Tre østjyske foreninger på vej mod DM i foreningsudvikling

Den sidste lørdag i september kårer DGI tre vindere af DM i Foreningsudvikling 2018. Det sker ved en festlig og inspirerende konference på BGI Akademiet i Sydøstjylland.

Foreninger fra hele landet deltager i og bliver klogere på konferencen i forbindelse med DM i foreningsudvikling lørdag den 29. september. Foto: Gregers Kirdorf

Solbjerg Idrætsforening, Stjær Boldklub og Aarhus Studenternes Volleyballforening fra er de østjyske deltagere den 29. september, når ledere fra idrætsforeninger fra hele landet mødes til konference på BGI Akademiet for at kåre tre Danmarksmestre i foreningsudvikling.

DM i Foreningsudvikling sætter turbo på udviklingen i foreninger, som er med i mesterskabet. Det viser sig ved, at de får flere medlemmer, flere frivillige og en del udvikler nye aktiviteter. Mange DM-foreninger bliver også langt mere synlige i lokalområdet,” udtaler Hanne Lene Haugaard, som er formand for DM i foreningsudvikling og medlem af DGI's hovedbestyrelse.

Mesterskabet løber fra september det ene år til september det næste og slutter med en festlig finale.

"DGI kårer tre vindere, men i virkeligheden er det en gevinst for alle lokalområder, hvor en forening investerer kræfter i at være med i mesterskabet. Det kommer borgerne til gavn, når en forening i deres område er parat til at gribe nye tendenser og udvikle deres aktiviteter," fortæller Hanne Lene Haugaard.

Foreningerne driver selv forandringerne

Forskning viser, at DM i Foreningsudvikling skaber mening hos hver enkelt forening, fordi foreningen selv driver forandringerne.

Fra Østjylland er Solbjerg Idrætsforening, Stjær Boldklub og Aarhus Studenternes Volleyballforening med i årets finale. De har siden september sidste år arbejdet med at udvikle ledelse, samarbejde, kommunikation og aktiviteter i deres forening.

En jury med blandt andre Charlotte Bach Thomassen, næstformand i DGI og Karsten Østerlund, idrætsforsker ved Syddansk Universitet, har vurderet DM-foreningernes indsats og valgt de tre vindere.

Fra DM i foreningsudvikling til udviklingsforløb i Bevæg dig for livet

Det er syvende år, at DGI kårer danmarksmestre i foreningsudvikling – og også sidste år. For de mange positive resultater blandt DM-foreningerne har skabt opmærksomhed i idrætsorganisationerne.

"Man kan sige, at DM i Foreningsudvikling har sejret sig ihjel, for de positive resultater har skærpet vores opmærksomhed på, hvor meget foreningerne vinder ved at sætte turbo på udviklingen," siger Hanne Lene Haugaard.

Derfor tilbyder DGI fremover udviklingsforløb til flere foreninger. Det sker i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund som led i den fælles vision Bevæg dig for livet, der har som mål at få flere danskere til at være idrætsaktive.