Digital workshop: Giv jeres forening et digitalt løft

Vil I mere med jeres forening? Er I nysgerrige på, om I kan skære hjørner eller spare tid på drift gennem digitale løsninger? Så hop med på en digital proces!

Som led i vores kampagne "få et gratis digitalt foreningstjek" kan I nu blive klogere på jeres egen digitale foreningsledelse. Beslut hvad jeres næste skridt i foreningen er – så kan vi understøtte jer i at lave en handlingsplan, som hjælper jer tættere på det digitale mål.

Erfaringer viser, at foreninger, der benytter sig af digitale løsninger:

  • Har nemmere ved at rekruttere frivillige
  • Bedre kan håndtere en hurtig medlemstilvækst
  • Får flyttet tid fra administrationsopgaver til udvikling af foreningen
  • Er mindre personafhængige
  • Får mere motiverede frivillige med større overskud 

Det har været givende at mødes med andre foreninger, der har andre tanker og idéer til at gribe de samme udfordringer an

Emil Irming, formand hos Aarhus Studenternes Cykelklub

Ta' med på en digital workshop

Vi har arrangeret to workshops i foråret 2023, hvor I sammen med andre foreninger tager jeres forenings digitale temperatur og laver en konkret handlingsplan for hvordan I vil gå videre med at implementere jeres næste digitale skridt. Deltagelse i workshoppen gør jer klar til at tage jeres forening et niveau videre og igennem digitale løsninger styrke jeres forening.

Vi ønsker, at I kommer godt i gang med digitalisering, og vi gør jer klogere på, hvordan Í løbende kan arbejde med digitale værktøjer i foreningen. 

Målet er, at det skal blive lettere at administrere, udvikle og tilgå jeres forening digitalt.

Datoer man kan vælge imellem:

Mandag den 13. marts kl.17.30-20.30

Torsdag den 23. marts kl.17.30-20.30

Indhold på workshoppen: 

Vi indleder snakken om, hvad digitalisering betyder for jeres forening. Vi tager en temperaturmåling på, hvilke områder I er digitalt stærke og hvilke områder I kan udvikle på.

Vi har fokus på:

  • Digitale medlemssystemer
  • Bestyrelsens organisering
  • Kommunikation - både internt og eksternt
  • Udnyttelse af faciliteter
  • Rekruttering af medlemmer/frivillige

Vi arbejder også hen mod med en handlingsplan, som kan implementere digitale processer eller værktøjer i foreningen. 

Vores workshops er gratis og uden omkostninger for jer. Møderne foregår på vores kontor på Søren Frichs Vej 42B, 8230 Åbyhøj. Vi anbefaler, at I kommer et par stykker fra foreningen. Vi serverer en sandwich og vand samt kaffe/the + lidt lækkert.

Ønsker I at gå videre med digital udvikling efter vores workshops, vil vi meget gerne hjælpe jer med en digital plan til et foreningsudviklingsforløb. Dette forløb har en udgift på 2000 kr. + moms.