Stem nu: Hvem skal vinde de østjyske foreningspriser?

DGI Østjylland udnævner hvert år en 'Årets Forening' og uddeler en 'SÅDAN! Award' i forbindelse med landsdelsforeningens årsmøde. Nu afgør en afstemning, hvem de tre finalister i hver kategori bliver.

Hvem kan løfte armene i vejret den 31. marts, når DGI Østjylland i forbindelse med årsmødet kårer 'Årets Forening 2016' og uddeler 'SÅDAN! Award 2016'? En afstemning afgør nu, hvilke foreninger der går videre til finalerunden.

Afstemningen er afsluttet

Afstemningen er lukket pr. 21. marts 2016. Der blev i alt afgivet 1.911 stemmer.

Det blev AGF Gymnastik, Hørning Puls og MTB Randers, der gik videre til finalerunden om at blive 'Årets Forening 2016', mens Bjerregrav Boldklub, Hørning Håndbold og Viby Badminton Klub gik videre til finalen om 'SÅDAN! Award 2016'.

Tak for din stemme.

Siden starten af februar har DGI Østjylland haft åben for indstillinger til de to priser, 'Årets Forening 2016' og 'SÅDAN! Award 2016'. Nu er indstillingsvinduet lukket og udskilningsløbet klar til at sætte i gang.

En afstemning afgør nu, hvilke tre foreninger inden for hver kategori, der går videre til finalen, hvor et udvalg nedsat af DGI Østjyllands bestyrelse endeligt vælger, hvilke to foreninger der løber med priserne. Afstemningen løber frem til og med søndag den 20. marts.

- Klik her for at stemme -

Hvem skal jeg stemme på?

Når man skal give sin stemme, kan det jo være meget rart at vide, hvad man egentlig stemmer på. Derfor har vi her på siden samlet en oversigt over alle kandidater til begge priser og kort beskrevet, hvorfor netop de er indstillet.

Indstillede foreninger: Årets Forening 2016

AGF Gymnastik
Med et medlemstal under 250 personer i 2009 er foreningen lykkes med at skabe en stærk bestyrelseskultur, som har smittet af på rekrutteringen af instruktører og medlemmer. Dette har betydet, at holdudbuddet gennem sæsonerne har udfoldet sig og medført et rekordhøjt medlemstal i 2014-2015 på 800 medlemmer. Dette var også en af grundene til, at foreningen var en af kun tre vindere af DGI's DM i foreningsudvikling i 2014-2015.

Auning IF Håndbold
Desværre bliver håndbold oftere og oftere italesat som en blødende, konservativ og ufleksibel idræt med medlemsflugt. Sådan var det også i Auning indtil nogle forældre for få år siden tog fat for at vende udviklingen blandt børnene. De lavede håndboldskoler med DGI, inviterede lokale skoleelever i hallen til PR-arrangementer, åbnede hallen i forbindelse med større arrangementer og spillede street handball på hovedgaden til byfesten. Derfor er 'blødningen' i Auning IF Håndbold erstattet med en medlemsfremgang på 25 procent.

Grenaa Badminton Klub
Antallet af voksne badmintonspillere mellem 25-59 år i klubben er steget fra 134 til 215 i en tid, hvor mange andre badmintonklubber kæmper med 'bare' at holde niveau. Derudover har Grenaa Badminton Klub i samarbejde med DGI sat badminton på skoleskemaet i skolernes idrætstimer ikke mindre end 10 gange i 2015, så 500 lokale børn har stiftet bekendtskab med idrætten. Med i alt 450 medlemmer og en medlemsfremgang på 40 procent i 2015 er klubben er væsentlig partner og udbyder i det lokale foreningsliv.

Hørning Puls
Sidste års vinder af prisen har ikke hvilet på laurbærene. Hørning Puls har nemlig yderligere styrket og udbygget deres udbud af hold i 2015, ligesom de har optimeret afdelingerne, så der lægger mere ansvar hos afdelingslederne. Hørning Puls har den holdning, at alle frivillige er lige vigtige, og foreningen vægter frivillighed med stort F. De er altid hurtige på aftrækkeren, hvis noget nyt skal prøves af.

IF Fjorden
Foreningen har fået flere frivillige gennem en borgerundersøgelse i forbindelse med deres deltagelse i DGI's DM i foreningsudvikling 2014-2015, som de endte med at vinde sammen med to andre foreninger. Dette har givet flere frivillige til at løfte flere opgaver og tilbyde flere aktiviteter. Generelt er foreningen blevet mere åben for at starte nye aktiviteter op, når efterspørgslen melder sig eller når de får en god idé. Blandt andet derfor har de startet en ny afdeling for floorball.

MTB Randers
Her er tale om en relativ ny klub, som siden stiftelsen i efteråret 2013 er vækstet eksplosivt, så den i dag tæller cirka 300 medlemmer i aldersgruppen 8-63 år. Klubben er på kort tid blevet en af Danmarks største mountainbikeklubber, hvilket primært er sket gennem det sociale liv i klubben og dygtige trænere. Klubben har sammen med kommunen etableret tre opmærkede spor i lokalområdet og en stor velanlagt teknikbane til stor glæde for alle MTB'ere i området.

Sisu/MBK
Klubben tilbyder som måske den eneste bordtennisklub i Danmark træning med træner til alle voksne uanset niveau. Det får en hel masse nye spillere til at komme og prøve idrætten, og fastholder ikke mindst de nuværende medlemmer. Klubbens medlemstal lå i mange år stabilt mellem 110-150, men siden 2011 er tallet steget fra 126 til 235 medlemmer. Alene fra udgangen af 2014 til udgangen af 2015 steg det med 16 procent. Stigningen ligger primært i to grupper; sekundaspillere (voksne, der ikke er elite) og veteraner +60 år.

SUP'R
SUP står for Stand Up Paddle. Foreningen er startet i 2015, og har 20 medlemmer og ni frivillige. De har primært tiltrukket medlemmer via sociale medier, og ved åbne foreningen op med 'kom-og-prøv' i forbindelse med både egne og andres arrangementer. SUP'R har haft stor fokus på tilgængelighed til idrætten og arbejdet hårdt på at få lokationer flere steder langs kysten i/ved Aarhus. Foreningen samarbejder gerne med eksisterende klubber og foreninger for at genere synergi mellem forskellige tilbud.

Indstillede foreninger: SÅDAN! Award 2016

Bjerregrav BK
Som noget nyt afholdte foreningen i 2015 LAN-party uden aldersbegrænsning for byens borgere. Der var god opbakning med 84 deltagere i alderen 10-45 år. Det var en håndfuld unge seniorspillere, der førte en løs idé ud i livet, som endte med at blive en succes. De fik fat i mange af de unge, som normalt ikke dyrker foreningslivet. Her kunne de nye, blandet med foreningens andre deltagere, pludselig være med til noget socialt med foreningen som udgangspunkt.

BMI Motion
Løbeklubben i foreningen afholdte i 2015 en event under navnet 'Tag en ven med'. Nuværende medlemmer blev opfordret til at tage en ven, fx en nabo, kollega eller bekendt, med til løbetræning i skoven på henholdsvis 4, 7 eller 10 km. Der var tre præmier til henholdsvis klubbens medlemmer og vennerne. Samtidigt trakterede klubben med kaffe og rundstykker efter løbet. Det lykkedes at få 15 nye løbere med, hvoraf en del efterfølgende har meldt sig ind.

Brabrand IF Motion
Foreningen har siden stiftelsen i 2009 haft fokus på, at det er vigtigt også at være en del af et løbefællesskab, når man løber. I efteråret 2015 søsatte foreningen projektet 'Løb for piger med piger', der er et løbehold for piger over 18 år. Holdet er ikke et kapløb om tid eller kilometer, men i stedet er fokus på fartlege, styrke med egen kropsvægt og ikke mindst fællesskab. Løbeholdet har indtil videre formået at tiltrække 10 nye medlemmer samt flere frivillige løbeinstruktører.

Favrskov Taekwondo Klub
Takket være en entusiastisk kamptræner etablerede klubben i 2015 'Kamp & Sjov'-holdet, som er et hold for børn og voksne onsdag eftermiddag. Tanken bag holdet er, at det skal generere nye medlemmer, men også være et gratis tilbud til klubbens nuværende medlemmer. Børn tager deres forældre med, så de kan have det sjovt, mens de træner sammen.

Hørning Håndbold
Klubben har gennem de sidste 3-4 år gjort rigtig meget for at inddrage og udvikle unge spillere til at blive trænere. Spillerne bliver bragt ind i trænerrollen i en alder af 12-13 år, hvor de tildeles en rolle som 'ung træner'. Det vil sige, at de kobles på voksne trænere og hjælper dem i den daglige træning. I denne sæson har Hørning Håndbold hele 24 unge trænere, som hjælper i klubben.

Skanderborg Løbeklub
Klubben arrangerer 'Det Gule Løb', som har støttet 'Hjælp til børn i angst- og depressionsramte familier', 'Hus Forbi', 'Selvhjælp Skanderborg' og 'Julehjælpen Skanderborg' siden 2013, hvor overskuddet er gået ubeskåret til disse organisationer. Ligeledes har klubben oprettet en mentorordning for løbere, som har haft det svært. Mentorordningen går ud på, at der er to af klubbens medlemmer, som tager sig af en løber.

Skødstrup SF
Foreningen dannede i efteråret 2014 en afdeling ved navn 'Team Frivillig', som er vokset flot i 2015 og her kort inde i 2016 har 67 medlemmer, der er klar til at rykke ud og udføre opgaver for hele foreningen. Det betyder, at foreningens og idrætscentrets bestyrelser tør sætte mange flere arrangementer i gang, da de ved, at der er frivillige til at løfte opgaverne.

Viby Badminton Klub
Klubben startede til efterårssæsonen 2015 et træningshold for voksne i alderen 18-30 år, som ønsker at prøve kræfter med badminton, under navnet 'Mandagsfjer'. Deltagerne er ofte nybegyndere eller tidligere ungdomsspillere, som ønsker at vende tilbage til sporten. Initiativet har været en succes fra dag ét. Inden første træning var der 28 tilmeldte til holdet - altså, 28 nye medlemmer - og ventelisten voksede hurtigt til over 10 personer, som siden er kommet med efter nytår.

Aarhus Fremad Atletik
Klubben valgte i sommeren 2015 at påtage sig et socialt ansvar ved at invitere en asylansøger ind. Konkret bestod tiltaget i at tilbyde betaling af transport, træningstøj- og sko, så deltagelse i klubben blev økonomisk muligt. Langt vigtigere er dog det fællesskab, der efterfølgende er opstået i klubben, om at hjælpe og imødekomme det nye medlem. Klubånden og fællesskabsfølesen er steget i hele klubben, ligesom de har fået en glad og engageret frivillig, der altid stiller op.

Relateret indhold