SMART training giver demensramte fornyet energi

Bedre humør og hukommelse er blot to ting, der beskriver effekten af SMART training for demensramte borgere. På få måneder ses en markant bedring af både helbred og psyke.

”Hvis ikke jeg kom herud en gang om ugen, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre ved mig selv. Det hjælper mig virkelig meget. Jeg savner at komme herud, når jeg ikke er herude”.

Sådan udtrykker Eva Madsen sig om det SMART training-kursus, hun hver uge deltager i. Eva Madsen er lige ved at runde de 80 år, og har fået diagnosticeret sygdommen alzheimers demens. Tilbage i november valgte hun derfor at starte til kurset sammen med seks andre borgere i Damhuset i Allingåbro, som ligger i Norddjurs Kommune.

Hjernegymnastik, der træner hukommelsen

SMART training er træning for hjernen, som skal vedligeholdes ligesom enhver anden muskel i kroppen. Igennem øvelser og lege trænes sanser, motorik og logik i samspil med hinanden. Koncentrationen skærpes og hukommelsen udfordres – alt sammen for at styrke hjernekapaciteten, hvilket giver grundlag for bedre præstationer, øget overblik og mere trivsel i hverdagen.

Holdet i Norddjurs ledes af Malou Jensen og Heidi Rasmussen, der i efteråret tog en uddannelse hos DGI som instruktører i SMART training. Til dagligt arbejder de begge med træning- og aktivitetstilbud for borgere med demens.

Derfor har deltagerne på SMART training holdet det til fælles, at de er bevidste om deres begyndende kognitive udfordringer og har stor motivation og interesse i at træne og vedligeholde hjernen. De to instruktører underviser i SMART training hver mandag og fredag for to forskellige hold, hvor både trænere og deltagere oplever stor positiv effekt.

Effekt efter 12 uger

Selvom SMART training ikke er udviklet specifikt til demensramte borgere, ser de to kvinder alligevel god grund til at træne lige præcis den målgruppe:

”Når man begynder at opleve udfordringer med hjernefunktionen, giver det endnu bedre mening at træne den for at vedligeholde den bedst muligt. Når man har demens, sker der nogle forandringer i hjernen. Men det er ikke ensbetydende med, at hjernen ikke kan trænes og udvikles alligevel”, udtaler Malou Jensen.

Når programmet skal planlægges, har instruktørerne et katalog til inspiration. DGI har på forhånd lavet et træningskatalog, hvor øvelser allerede er lavet og udtænkt. Den største opgave er derfor at tilpasse øvelserne til deltagerne:

”Det gode for os som instruktører er, at vi ikke selv skal ud og opfinde den dybe tallerken. Det skal vi kun i forhold til at graduere på øvelsen, så den passer på niveauet”.

Selvom træningen kun har været i gang siden november, har den allerede sat sit præg på deltagerne. Heidi Rasmussen fortæller, at der efter 12 uger med SMART training skal kunne ses en virkning:

”12 uger med SMART-training giver en effekt. Det er der evidens for, hvilket vi godt kan se”.

En tankestrøm i den rigtige retning

På holdet deltager Eva Madsen, som allerede kan mærke tydelig forskel på sig selv og egne evner. Hun lægger særlig vægt på, at hun nu kan udføre helt almindelige gøremål i sin hverdag, som hun ikke kunne før:

”Nu kan jeg vaske tøj, sortere og hænge det ordentligt op. Det kunne jeg slet ikke før, jeg kom til træningen. Jeg har lært at få tankerne til at køre den rigtige vej”.

Eva Madsen udtrykker stor glæde ved at komme på holdet, og effekten har også vist sig for hendes pårørende:

”Min datter sagde til mig i sidste uge: "Jeg kan mærke forskel på dig fra gang til gang jeg besøger dig". Det vil jeg godt give hende ret i”.

En anden pårørende, der også mærker store positive fremskridt på grund af SMART trainingen, er Lilian Ørskov. Hendes mand, Orla Ørskov, går også på fredagsholdet. Efter at han fik konstateret alzheimers i august måned, fik han udfordringer med sproget og havde svært ved at finde ord og sætninger. Men siden hans deltagelse på holdet, er sprogvanskelighederne blevet betydeligt nedsat:

”Han har gået derude siden efteråret, og når han fortæller noget, kan jeg mærke, at det er bedre, end det var før jul. Han søger ikke så meget efter ordene, og det er mere sammenhængende dét, han fortæller”, udtrykker Lilian.

Én stor familie

Træningen har uden tvivl effekt på deltagernes helbred, men det er ikke den eneste grund til, at borgerne bliver ved med at komme i Damhuset. Der er stor fokus på tryghed og sammenhold, hvilket skaber et stærkt fællesskab. Der er plads til alle slags mennesker på holdet, og alle kommer med hver deres historie og bagage. Ved at være gode til at snakke med hinanden om både de gode og svære ting, bliver der skabt et helt unikt rum:

”Vi har det godt med hinanden. Man føler sig tryg herude. Vi føler os som én stor familie”, fortæller Eva Madsen.

Også de pårørende oplever den gode energi fredag efter fredag. Lilian Ørskov kan mærke sin mands begejstring, når han har været til træning:

”Humøret har fået en tak op, hver gang han kommer hjem fra SMART training. Det siger han også næsten hver gang - der er simpelthen sådan et godt humør derude”.

Midlet mod sygdommen

SMART training er blevet et middel mod sygdommen, der hjælper deltagerne med at styrke de områder, de stadigvæk kan vedligeholde. Det helt overordnede formål er derfor at træne de forskellige kognitive funktioner, som er udfordret.

For flere af deltagerne er træningen blevet en uvurderlig del af deres liv, hvilket også er gældende for Lilian og Orla Ørskov:

”Det Orla selv siger, om SMART training er, at det er det eneste, han kan gøre for at forhale sygdommen”.