Stjær Boldklub mangler frivillige – omstillinger på vej

Stjær Boldklub ønsker sig flere trænere samt frivillige til at varetage de administrative opgaver i foreningen. Frivillighedsprojekt skal hjælpe dem i mål med projektet.

Grethe Lund Pedersen engagerer sig Stjær Boldklub, hvor hun også er formand for gymnastikafdelingen. Foto: Marie Hulgaard

”Udfordringen består egentlig ikke i at finde nogen, der vil hjælpe til i Stjær Boldklub. Udfordringen er at finde nogen, som er villige til at binde sig og bidrage i foreningen mindst én gang om ugen.”

Sådan fortæller Grethe Lund Pedersen, der er frivillig instruktør og formand for gymnastikafdelingen i Stjær Boldklub. Sammen med fire andre idrætsforeninger fra Skanderborg Kommune, er Stjær Boldklub med i frivillighedsprojektet. Et projekt, som skal hjælpe med at løse en af de helt store udfordringer inden for idræts- og foreningslivet - Hvordan bliver foreningerne bedre til at tiltrække frivillige?

Hvad er Frivillighedsprojektet?

Frivillighedsprojektet startede op i sommeren 2020 og blev til i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og DGI Østjylland.

Her blev alle idrætsforeninger i Skanderborg Kommune inviteret til at deltage, hvor Stjær Boldklub var en af fem foreninger der tilmeldte sig, som foruden dem også tæller Herskind Boldklub, Galten FS Håndbold, Ris-Tebstrup Idrætsforening og Skanderborg Gymnastikforening.

Formålet med frivillighedsprojektet er at finde løsninger på, hvordan de enkelte idrætsforeninger bliver bedre til at tiltrække frivillige i foreningerne. En udfordring, som flere idrætsforeninger i Skanderborg Kommune har givet udtryk for, at de har kæmpet med de seneste år.

Frivillighedsprojektet startede op i august 2020, og skulle efter planen have kørt til juni 2021. Forsamlingsforbud og Covid-19-restriktioner har dog betydet, at projektet kører indtil juni 2022. 

Vis mere Vis mindre

Tiden er en udfordring

Frivillighedsprojektet har kørt i lidt over et år, og Stjær BK er efterhånden nået dertil i processen, hvor de har fået en bedre forståelse for, hvad der forårsager Stjær Boldklubs udfordring med at tiltrække frivillige. Her er særlig tiden en af de helt store udfordringer, fortæller Grethe Lund Pedersen:

”Der er rift om de frivillige, som hele tiden har tusind ting at se til. De fleste er på ingen måde afvisende overfor ideen om at blive frivillig, men derfor kan det stadig godt være svært at finde tid til det i en i forvejen presset hverdag med skole, job og venner.”

Her er det Grethe Lund og Stjær BK’s erfaring, at de fleste gerne hjælper til med frivilligt arbejde til enkeltstående og kortere arrangementer, mens det er de længerevarende indsatser, der kan være svære at tiltrække frivillige til:

”For flere af de unge er geografien ligeledes en udfordring. Flere af dem flytter fra Stjær og ind til Aarhus, hvortil det kan være besværligt og tidskrævende at skulle frem og tilbage til Stjær hver torsdag aften, når fodboldholdet skal trænes.”

Læs også: Frivillighedsprojekt har båret frugt for Herskind Boldklub

Må omstille sig nye dynamikker

Selvom de hos Stjær BK godt kunne ønske sig, at de frivillige var tændt på at blive i foreningen gennem mange år, erkender de, at det kan blive svært med de nye dynamikker i foreningslivet. Mange vælger nu at være frivillig i en kortere periode – ofte i forbindelse med, at deres barn mangler en træner – hvortil de efterfølgende stopper igen. Mange vælger også at skifte klub og forening flere gange i livet, alt efter hvor de bor samt hvilken type fællesskab, de søger.

Dynamikkerne ser Grethe Lund Pedersen på mange måder stå i stor kontrast til tidligere tiders foreningsliv, hvor mange forblev i den samme forening det meste af livet, og derfor også blev hængende som frivillig over en længere periode:

”Vi skal acceptere de nye foreningsdynamikker og bruge dem til vores fordel. Nogle af de gamle foreningsfolk må sluge nogle kameler, for der er behov for, at vi som idrætsforening skal være noget mere omskiftelige end tidligere – både i vores koncepter og blandt frivillige.”

Stjær Boldklub tilbyder i øjeblikket 11 idrætter. Herunder badminton.Stjær Boldklub tilbyder i øjeblikket 11 idrætter. Herunder badminton.Foto: Marie Hulgaard

Mangel på administrative kræfter

Hidtil har Stjær BK aldrig måtte lukke et hold på grund af mangel på trænere. Her har de i klubberne altid fundet en kreativ løsning, indtil noget mere permanent kommer på plads, fortæller Marie Hulgaard, der er en del af bestyrelsen og økonomiudvalget i Stjær BK.

Trænerne er derfor ikke den største udfordring, påpeger hun, hvor hun i stedet udråber bestyrelsesposterne og de øvrige administrative poster som de klart sværeste at få besat:

”Desværre er der ikke så mange, der selv melder sig. Mange ved ikke, hvad det vil sige at være frivillig i en bestyrelse. Flere afholder sig fra det, da de er bange for, at der forventes noget af dem, som de ikke kan levere. Dette er super ærgerligt, da vi hellere end gerne vil have nye ind, også selvom de ikke har erfaring med andet bestyrelsesarbejde.”

Hvad så nu?

Selvom frivillighedsprojektet kører videre et lille år endnu, er Stjær BK nu ved at have snævret sig ind til, hvad det er, som de skal arbejde videre med i fremtiden, for at blive bedre til at tiltrække frivillige flere frivillige.

”Vi skal gøre det lettere at finde ud af, hvad vi som klub og forening står for. Vi skal være bedre til at kommunikere, hvad vi kan tilbyde til både frivillige og udøvere, samt hvad vi forventer den anden vej. Der venter os derfor et stort arbejde den kommende tid med at opdatere vores hjemmeside og sociale medier, samt udvikle video og foldere til foreningen, som kan understøtte alt dette,” slår Marie Hulgaard fast.

Her skal Stjær generelt være bedre til i fremtiden at tænke med nogle længerevarende visioner og mål for øje, indskyder Grethe Lund:

”For eksempel som i vores ”fra vugge til grav-koncept”, som går ud på, at vi skal kunne tilbyde idrætsaktiviteter uanset hvor i livet, du er. Stjær Boldklub skal nemlig være en idrætsforening for alle.”

Stjær Boldklub

Stjær Boldklub er en flerstrenget forening, som tilbyder følgende idrætter:

 • Fodbold
 • Håndbold
 • Gymnastik
 • Badminton
 • E-sport
 • Floorball
 • Krolf
 • Nerf
 • Puls og styrke
 • Ropeskipping
 • Volleyball

Læs mere på https://www.stjaerboldklub.dk/

Vis mere Vis mindre