Stærkt foreningssamarbejde sikrer tennis året rundt

For de fleste tennisklubber i Danmark betyder kulde og vinter en pause til tennistræningen. Men ikke på Djursland.

Grenaa Tennisklub og DGI har med støtte fra Norddjurs kommune og Syddjurs Kommune åbnet dørene til fælles ungdomstræninger og trænerudvikling på Grenaa Tennisklubs indendørsbane.

Det betyder, at de mange tennisklubber på Djursland ikke behøver at gå i vinterhi i år, men kan rykke træningen ind i varmen i Grenaa. Tiltaget sker på baggrund af et godt samarbejde blandt tennisforeningerne på Djursland. 

”Idéen var at skabe en masse venskaber og at skabe et fællesskab, hvor det ikke bare handler om at spille turneringer, men om at mødes for at spille sammen,” fortæller Simon Dinesen, som er træner i både Grenaa og Ebeltoft tennisklub og ambassadør i DGI. 

For Simon handler et godt samarbejde mellem klubberne om at give juniorerne en god oplevelse med tennis og at høre til i et godt fællesskab. Han ønsker at motivere de unge til at være aktive sammen. Derfor er det vigtigt for ham, at klubberne kan gå sammen om fællestræninger for juniorer.

”Det handler jo dybest set om de unges sundhed, mentale velvære og deres sportslige udvikling,” forklarer han om sit arbejde for at samle juniorer på Djursland. 

Tiltagene bliver bakket op af en samlet bestyrelse for Grenaa Tennisklub, fortæller næstformand Lissy Nørgaard.

“Nogen af de klubber herude på Djursland har jo ikke så mange medlemmer, men vi kan tage nogle initiativer sammen,” forklarer hun.

Sammen står klubberne stærkere

I både Syddjurs Kommune og Norddjurs kommune er de begejstret for det stærke foreningssamarbejde, som er mellem tennisklubberne på Djursland.

”Vi ved at dét at være en del af et aktivt fællesskab hænger sammen med de unges mentale sundhed. Det glæder mig derfor at foreningerne står sammen om at skabe nogle attraktive aktivitetstilbud, der knytter bånd på tværs af foreninger og kommunegrænser og giver mulighed for at engagere sig i foreningslivet hele året,” siger Heine Skovbak Iversen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Syddjurs Kommune.

Det gode samarbejde er noget, som bliver prioriteret af foreningerne. Alle 17 tennisklubber på Djursland deltager nemlig løbende i netværksmøder arrangeret af DGI, hvor de forsøger på at inspirere og begejstre hinanden, og det møder stor opbakning fra klubberne.

”Jeg synes, det er fremragende og et meget godt initiativ. Det er når, vi sidder sammen, at det rykker,” fortæller Lissy Nørgaard.

Også Simon Dinesen er meget glad for samarbejdet og netværksmøderne og fortæller, at det bliver mere overskueligt at samarbejde med de andre klubber, når man har mødt hinanden før.