Gentænk Foreningen - Outdoor

Med en bevilling på knap 800.000 kr. fra Fonden Aarhus 2017 skal Gentænk Foreningen - Outdoor revitalisere, gentænke og eksperimentere med foreningsbegrebet som organisationsform med henblik på at få flest muligt til at dyrke outdoor-aktiviteter i forening i hele Region Midtjylland.

Gentænk Foreningen - Outdoor er afsluttet

Projektet er lukket ned pr. 31. december 2017. For mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte Thomas Hviid Madsen, projektleder, på tlf. 2327 0078 eller thomas.hviid.madsen@dgi.dk.

Foreningen har længe været og er stadig en stor og værdifuld kulturbærer i Danmark og danskernes liv, og som idrætsorganisation mener vi, at foreningen som organisationsform er ideel til at organisere aktiviteter i den civile sektor.

Foreningen er åben for alle, der anerkender dens formål, ligesom det er lysten, der driver værket. Den er ikke-kommerciel og de økonomiske ressourcer, der skabes, bliver i foreningen.

Vi må imidlertid i det moderne Danmark sande, at foreningen, som vi kender den, er under pres fra både den kommercielle og offentlige sektor. Derfor tror vi på, med respekt for ovenstående grundværdier, at den skal moderniseres, brandes og italesættes på en ny måde. Den skal simpelthen gentænkes!

Det er derfor projektets formål frem mod 2017 at revitalisere, gentænke og eksperimentere med foreningsbegrebet som organisationsform, for at få flest mulige til at dyrke outdoor-aktiviteter i forening i hele Region Midtjylland.

Undersøge og udvikle nye metoder

Vi vil med Gentænk Foreningen - Outdoor undersøge og udvikle nye og brugbare metoder til, hvordan der kan skabes lokalt engagement og regionalt samarbejde mellem foreninger, kommuner og organisationer omkring outdoor-aktiviteter. Dette sker gennem rådgivning, udfordring, videndeling, PR-materiale, inspiration fra udlandet og med udgangspunkt i konkrete arrangementer.

Som middel vil vi benytte os af en af de helt store trends inden for idrættens verden, nemlig outdoor. En trend, som gennem aktivitet og bevægelse både favner fællesskabet og den enkelte, voksen som barn, og hvor muligheden for en totaloplevelse kan opstå, idet både det fysiske og det mentale sættes i spil.

Naturen leverer brede rammer til outdoor-aktiviteterne, og disse kan tilfredsstille og appellere til flere forskellige mennesketyper med forskellige intentioner for bevægelse og motion – lige fra den ekstreme konkurrence og udholdenhed over mod mere moderat motion og til rekreation.

Mange lokale foreninger har endnu ikke konkrete outdoor-tilbud, hvilket gør, at et stort uforløst potentiale omkring outdoor-tilbud i foreningsregi er tilgængelig, og en mulighed til at nå nye målgrupper og nye foreningsmedlemmer.