samarbejder med familie og idrætsforeninger om at give børn lyst til at være aktive. Dermed sætter de nye standarder for fysisk aktivitet på tværs af skole-, familie- og foreningsliv.

For at blive profilskole skal man gennemgå et udviklingsforløb. Det er en løbende proces med gradvise ændringer. Forløbet skaber de rette kulturelle og faglige forudsætninger for skolens personale. Forældre og lokale idrætsforeninger involveres også.

Det tager cirka halvandet år at blive profilskole. Tidsplanen lægges i samarbejde den enkelte skole og kan variere.