Ugelbølle Friskole certificeres som DGI-skole

Fredag den 30. oktober 2015 certificeres Ugelbølle Friskole som DGI Profilskole. Det betyder, at skolen i endnu højere grad fremover gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af elevernes hverdag.

Ugelbølle Friskole certificeres som DGI Profilskole, fordi de har en mission om at skabe mere bevægelse i undervisningen. Foto: Søren M. Osgood

På fredag markeres kulminationen på et langt uddannelsesforløb for lærere og pædagoger på Ugelbølle Friskole. Her certificeres skolen nemlig som DGI Profilskole, så den blåstemples som idræts-, lege- og bevægelsesskole med en uddannet personalegruppe, der kan bruge både inde- og uderum til at aktivere eleverne fysik i undervisningstiden.

”Vi har valgt at blive certificeret DGI-skole, fordi det helt grundlæggende hænger godt sammen med vores værdier, hvad vi gerne vil lave og hvad vi gerne vil være kendte for. Vi har en mission om at skabe mere bevægelse i undervisningen, og at benytte både de formelle og uformelle læringsrum,” udtaler Michael Kjær, skoleleder hos Ugelbølle Friskole.

Og det er netop dét, man som skole får, når man vælger at blive DGI Profilskole. Samtidig får man også input til, hvordan man kan bruge de rammer, man har på skolen både indendørs og udendørs, anderledes til at skabe mere bevægelse i hverdagen.

”Vi vil gerne bruge især uderummet langt mere til at skabe bevægelse end det traditionelle skolesystem, og så vil vi ruste vores medarbejdere, så de får nogle værktøjer til at kunne skabe bevægelse, når det giver mening i deres undervisning. Det skal ikke ’bare’ være på faste tidspunkter, som man måske ser andre steder,” påpeger Michael Kjær.

Et fælles projekt

Han er tilfreds med det output, han ind til videre har kunnet se fra uddannelsesforløbet, der startede tilbage i sommeren 2014. Både børn, forældre og personale har langt overvejende taget rigtig positivt imod den mere bevægelse i skoledagen.

”Det skal gøres til en kultur i personalegruppen, så det ikke kun er idrætslærerne, der føler sig sikre i at lave aktiv læring med eleverne. Nogle lærer er måske lidt usikre på, hvordan man skal gøre, fordi det stadig er nyt, men ambitionen om at gøre det til et fælles projekt er lykkedes,” fortæller Michael Kjær.

Nu er udfordringen så at fortsætte de gode takter fremover, så al læringen og initiativerne ikke løber ud i sandet, når det bliver hverdag. Skolen er imidlertid fuldt opmærksom på at holde dampen oppe.

”Vi har lavet en såkaldt ’B-væg’ på lærerværelset, hvor man kan dele idéer og erfaringer til at skabe mere bevægelse med hinanden. Den bliver allerede udbygget mere og mere, og så er der på vores teammøder altid en, som har til opgave at præsentere de andre for en god bevægelsesøvelse, som vedkommende har brugt,” siger Michael Kjær.

Skolen sættes på den anden ende

På fredagens certificering sættes skolen på den anden ende i tidsrummet fra kl. 9-12, hvor eleverne har mulighed for at prøve mange forskellige typer aktiviteter, som de ellers normalt ikke ville stifte bekendtskab med, fx panna- og freestyle-fodbold, skating, parkour, smartsport og multisport.

Fra kl. 12.45-13.30 indledes den mere officielle del, hvor Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, vil overdrage certificeringen til skolen. Forældre og andre interesserede er i øvrigt velkomne på dagen, som afholdes i forholdsvis uformelle rammer.

Om DGI's profilskolekoncept

Det er DGI og Dansk Skoleidræt, der står bag konceptet.

DGI Profilskoler gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag. Og profilskoler samarbejder med familie og idrætsforeninger om at give børn lyst til at være aktive. Dermed sætter de nye standarder for fysisk aktivitet på tværs af skole-, familie- og foreningsliv.

For at blive profilskole skal man gennemgå et udviklingsforløb. Det er en løbende proces med gradvise ændringer. Forløbet skaber de rette kulturelle og faglige forudsætninger for skolens personale. Forældre og lokale idrætsforeninger involveres også.

Det tager cirka halvandet år at blive profilskole. Tidsplanen lægges i samarbejde den enkelte skole og kan variere.