Har du en fed idé der kan få flere børn og/eller unge til at bevæge sig?

Så indgå et samarbejde med DGI Sønderjylland og få 25.000 kr.

Puljen er uddelt til 4 gode initiativer for sønderjyske børn og unge. 

Følg med på vores Facebookside DGI Sønderjylland, hvor vi løbende vil præsentere initiativerne.
_____________________________________________________________________________

Formål:

DGI har valgt at have ekstra meget fokus på børn og unge. Derfor har DGI Sønderjylland oprettet en pulje på 100.000 kr., til at skabe mere aktivitet for børn og unge i alderen 0-24 år.

Puljen uddeles til fire gode idéer, der hver får 25.000 kr. som hjælp til opstart eller aktivitet.

Hvem kan søge:
Alle kan søge, som har placering i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev eller Tønder Kommune.

 • Foreninger
 • Nonprofit organisationer
 • Enkeltpersoner
 • Andre fællesskaber

Hvad kan der søges til:

 • Fastholdelse i foreningsregi
 • Skabe attraktive ungdomsmiljøer
 • Nye aktiviteter i eller uden for foreningsregi
 • Aktiviteter for særligt udfordrede målgrupper
 • Nye idrætsfællesskaber
 • Inddragelse af målgruppen i udvikling af indsatser
 • Events som en del af en større/længerevarende indsats for målgruppen


Hvad kan der ikke søges til:

 • Enkeltstående events
 • Sportsrejser
 • Driftsudgifter
 • Personligt ejet udstyr

Hvordan søger du:
Vi har gjort det nemt at søge puljen. Derfor har vi opstillet nogle punkter, som ansøgningen skal indeholde:
Find ansøgningsskema her 

 • Kontaktperson/ forening kontaktoplysninger
 • Idé (max en A4-side)
 • Målsætning (max 300 tegn)
 • Opstart og forventet afslutningsdato (i forhold til erfaringsdannelse og afrapportering)
 • Hvordan puljemidlerne skal bidrage til at forfølge idé og opnå målsætning

Der er ansøgningsfrist d. 17.01.2020

Puljen uddeles i februar 2020

Ansøgningen sendes til amalie.rasmussen@dgi.dk

Udvælgelseskriterier:
DGI’s Sønderjyllands bestyrelse udvælger de fire bedste idéer, som hver får 25.000 kr. til at komme i gang eller videre. Vi forbeholder os dog ret til ikke at uddele hele puljen, hvis der mangler kvalificerede ansøgninger.

 • Volumen - Midlerne skal komme så mange som muligt til gode. Vi er dog opmærksomme på, at antal deltagere afhænger meget af målgruppe.

 • Variation - Målet er at få erfaringer med nye typer aktiviteter, der kan motivere børn og/eller unge. Derfor prioriteres forskellige typer indsatser.

 • Målgruppen - Midlerne skal skabe aktivitet, fællesskab og engagement. Derfor prioriteres ansøgninger, der har direkte fokus på slutbrugeren.

 • Aktivitet, fællesskab, oplevelser og engagement - Midlerne skal skabe bevægelse. Derfor prioriteres ansøgninger, der søger at gøre flere børn og/eller unge aktive, enten i el. uden for foreningsregi.

Alt det med småt:

Bevilling
Ved bevilling aflægger modtagerne en tro og love erklæring på, at de vil forvalte midlerne økonomisk, fornuftigt og ud fra intentionerne i ide- og målbeskrivelsen. Der skal derfor ikke indsendes bilag til os. Bilag skal dog gemmes, da DGI’s revision kan beslutte at lave en stikprøvekontrol i forbindelse med DGI Sønderjylland regnskabsaflæggelse for 2020. Hvis det ved en stikprøvekontrol skulle vise sig, at tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling.

Afrapportering
Vi forventer en kort rapport på max en A4-side og inviterer til et møde med fokus på erfaringer, læring og resultater. DGI Sønderjylland vil videreformidle resultaterne og erfaringer til resten af Sønderjylland.