Idræt+ 2.0

Med midler fra TrygFonden motiverer Idræt+ 2.0 flere udsatte og socialt marginaliserede børn og unge til at deltage aktivt i det lokale idrætsforeningsliv og positive sociale fællesskaber, og herigennem udvikle deres mestringskompetencer, udvide deres sociale netværk samt opbygge deres selvværd.

Idræt+ 2.0 har skiftet navn: Læs mere om det nye projekt

Idræt+ 2.0 har skiftet navn til DGI Crossroads og har i denne forbindelse også fået et lidt bredere fokus. Kernen i projektet er dog stadig kompetenceudvikling af og opbygning af idrætsfællesskaber blandt unge fra sociale boligområder i Aarhus.

I Danmark er der ifølge Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter 33 udsatte boligområder, herunder flere i Aarhus. Disse områder er karakteriseret ved høj arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau, lav indkomst og en høj kriminalitetsrate.

Endvidere er der ofte en stor andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk blandt beboerne. Derfor er der stort behov for at skabe indsatser, der kan være med til at løfte områderne og beboerne, og skabe nye muligheder og tro på fremtiden.

Med Idræt+ 2.0 har vi en lokal indsats i de udsatte boligområder i Aarhus, der har effekt med idrætten som metode for relationsopbygning og kompetenceudvikling af unge fra udsatte boligområder, ligesom projektet tager udgangspunkt i at skabe fællesskaber og øget selvværd blandt de unge.

Et velorganiseret fritidsliv med attraktive aktiviteter for de unge mindsker sandsynligheden for uro, ballade og hærværk. Og for de unge selv kan et aktivt fritidsliv i det etablerede foreningsliv være med til at fremme deres personlige, faglige og sociale kompetencer.

Projektet fokuserer på to overordnede målgrupper:
- Unge med uopdyrkede ressourcer i udvalgte udsatte boligområder i alderen 14-20 år
- Udsatte børn og unge fra de udvalgte udsatte boligområder i alderen 12-16 år

Idræt+ 2.0 arbejder med fire primære aktiviteter, som skal sikre, at projektets formål opnås:
- Kompetenceudvikling med fokus på idrætsspecifik uddannelse
- Relationsopbygning i gruppebaserede fællesskaber
- Foreningsudvikling
- Konceptualisering og hermed forankring af projektet

Tak til TrygFonden

Idræt+ 2.0 er finansieret med midler fra TrygFonden via DGI Inklusion.