Luft under lokale vinger

Luft under lokale vinger er et samarbejdsprojekt med Syddjurs, Skanderborg og Odder Kommune, hvis formål er – i hver kommune i en klynge af tre landsbyer – at motivere lokale ildsjæle til at udnytte områdets outdoorpotentiale

Luft under lokale vinger er afsluttet

Projektet er lukket ned pr. 31. december 2017. For mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte Thomas Hviid Madsen, projektleder, på tlf. 2327 0078 eller thomas.hviid.madsen@dgi.dk.

Luft under lokale vinger vil lokalisere og aktivere udvalgte landdistriktssamfunds unikke stedbundne potentiale til outdoor- og friluftslivsaktiviteter. Gennem udnyttelse af det stedbundne outdoor- og friluftslivspotentiale kan samfund i udpegede klynger udvikle, skabe og realisere nye og flere aktiviteter.

Projektet baserer sig på tre grundpiller:

  1. Luft under lokale vinger vil sætte spot på og finde landsbyklyngernes unikke og stedbundne outdoor- og friluftslivspotentiale. I Østjylland er der rigtig gode muligheder for at bruge naturen til mountainbike, cykling, løb, kajak, vandring, ridning, CrossGym etc.
  2. Luft under lokale vinger vil finde de lokale ildsjæle i klyngen, som kan drive udviklingen af outdoor- og friluftslivsaktiviteterne i forhold til det stedbundne potentiale. Gennem events og aktivitetsfulde begivenheder skal der tiltrækkes og rekrutteres ildsjæle.
  3. Luft under lokale vinger vil hjælpe med at organisere og inddrage de lokale ildsjæle omkring udviklingen af stedbundne outdoor- og friluftslivsaktiviteter på nye måder. Der skal ikke nødvendigvis laves en ny forening eller en ny afdeling i en eksisterende forening.

Ildsjælene fra de udvalgte landsbyer vil blive inddraget som medskabere af projektet – helt konkret af de aktiviteter, som projektet skal indeholde, kyndigt vejledt af DGI Østjylland. Luft under lokale vinger er et udviklingsprojekt, og derfor er projektets aktiviteter ikke forudbestemte.

Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og de tre implicerede kommuner.