Solbakken i Randers er første DGI-certificerede plejecenter

Tirsdag blev Solbakken første plejecenter certificeret af DGI. Fokus på bevægelse gør en positiv forskel for både beboere og personale.

Solbakken i Randers er det første DGI-certificerede plejecenter. Foto: Morten Degn

Der var stort smil hos beboere og personale på plejecentret Solbakken tirsdag formiddag. Plejecentret i Randers er nemlig officielt første DGI-certificerede plejecenter, og certificeringsforløbet har givet beboerne et større fundament for trivsel via bevægelse, aktivitet, leg og sansning.

”Vi er stolte over at være første DGI-certificerede plejecenter. Men Solbakken er ikke kun et certifikat; vi er i bevægelse,” fortæller Claus Mester, centerleder hos Solbakken.

Claus Mester er ikke i tvivl om, at mere bevægelse er vejen frem. Certificeringen har givet flere smil hos beboerne på plejecentret.

”Beboerne opnår en større livsglæde ved at bruge de motoriske og kognitive kompetencer. Der er noget forløsende ved at kunne dét, man altid har kunnet, eller at kunne dét, som man kunne før,” siger Claus Mester.

Opkvalificering af personale

Certificeringsforløbet har opkvalificeret personalet på Solbakken til at gøre bevægelse til en integreret del af beboernes hverdag.

”Forløbet har fået os til at tænke grundigt over, hvordan man kan bevare sine færdigheder, hvordan man kan genopfriske sine færdigheder, samt hvordan man får glæden ved bevægelse ind i hverdagen,” fortæller Claus Mester og tilføjer:

”Nu fokuserer vi mere på, hvordan vi arbejder. Hvad vi helt præcist gør, når vi møder ind om morgenen og skal gøre noget for vores beboere. Vi er blevet skarpere til den enkelte beboers døgnrytmeplaner, bevægelsesmål og aktivitetsmål,” siger Claus Mester.

DGI Østjylland har stået for forløbet, som er kørt over fem moduler á tre timer. Her har personalet tilegnet sig færdigheder og konkrete idéer til at udvikle og igangsætte aktiviteter for beboerne.

Randers Kommune stolte over Solbakken

Certificeringen vækker også glæde hos Randers Kommune.

”Jeg er glad for det store engagement på Solbakken, der har gjort det muligt, at Randers får Danmarks første certificerede plejecenter. Mere bevægelse i hverdagen er vejen til mere sundhed og trivsel. Jeg håber, at vi i fremtiden vil modtage flere DGI-certificeringer i Randers Kommune,” siger Fatma Cetinkaya, formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune.

DGI’s certificering af Solbakken passer godt ind i Randers Kommunes strategi om, at alle kommunens borgere skal have mulighed for at bevæge sig.

DGI-certificeret plejecenter

  • Trivsel og glæde gennem bevægelse, aktivitet, leg og sansning
  • Forløbet består af 5 moduler á 3 timer
  • To undervisere fra DGI Østjylland
  • Personalet tilegner sig færdigheder og konkrete idéer til at kunne udvikle og igangsætte aktiviteter for de ældre
  • Skal skabe stjernestunder for borgerne

Recertificering skal sikre udvikling

Efter et gennemført certificeringsforløb kan Solbakken profilere sig som DGI-certificeret plejecenter. Samarbejdet mellem DGI Østjylland og Solbakken slutter dog ikke her.

”Det er vigtigt, at vi holder DGI-certificerede plejecentre ved ilden for at sikre, at bevægelse fastholdes og udvikles. Derfor recertificerer vi Solbakken ét år efter forløbets afslutning,” siger Mikkel Jung, Skole- og Institutionskonsulent hos DGI Østjylland.

Recertificeringen evaluerer på plejecentret Solbakkens udvikling. Derfra fastlægger DGI Østjylland og Solbakken et videre forløb for plejecentret.