Stort behov for coronastøtte hos østjyske idrætsforeninger

27 millioner kroner har østjyske idrætsforeninger søgt i DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Behovet er blandt andet stort i Galten, der savner politisk fokus.

Aflyste arrangementer og aktiviteter har gjort behovet for økonomisk støtte enormt for idrætsforeningerne i Østjylland. Arkivfoto. Foto: Bo Nymann

299 ansøgninger fra østjyske foreninger for et samlet beløb på knap 27,1 millioner kroner. Det er facit fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, som afspejler et enormt behov for økonomisk støtte hos idrætsforeningerne i Østjylland. Det gælder foreningerne i Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune er kommunetopscorer i Østjylland med 11,9 mio. kr. som samlet ansøgt beløb. Herefter følger Randers Kommune med 4,4 mio. kr. og Skanderborg Kommune med 3,7 mio. kr.

Der er i hele landet søgt for over 257 mio. kr. fordelt på 2968 ansøgninger. Puljen er indtil videre kun på 44 mio. kr., og der skal derfor sorteres kraftigt i hjælpen til foreningslivet.

Der bliver pumpet milliarder ud til virksomheder, men foreningslivet bliver glemt

Carsten Bach, hovedformand i Galten FS

Behovet er bekymrende stort

Galten FS er en af de østjyske foreninger, der har søgt om støtte. Foreningen har søgt over 500.000 kr. fordelt på gymnastik-, håndbold-, og fodboldaktiviteter samt foreningens aflyste byfest i Galten. Hovedformand Carsten Bach ser et kæmpe behov.

”Behovet for økonomisk støtte er bekymrende stort. Vi har været meget reelle i vores ansøgninger – måske har vi endda søgt lidt i underkanten af, hvad vi har mistet,” siger Carsten Bach og tilføjer:

”Vi har en solid egenkapital, som blandt andet er øremærket et potentielt halbyggeri. Egenkapitalen er skabt af frivillige kræfter, og de penge skal nu bruges på at lappe huller. Det er vi meget ærgerlige over,” siger Carsten Bach.

Galten FS er – ud over en aflyst byfest - blandt andet ramt af manglende caféindtægter, kontingentnedsættelse og aflysning af andre arrangementer og aktiviteter.

Hvor meget har de østjyske kommuner søgt?

  1. Aarhus: 11,9 mio. kr. - 139 ansøgninger 
  2. Randers: 4,4 mio. kr. - 42 ansøgninger 
  3. Skanderborg: 3,7 mio. kr. - 29 ansøgninger 
  4. Favrskov: 1,9 mio. kr. - 25 ansøgninger 
  5. Syddjurs: 1,8 mio. kr. - 21 ansøgninger
  6. Norddjurs: 1,8 mio. kr. - 24 ansøgninger
  7. Odder: 1,4 mio. kr. - 12 ansøgninger
  8. Samsø: 300.000 kr. - 7 ansøgninger

Manglende politisk fokus

Carsten Bach savner, at udfordringerne i idrætslivet bliver italesat politisk.

”Jeg synes ikke, at der rent politisk har været nok fokus på foreningslivet. Flere hjælpepakker er blevet udvidet løbende, men puljen til foreningslivet er stadig på 44 mio. kr.,” siger Carsten Bach og tilføjer:

”Der bliver pumpet milliarder ud til virksomheder, men foreningslivet bliver glemt. Det vil klæde politikerne at melde ud, at 257 mio. kr. er et stort og overraskende beløb, så derfor gøres puljen større. Jeg savner imødekommenhed fra politikerne,” siger Carsten Bach.

Svær situation for foreningslivet

Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland, ser også et kæmpe behov hos foreningerne.

”De mange ansøgninger og det store beløb bekræfter os i det enorme behov, som vi ser og mærker fra foreningslivet i Østjylland. Mange foreninger står i en svær situation, og den økonomiske støtte er altafgørende,” siger Flemming Poulsen.

Han fremhæver desuden, at mere støtte er livsnødvendigt for mange foreninger.

”Vi er rigtig glade for den økonomiske hjælp og de kommunale initiativer med hjælp til lokale foreninger. Men når foreningerne i Østjylland har søgt for 27 mio. kr. på en samlet pulje på 44 mio. kr., siger det sig selv, at behovet er langt, langt større. Vi tror og håber på, at det store behov vil udmønte sig i flere støttetiltag til idrætslivet,” siger Flemming Poulsen.

De mange ansøgninger forventes behandlet i løbet af juni.